• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Młodzieży i Ed.

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Młodzieży i Ed.

Zarząd Sekcji w składzie:

Przewodnicząca: dr Ewa Krzaklewska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ewa.krzaklewska@uj.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Beata Trzop, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Socjologii, b.trzop@is.uz.zgora.pl

Członek Zarządu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW, Dolnośląskie Centrum Innowacji Edukacyjnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, piotr.mikiewicz@yahoo.pl

Członek Zarządu: dr Monika Kwiecińska-Zdrenka, Instytut Socjologii UMK, monika.kwiecinska@uj.edu.pl

Członek Zarządu: dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ptc@wp.pl

Jednocześnie dziękujemy dotychczasowej Przewodniczącej Sekcji i Zarządowi za wieloletnią pracę.

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 1 2019

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 2 2019

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 3 2020

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 4 2020

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 5 2020

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 6 2021

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 7 2021

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji 8 2021

Biuletyn Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji1_2023


„Pokolenia i polskie zmiany” – dyskusja wokół książki prof. Krystyny Szafraniec (16/03, 16.30, online) 

Zapraszamy na seminarium 16 marca 2023 o godz.16.30. O książce, kontekstach, które wyjaśnia, historii badania, na którym się opiera mówić będą: prof. Zbigniew Kwieciński, prof. Bogdan Mach, prof. Maria Zielińska, prof. Tomasz Szlendak i dr Monika Kwiecińska-Zdrenka. Prowadzenie spotkania – dr Ewa Krzaklewska. Spotkanie będzie ważną okazją do uczczenia pamięci Prof. Krystyny Szafraniec, założycielki naszej Sekcji.

Wszystkie osoby zachęcamy do dyskusji nad książką i znaczeniem badań longitudinalnych oraz koncepcji pokolenia w badaniach nad młodzieżą.  

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQzMTBhYzEtMjdjMC00NjNhLWEzN2YtMzQzOTQwNzExYzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224034ed48-7ac6-4a70-a231-7034dc3d58c9%22%7d


Żegnamy prof. dr hab. Krystynę Szafraniec, która za wcześnie od nas odeszła.
Pogrążeni w smutku, Koleżanki i Koledzy z Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wspomnienie Pani Profesor Krystyny Szafraniec – Założycielki Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji odbędzie się podczas spotkania SSMiE w czasie OZS w czwartek 16.08 o godz. 18.00. Wspomnienia w referatach będą się odbywały podczas całego Zjazdu.


W 2021 roku ukazała się monografia po międzynarodowej konferencji międzysekcyjnej:
Andrejuk K., Grabowska I., Olcoń-Kubicka M., Taranowicz I. (2021). (red.) Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksy empiryczne i teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.


CONFERENCE OF THE POLISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
 
Social Change in the 21st century:
 
Youth-Family-Economy-Migration
 
ONLINE
 
5-6 November 2020
 
Topic: Social Change in the 21st century: Youth-Family-Economy-Migration
Time: Nov 5, 2020 08:45 AM Warsaw

Join Zoom Meeting – both conference days:
https://zoom.us/j/92396775486?pwd=MnNSenFtS0E0WTNRaEMrbW1uZEk2dz09

Meeting ID: 923 9677 5486
Passcode: 132367
One tap mobile
+12532158782,,92396775486# US (Tacoma)
+13017158592,,92396775486# US (Germantown)

Dial by your location
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 929 205 6099 US (New York)
Meeting ID: 923 9677 5486
Find your local number: https://zoom.us/u/acEZhFJOhg


Call for papers:
The social change in the 21st Century:
Youth – Family -Economy – Migration
Online Inter-committee conference of the Polish Sociological Association
5-6 November 2020

We invite you to submit abstracts to the online conference on social change: The social change in the 21st Century: Youth – Family -Economy – Migration. The conference will combine research carried out in four departments of the Polish Sociological Association: Sociology of Youth and Education Committee, Sociology of Migration Committee, Economic Sociology Committee, Sociology of Family Committee. We invite both papers presenting advanced research as well as essays and emerging contributions to research on society in a time of pandemic. The authors of papers accepted for the conference will also be invited to post-conference publications.

CfP InterCommittee Conference ENG (1)

CFP konferencja międzysekcyjna 2020

ENGLISH conference form (1)

formularz konferencja międzysekcyjna (1)