• Polski
  • English

Oddział Krakowski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Krakowski PTS

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego:

  • dr Radosław Tyrała – Przewodniczący
  • dr Katarzyna Zielińska – Zastępczyni Przewodniczącego
  • Karol Kaczorowski – Sekretarz
  • dr Tomasz Piróg – Skarbnik
  • dr hab. Kaja Gadowska – Członek Zarządu
  • dr Marta Smagacz-Poziemska – Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • dr hab. Jolanta Perek –Białas 
  • dr Anna Pawlina
  • dr Kamil Łuczaj  

Kontakt

Adres do korespondencji

ul. Grodzka 52
31-004 Kraków
Tel. 012 663 17 92
fax (012) 430 20 99