• Polski
 • English

Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

GŁÓWNE CELE SEKCJI SOCJOLOGII ZDROWIA I MEDYCYNY PTS – DEKLARACJA PROGRAMOWA ZARZĄDU W KADENCJI 2019-2021: 

 • integracja środowiska socjologów zdrowia i medycyny, pracujących w różnych sektorach i organizacjach społecznych;
 • wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych oraz współpracy interdyscyplinarnej wśród badaczy społeczno-kulturowej problematyki zdrowia;
 • troska o wysoką jakość badań dotyczących tego obszaru wiedzy;
 • promowanie w społeczeństwie wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, w tym badań i analiz mogących mieć praktyczne zastosowanie w tworzeniu oraz wdrażaniu polityk, programów i innych inicjatyw prozdrowotnych w różnych obszarach i na różnych szczeblach organizacji życia społecznego;
 • merytoryczne wspieranie organizacji zainteresowanych społeczno-kulturową perspektywą zdrowia, m.in. w przygotowaniu, prowadzeniu i opiniowaniu badań naukowych, programów studiów i pozaakademickich programów edukacyjnych, przekazów medialnych, prozdrowotnych projektów interwencji społecznej;
 • wspieranie inicjatyw młodych naukowców (doktorantów, studentów), służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, zwłaszcza o charakterze aplikacyjnym na rzecz zdrowia różnych grup i społeczności.

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS – kadencja 2019 – 2021:

dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat – Przewodnicząca
dr n. hum. Krzysztof Puchalski – Wiceprzewodniczący
dr n. społ. Agnieszka Borowiec – Sekretarz

 

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: sszim@pts.org.pl

Profil na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-Zdrowia-i-Medycyny-PTS-384903125575248/?modal=admin_todo_tour

Adres do korespondencji:

dr Małgorzata Synowiec-Piłat,

Przewodnicząca Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS,

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

Mikulicza-Radeckiego 7, 50-368 Wrocław

Podział zadań szczegółowych wśród Członków Zarządu

 

HISTORIA SEKCJI

 

AKTUALNOŚCI

Z ogromną przyjemnością polecamy Państwa uwadze oraz rekomendujemy najnowszą książkę:

Pana Profesora Włodzimierza Piątkowskiego

“From Medicine to Sociology. Health and Illness in Magdalena Sokołowska`s Research Conceptions”,

Peter Lang Verlag, Berlin.Bern, Bruxelles, New York 2020, pp.273 .

Książka ta jest próbą rekonstrukcji “systemu” polskiej i po części europejskiej socjologii medycyny lat 60-tych, 70-tych i 80-tych.

Link do Wydawnictwa: https://www.peterlang.com/view/title/72170 

Opis książki:

This monograph is the first book in medical sociology that comprehensively describes the research conceptions of the co-founder of the European medical sociology, Professor Magdalena Sokołowska (1922–1989). The study characterizes the stages of formation of the scientific foundations of medical sociology in Europe: the evolution of approach to the phenomena of health and illness from the medical to sociological perspective, the development of feminist studies in medical sociology, the emergence of scientific identity of the subdiscipline, models of interdisciplinary studies on health, and research into complementary and alternative medicine.


Serdecznie zapraszamy na:

I Seminarium Naukowe Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Temat: Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy.

Termin: 31 stycznia 2020 roku

Miejsce: Aula Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

Organizatorzy:

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie oraz

Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Program Seminarium do pobrania TUTAJ

STRESZCZENIA WYKŁADÓW

Po zakończeniu Seminarium, w godzinach 15:00 – 17:00 planowane jest zebranie Członków Sekcji poświęcone redukcji liczby zajęć z socjologii zdrowia i medycyny na uczelniach wyższych oraz sprawom bieżącym.


