• Polski
 • English

Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socj. Zdrowia i Medycyny

GŁÓWNE CELE SEKCJI SOCJOLOGII ZDROWIA I MEDYCYNY PTS – DEKLARACJA PROGRAMOWA ZARZĄDU W KADENCJI 2019-2021: 

 • integracja środowiska socjologów zdrowia i medycyny, pracujących w różnych sektorach i organizacjach społecznych;
 • wspieranie wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych oraz współpracy interdyscyplinarnej wśród badaczy społeczno-kulturowej problematyki zdrowia;
 • troska o wysoką jakość badań dotyczących tego obszaru wiedzy;
 • promowanie w społeczeństwie wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, w tym badań i analiz mogących mieć praktyczne zastosowanie w tworzeniu oraz wdrażaniu polityk, programów i innych inicjatyw prozdrowotnych w różnych obszarach i na różnych szczeblach organizacji życia społecznego;
 • merytoryczne wspieranie organizacji zainteresowanych społeczno-kulturową perspektywą zdrowia, m.in. w przygotowaniu, prowadzeniu i opiniowaniu badań naukowych, programów studiów i pozaakademickich programów edukacyjnych, przekazów medialnych, prozdrowotnych projektów interwencji społecznej;
 • wspieranie inicjatyw młodych naukowców (doktorantów, studentów), służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu socjologii zdrowia i medycyny, zwłaszcza o charakterze aplikacyjnym na rzecz zdrowia różnych grup i społeczności.

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS – kadencja 2022 – 2024:

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat – Przewodnicząca
dr n. hum. Krzysztof Puchalski – Wiceprzewodniczący
dr n. społ. Agnieszka Borowiec – Sekretarz

Kontakt:

Adres e-mail: sszim@pts.org.pl

Profil na Facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-Zdrowia-i-Medycyny-PTS-384903125575248/?modal=admin_todo_tour

Podział zadań szczegółowych wśród Członków Zarządu

HISTORIA SEKCJI


AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy na 9. Seminarium Naukowe Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wykład pt. „Program profilaktyki depresji i samobójstw skierowany do osób powyżej 60 roku życia zajmujących się osobami z zaburzeniami otępiennymi”  wygłoszą dr hab. Katarzyna Dąbrowska, oraz dr hab. Łukasz Wieczorek z Zakładu Socjologii Zdrowia i Badań nad Uzależnieniami, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W wystąpieniu zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne, które posłużyły za punkt wyjścia do powstania programu, program profilaktyczny oraz wstępne wnioski z pilotażu.

Spotkanie odbędzie się w formule online w dniu 14.06.2024 r. w godz. 17.00-18.30.

Link do spotkania na platformie Google Meet: https://meet.google.com/uzc-fhyb-hjb

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SSZiM PTS

9.-SEMINARUM-SSZIM-PROGRAM


Serdecznie zapraszamy na kolejne 8. Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt. “Doświadczenie porodu w refleksji socjologicznej“.

Wykład pt. „Wybrane aspekty przemocy położniczej i lekarskiej, w szczególności ginekologicznej, w świetle wyników badania “Głos matek” realizowanego przez Fundację Rodzić po Ludzku” wygłoszą dr Aleksandra Nowakowska-Kutra z Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr hab. Agnieszka Jeran, prof. UAM z Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z kolei, wykład pt. „Strategia współpracy z bólem porodowym w narracji kobiet rodzących w domu” wygłosi dr Luiza Nowakowska z Zakładu Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Spotkanie w formule online odbędzie się 12.04.2024 r. w godz. 17.00-18.30.

Link do spotkania na platformie Google Meet: https://meet.google.com/uzc-fhyb-hjb

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd SSZiM PTS

8.-SEMINARUM-SSZIM-PROGRAM1-1


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego pt. “Troska o dobrostan: znaczenia, strategie i konteksty” czasopisma Kultura i Społeczeństwo. Numer powstaje we współpracy z Sekcją Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a Redaktorkami gościnnymi numeru są dr Agnieszka Borowiec (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Sekretarz w Zarządzie Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS) i dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat (Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia Wrocław, Przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS).

