• Polski
 • English

Oddział Gdański PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Gdański PTS

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zrzesza socjolożki i socjologów z Pomorza. Liczy około czterdziestu członkiń i członków, w tym zarówno aktywnych pracowników naukowych, przedstawicieli ośrodków badawczych, emerytowanych socjologów, doktorantów, jak i studentów ostatnich lat studiów magisterskich oraz młodych absolwentów. W 2010 roku nastąpiło odnowienie i ożywienie środowiska, głównie za sprawą napływu do Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, młodych socjologów. Postawiono sobie za cel integrację pomorskiego środowiska socjologicznego i wspólne działanie, będące próbą pozytywnego oddziaływania na otoczenie społeczne.

SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO W KADENCJI 2023-2026:

 • Karolina Ciechorska-Kulesza (przewodnicząca)
 • Marta Jaskulska
 • Krzysztof Stachura
 • Dominik Krzymiński

WYBRANE DZIAŁANIA W LATACH 2011-2016

 • Spotkanie z dr Piotrem Lassotą, (prezesem Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, dyskusja pt. Społeczne, ekonomiczne i etyczne aspekty rozwoju leków. Jakie są optymalne rozwiązania? które odbyło się 9 listopada 2017r.
 • Spotkanie z dr Agnieszką Dudzińską z Instytutu Studiów Politycznych PAN, autorką książki pt. „System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego”, które odbyło się 14 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Gdańskim.
 • Wykład gościnny prof. Jerzego Kochana pt. “W obronie demokracji” odbył się 1 grudnia 2016 r.
 • Wsparcie organizacyjne XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w Gdańsku w dniach 14-17 września 2016 roku.
 • Seminarium „Oblicza pomorskiej socjologii”, które było okazją do przypomnienia nieco zapomnianych ze względu na nieciągłość organizacyjną i kadrową tradycji pomorskiej socjologii lat 70-tych i 80-tych. W drugiej części dyskutowany był projekt badawczo-wdrożeniowy młodych absolwentów socjologii UG, przygotowywany do złożenia w konkursie NCBiR „Innowacje społeczne” pt. Wdrożenie budżetu partycypacyjnego w Polsce. Spotkanie miało także walor integracyjno-zapoznawczy, bardzo ważny ze względu na duże rozproszenie środowiska. Wydarzenie miało miejsce 7 czerwca 2013 roku.
 • Na specjalne zaproszenie Zarządu, 7 czerwca 2013 roku odbył się wykład dr Adama Leszczyńskiego (ISP PAN) pt. „Czy Polacy mogą się wybić na nowoczesność?”
 • Wykład dr hab. Romualda Piekarskiego (IFSiD UG) pt. „Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera”, współorganizowany wraz z O. Gdańskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego odbył się 27 maja 2013 roku
 • Spotkanie współorganizowane z redakcją pisma naukowego „Stan Rzeczy”, wydawanego przez IS UW pod tytułem „Antyczne źródła nauk społecznych”. Udział wzięli dr hab. Michał Kaczmarczyk (IFSiD UG) i dr Tomasz Maślanka (IS UW). Spotkanie odbywało się w Cafe-Fikcja w Gdańsku 13 marca 2013 roku.
 • W 2012 r. OG PTS jest współorganizatorem konferencji Socjologiczne peregrynacje po przestrzeniach współczesnego sportu, organizowanej w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012.
 • W 2011 roku wspólnie z Instytutem Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Sekcją Socjologii Prawa PTS organizował międzynarodową konferencję Workshop of Unintended Consequences. O sukcesie wydarzenia może świadczyć duże zainteresowanie międzynarodowe: obecni byli prelegenci z Australii, Afryki Południowej, Kanady i in. Powstała książka pokonferencyjna Sociology as Unintended. Robert Merton Revised, w której teksty zamieścili m. in. Colin Campbell, Richard Vernon, Piotr Sztompka, Jacek Kurczewski.
 • Ponadto organizowane były cykliczne spotkania naukowe pn. „Popołudniowa Akademia Socjologiczna”. Zapraszano gości, zarówno z gdańskiego środowiska socjologicznego, jak i z całej Polski. Odbywały się prezentacje połączone są z dyskusją. Spotkania miały charakter otwarty.
 • Działalnością Oddziału były także tzw. „Delfinaria”, czyli spotkania przewodniczącego Oddziału z młodymi członkami PTS oraz kandydatami na członków (studentami z dyplomem licencjata socjologii), służące zachęceniu do aktywności naukowej w PTS. Spotkania miały charakter nieformalny i odbywały się w artystycznej kawiarni „Cafe Delfin”. W ich trakcie odbywała się dyskusja związana z przeczytaną przez uczestników lekturą. Dyskusje dotyczyły interesujących, współczesnych problemów i ujęć socjologicznych.
 • Kolejną formą działalności popularyzatorskiej był powrót do funkcjonującej w latach dziewięćdziesiątych Letniej Szkoły Socjologicznej. Do tej pory odbyły się dwa obozy badawcze na Mierzei Wiślanej. Efekty zostały zaprezentowane podczas sympozjum „Tak blisko-tak daleko: Mierzeja i Żuławy Wiślane” współorganizowanym przez Gdański Oddział PTS w 2011 roku w Gdańsku. Druga edycja badań została podsumowana podczas ogólnopolskiego sympozjum „Kulturowe i społeczne praktyki wody”, które odbyło się w 2012 roku w Kątach Rybackich.

 

KONTAKT

ADRES DO KORESPONDENCJI

email: gdansk@pts.org.pl

Instytut Socjologii

Uniwersytet Gdański

Bażyńskiego 4

80-952 Gdańsk

https://www.facebook.com/OddzialGdanskiPTS/

www.socjologda.blogspot.com

Komunikaty

Kontakt

Adres do korespondencji

gopts@univ.gda.pl
IFSiD UG
ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
www.socjologda.blogspot.com