KONFERENCJE / SEMINARIA / WYDARZENIA SEKCJI

V Seminarium Naukowe „Promocja zdrowia w działaniu”

Edycja: Promocja zdrowia dzieci i młodzieży

(Wrocław, 19.10.2019 r.)

Organizatorzy:

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Link do wydarzenia: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VSNcznaukowa.htm

*****

 

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

(Wrocław, 11-13.09.2019 r.)

2 sesje tematyczne pt. „Podmiotowość społeczeństwa w sferze zdrowia i chorowania a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wyzwania dla badań socjomedycznych XXI wieku” (G33).

Program (s. 93 i 113)

 

*****

WYDAWNICTWA ZWARTE I MONOGRAFICZNE ZESZYTY CZASOPISM

z zakresu socjologii zdrowia i medycyny opublikowane w Polsce (od roku 2013)

 1. GULIGOWSKA A., KOSTKA T. (red. nauk.), Koordynowana opieka senioralna. Zdrowie seniora, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, tom I.
 2. PAWLAK A., PRZYŁĘCKI P. (red. nauk.), Koordynowana opieka senioralna. Senior w społeczeństwie, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, tom II.
 3. MAJCHROWSKA A., PAWLIKOWSKI J., PIĄTKOWSKI W. (red. nauk.), Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Wyd. Universitas, Kraków 2019 Link: https://www.universitas.com.pl/rezultaty/?search=97883-242-3535-3
 4. WRÓBLEWSKI M., Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk; Wyd. Universitas, Kraków 2018
 5. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018, Tom 16, Nr 1, redaktorzy naukowi SŁOŃSKA Z., SYNOWIEC-PIŁAT M., temat zeszytu: Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej. Link: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-1/
 6. ROLA I ZNACZENIE MEDIÓW W PROMOWANIU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (okładka, link do książki TUTAJ )
 7. SYNOWIEC-PIŁAT M., PAŁĘGA A. I JĘDRZEJEK M.  (pod red.), Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”, ( okładka książki-1  spis treści do pobrania TUTAJ )
 8. NOWAKOWSKI M., PIĄTKOWSKI W. (red. nauk.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 291 (ISBN 978-83-7784-976-7)
 9. SYNOWIEC-PIŁAT M., KWIATKOWSKA B., BORYSŁAWSKI K. (red. nauk.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. (okładka, spis treści do pobrania TUTAJ)
 10. OSTROWSKA A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, ss. 318
 11. OSTROWSKA A., SKRZYPEK M. (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza: nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 422 (ISBN: 978-83-7683-094-0); (spis treści do pobrania TUTAJ)
 12. SKRZYPEK M. (red.), Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014,  380 (ISBN: 978-83-7702-896-4); (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 13. ŁASKA-FORMEJSTER A., SYNOWIEC-PIŁAT M. (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Socjomedyczny zeszyt monograficzny czasopisma “Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica”, 2013, vol. 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210 (ISSN 0208-600X) (spis treści w jęz. polskim i ang. do pobrania TUTAJ)
 14. SYNOWIEC-PIŁAT M., ŁASKA-FORMEJSTER A. (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 209. (ISBN 978-83-7525-973-5)  (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 15. SYNOWIEC-PIŁAT M., ŁASKA-FORMEJSTER A. (red.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 223. (ISBN 978-83-7525-974-2) (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 16. TOBIASZ-ADAMCZYK B. (red.), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia. Kraków: Wydawn. UJ, 2013; ss. 234 (ISBN: 978-83-233-3556-6)
 17. SKRZYPEK M. (red.). Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013; ss. 338. (ISBN: 978-83-7702-573-4) (spisy treści w jęz.polskimi angielskim do pobrania)
 18. PIĄTKOWSKI W. (red.). Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2013; ss. 214 (ISBN: 978-83-62606-40-5)

 

WYBRANE WYDARZENIA ARCHIWALNE SEKCJA S. ZDROWIA I MEDYCYNY

Załączniki

Komunikaty sekcji

Załączniki