 

Termin składania tekstów: 15 kwietnia 2024 r.

 

Wszystkie informacje znajdują w poniższym call for papers: 

http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/

 

„Kultura i Społeczeństwo” było Patronem medialnym V KKNS „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing”, a niniejszy zeszyt tematyczny będzie pokłosiem tej współpracy.

 

Bardzo dziękujemy Redakcji, a Państwa zachęcamy do nadsyłania tekstów.

 

Zarząd SSZiM


Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru tematycznego Instytucjonalne i pozainstytucjonalne konteksty tworzenia dobrostanu Czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica.
Redaktorem gościnnym numeru jest dr Jacek Mianowski (UG)
Zeszyt tematyczny powstaje w ramach naszej współpracy dotyczącej V KKNS Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing”, której Patronem medialnym było Czasopismo Miscellanea Anthropologica et Sociologica.
Bardzo dziękujemy Redakcji za współpracę, a Państwa zachęcamy do nadsyłania tekstów.
Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w poniższym call for papers
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat
dr Krzysztof Puchalski
dr Agnieszka Borowiec

Redakcja czasopisma Studia Humanistyczne AGH. Społeczeństwo. Kultura. Technologia oraz Redaktorzy gościnni numeru dr Paweł Przyłęcki (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) oraz dr Michał Jędrzejek (Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław)  serdecznie zapraszają do przesyłania artykułów naukowych dotyczących możliwości zastosowania nowych mediów w szeroko rozumianej tematyce zdrowia oraz well-beingu. Tytuł tomu: Zdrowie i dobrostan a nowe media i nowe technologie
Szczegóły znajdują się pod linkiem:
 Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr hab. Małgorzata Synowiec-Piłat
dr Krzysztof Puchalski
dr Agnieszka Borowiec

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim Seminarium Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS, które odbędzie 24 listopada 2023 w godzinach 17.00-18.30 online.

Tym razem wykład wygłosi dr hab. n. społ. Edyta Janus, prof. AWF z Instytutu Nauk Stosowanych, Zakładu Terapii Zajęciowej Stosowanej, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, a temat brzmi: “Zawód medyczny pod lupą, czyli czego nie wiemy o terapeutach zajęciowych”.

Podczas wykładu scharakteryzowany zostanie zawód terapeuty zajęciowego, który zaliczany jest do grupy zawodów medycznych. Poruszone zostaną  kwestie takie jak, tradycyjne i zmodernizowane rozumienie terapii zajęciowej, kształcenie terapeutów zajęciowych w Polsce, role zawodowe, miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji. Przeanalizowane zostaną także możliwości i ograniczenia związane z rozwojem zawodu. Rozważania uzupełnione zostaną przykładami, pochodzącymi z najnowszej publikacji pod redakcją naukową dr hab. n. społ. Edyta Janus – ,,Terapia zajęciowa. Praktycy praktykom.”

Link do spotkania na platformie Google Meet: https://meet.google.com/uzc-fhyb-hjb

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Sekcji SZiM PTS

7.-SEMINARIUM-SSZIM-PROGRAM1


Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS z przyjemnością informuje, iż objęła swoim patronatem publikację ,,Terapeuci zajęciowi. Praktycy – praktykom” pod redakcją dr hab. Edyty Janus. Książka ukazała się nakładem Wydawnictw Difin.

Zawód terapeuty zajęciowego to zawód medyczny, dość słabo rozpoznawany w przestrzeni społecznej. Dlatego warto przybliżać jego specyfikę oraz wskazywać jakie korzyści dla pacjentów niesie korzystanie z usług reprezentantów terapeutów zajęciowych.  Autorzy, będący równocześnie aktywnymi zawodowo terapeutami zajęciowymi, opisują swoją drogę od podjęcia studiów do zaistnienia w tym zawodzie. Warto podkreślić różnorodność miejsc zatrudnienia tworzących poszczególne rozdziały terapeutów. W książce szczególny nacisk położony został na charakterystykę wykonywanych przez nich zadań zawodowych, możliwości rozwijania terapii zajęciowej oraz związanych z tym ograniczeń.

Zapraszamy do lektury!

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS


V KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA “SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – WELLBEING”

Termin i miejsce: 22-23 września 2023 r., Wrocław

Organizatorzy Konferencji: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia

Program VKKNS

Książka streszczeń VKKNS

Strona Konferencji: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm

Wykłady inauguracyjny i plenarne: 

https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSwykladowcy.pdf

Komitet Naukowy: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSkomnaukowy.pdf

Komitet Organizacyjny: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSkomorganizacyjny.pdf

Czasopisma, w których publikowane będą artykuły Uczestników:

https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSczasopisma.pdf

Kontaktkreatywniedlazdrowia@gmail.com


KONFERENCJE / SEMINARIA / WYDARZENIA SEKCJI

SEMINARIUM NAUKOWE SEKCJI SOCJOLOGII ZDROWIA I MEDYCYNY PTS

Organizator główny: Zarząd Sekcji SZiM PTS

 7. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (24.11.2023 r., forma online)

Temat: Zawód medyczny pod lupą, czyli czego nie wiemy o terapeutach zajęciowych

Prelegent: dr hab. n. społ. Edyta Janus, prof AWF z Instytutu Nauk Stosowanych, Zakładu Terapii Zajęciowej Stosowanej, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

   6. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (16.06.2023 r., forma online)

Temat: Opiekunowie osób z chorobami rzadkimi w perspektywie socjologii i antropologii medycyny

    Program:

    1) Doświadczenie choroby jako kryzysu przez opiekunów osób z Zespołem Pradera-Willego – socjomedyczne studium rzadkiej choroby genetycznej
dr Katarzyna Kowal,  dr hab. n. hum., dr n. med. Michał Skrzypek, prof. ucz.

2) Chroniczne antykuwady i formulaiczne wchłonięcia – transformacje pokrewieństwa i relacyjności w narracjach rodziców dzieci dotkniętych rzadkimi wadami metabolizmu
dr Filip Rogalski, Instytut Antropologii, Uniwersytet Gdański

    Współorganizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Antropologii Uniwersytetu w Gdańskiego

      5. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (12.05.2023 r., forma online)

Temat: Socjologia medycyny w biegu życia

     Program:

 1. Wyzwania w nauczaniu krytycznego myślenia o zdrowiu – wstępne wyniki projektu LIGHT: „Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego – kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych”
  Prof. dr hab. Małgorzata Bała, dr Aleksandra Piłat-Kobla, dr Anna Prokop-Dorner
  2. Badania przekonań i praktyk żywieniowych w kontekście kompetencji zdrowotnych
  Prof. dr hab. Małgorzata Bała, dr Anna Prokop-Dorner
  3. Trajektorie starzenia się związane ze zdrowiem: długofalowe możliwości i synergie. Aspekty społeczne w badaniach osób starszych
  Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr Barbara Woźniak, dr hab.Katarzyna Zawisza

    Współorganizator: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM w Krakowie

        4. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (27.01.2023 r., forma online)

Temat: Dobrostan w życiu i dobrostan w pracy.  Wyniki z Programu Pozytywnego Zdrowia

Prelegent:  dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych (CEAPP), Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie
Affiliated Faculty at Harvard Human Flourishing Program, Insttitue for Quantitative Social Science Harvard University

      3. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (12.12.2022 r., forma online)

Temat: Pomiędzy kontestacją a konformizmem.  Analiza segmentacyjna polskich postaw w czasie  II fali koronawirusa

Prelegenci: dr hab. n. społ. Michał Wróblewski, prof. UMK,  mgr Andrzej Meler

     Współorganizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

     2. Seminarium Naukowe SSZiM PTS (04.11.2022 r., forma online)

    Temat: Hidden curriculum na uczelniach medycznych

Program:

 1. Założenia, cele i obszary problemowe projektu badawczego „Relacje studenci – nauczyciele akademiccy na uczelniach medycznych” w kontekście koncepcji hidden curriculum
  dr Magdalena Wieczorkowska
  2. Prezentacja wstępnych wyników badania pilotażowego przeprowadzonego wśród studentów kierunku lekarskiego na temat relacji między nauczycielami akademickimi a studentami
  dr Agnieszka Pawlak-Kałuzińska
  3. Prezentacja nowej wersji narzędzia badawczego dotyczącego relacji między nauczycielami akademickimi a studentami oraz kolejnych kroków badawczych w projekcie
  dr Agnieszka Pawlak-Kałuzińska, Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

   Współorganizator: Zakład Socjologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


     1. Seminarium NaukoweSSZiM PTS (31.01.2020, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS,  Lublin)

Temat: Socjologia zdrowia i medycyny: historia, współczesność i perspektywy.

 Współorganizatorzy: Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie oraz Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Program Seminarium do pobrania TUTAJ

STRESZCZENIA WYKŁADÓW


Współorganizacja i patronat 2 Paneli eksperckich oraz wykładu eksperckiego w ramach 4. Kongresu Zdrowie Polaków 2022 (17.10.2022 r., online)

Główny Organizator: Światowe Centrum Słuchu, Fundacja Po Pierwsze Zdrowie, PAN Komitet Nauk Klinicznych, Rada Główna Instytutów Badawczych

Współorganizator panelu i patron: Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

         PANEL EKSPERTÓW „SPOŁECZNO-KULTUROWE MECHANIZMY WYJAŚNIAJĄCE ZACHOWANIA ZDROWOTNE. APLIKACJA WIEDZY SOCJOLOGICZNEJ”

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=MXRfdm12GGI (czas emisji: 6:19:25)

         PANEL EKSPERTÓW „UWARUNKOWANIA UCZESTNICTWA W PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH. SOCJOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH”

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=jqXQvQUdkcU (czas emisji: 5:19:18).

         WYKŁAD EKSPERCKI dr hab. n. społ. Małgorzaty Synowiec-Piłat (przewodnicząca zarządu SSZiM PTS),  pt. Zaufanie do lekarzy a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=NAFdZ5oi0io (czas emisji: 22.02 minuta).


XVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY  (Warszawa, 14-17.09.2022 r.)

Współorganizacja II filaru tematycznego „SPOŁECZEŃSTWO W CHOROBIE” , w ramach którego zorganizowane 3 Sesje:

1A) Sesja semi-plenarna I: SOCJOLOGIA WOBEC PANDEMII COVID-19 (SEMI-PLENARY SESSION I: SOCIOLOGY AND THE COVID-19 PANDEMIC)

1B) Sympozjum 1: Społeczeństwo w czasach choroby (SYMPOSIUM 1: SOCIETY IN TIMES OF DISEASE)

1C) Sympozjum 2: Choroba jako metafora życia społecznego (SYMPOSIUM 2: ILLNESS AS A METAPHOR FOR SOCIAL LIFE)

Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny pt. „Społeczne uwarunkowania i konsekwencje nierównej dystrybucji zdrowia. Między dekompozycją a rekompozycją układów stosunków społecznych – dwa bloki czasowe

Link: https://zjazdpts.pl/grupy/spoleczne-uwarunkowania-i-konsekwencje-nierownej-dystrybucji-zdrowia-miedzy-dekompozycja-a-rekompozycja-ukladow-stosunkow-spolecznych/#czesc-1


Współorganizacja 2 Paneli eksperckich oraz wykładu eksperckiego w ramach 3. Kongresu Zdrowie Polaków 2022 (Warszawa, 25-26.10.2021 r.)

PANEL EKSPERTÓW „ZDROWIE W STYLU ŻYCIA POLAKÓW. WNIOSKI Z BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH”

Link do panelu: https://youtu.be/jbPgFv54TL0 (godzina odtwarzania: 3:59 – 4:56)

PANEL EKSPERTÓW „ APLIKACJA WYNIKÓW BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH W ROZWIĄZYWANIU KLUCZOWYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH POLAKÓW”

Link do panelu: https://youtu.be/Hg0oHGGelDw (godzina odtwarzania: 5:14 – 6:13)


IV KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA “SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – ŻYCIE CODZIENNE”  (27-28.09.2021 r., on-line).

Termin i miejsce: 22-23 września 2023 r., Wrocław

Organizatorzy Konferencji: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS,

Strona Konferencji: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNS.htm

Program: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/IVKKNSprogram.pdf

Książka  streszczeń: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/IVKKNSstreszczenia.pdf

Publikacje: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNSpublikacje.htm


V Seminarium Naukowe „Promocja zdrowia w działaniu”

Edycja: Promocja zdrowia dzieci i młodzieży (Wrocław, 19.10.2019 r.)

Organizatorzy: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław; Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Link do wydarzenia: http://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VSNcznaukowa.htm


XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

(Wrocław, 11-13.09.2019 r.)

2 sesje tematyczne pt. „Podmiotowość społeczeństwa w sferze zdrowia i chorowania a funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Wyzwania dla badań socjomedycznych XXI wieku” (G33).

Program (s. 93 i 113).


WYDAWNICTWA NAUKOWE POD PATRONATEM ZARZĄDU SEKCJI SZIM PTS

Społeczna dystrybucja zdrowia”,  Miscellanea Anthropologica et Sociologica (w przygotowaniu)

Redakcja nauk.:  Mianowski Jacek, Borowiec Agnieszka

– publikacja wybranych prac Uczestników grupy tematycznej SSZiM, wygłoszonych podczas XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego oraz nabór zewnętrzny artykułów

Call for papers: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/announcement/view/61

Zdrowie – Choroba – Życie codzienne; Folia Sociologica, Rok 2021, Tom 79
Redakcja nauk.: Małgorzata Synowiec-Piłat, Emilia Garncarek

PEŁNY TEKST: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/FoliaSociologica2021-79.pdf

Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna, Władza Sądzenia, Rok 2021, Tom 21
Redakcja nauk:  Alicja Łaska-Formejster, Małgorzata Synowiec-Piłat,
PEŁNY TEKST: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/wladza-sadzenia-2021-21.pdf

Zdrowie i choroba w życiu codziennym, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Rok 2021, Tom 22(2)–22(3)
Redakcja nauk: Małgorzata Synowiec-Piłat, Jacek Mianowski
PEŁNY TEKST: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/issue/view/540/297


WYDAWNICTWA ZWARTE I MONOGRAFICZNE ZESZYTY CZASOPISM

z zakresu socjologii zdrowia i medycyny opublikowane w Polsce (od roku 2013)

 • SYNOWIEC-PIŁAT M., Przekonania i wiedza dotyczące chorób nowotworowych a uczestnictwo w onkologicznych badaniach profilaktycznych. Studium socjologiczne, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 564, ISBN 978-83-7055-626-6

Streszczenie: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/Przekonania_streszczenie.pdf

 • PIĄTKOWSKI W., From Medicine to Sociology. Health and Illness in Magdalena Sokołowska`s Research Conceptions”, Peter Lang Verlag, Berlin.Bern, Bruxelles, New York 2020, pp.273 .

Książka ta jest próbą rekonstrukcji “systemu” polskiej i po części europejskiej socjologii medycyny lat 60-tych, 70-tych i 80-tych.

Link do Wydawnictwa: https://www.peterlang.com/view/title/72170 

 • GULIGOWSKA A., KOSTKA T. (red. nauk.), Koordynowana opieka senioralna. Zdrowie seniora, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, tom I.
 • PAWLAK A., PRZYŁĘCKI P. (red. nauk.), Koordynowana opieka senioralna. Senior w społeczeństwie, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, tom II.
 • MAJCHROWSKA A., PAWLIKOWSKI J., PIĄTKOWSKI W. (red. nauk.), Zawody medyczne – ciągłość i zmiana, Wyd. Universitas, Kraków 2019 Link: https://www.universitas.com.pl/rezultaty/?search=97883-242-3535-3
 • WRÓBLEWSKI M., Medykalizacja nadpobudliwości. Od globalnego standardu do peryferyjnych praktyk; Wyd. Universitas, Kraków 2018
 • Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018, Tom 16, Nr 1, redaktorzy naukowi SŁOŃSKA Z., SYNOWIEC-PIŁAT M., temat zeszytu: Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej. Link: http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-1/
 • ROLA I ZNACZENIE MEDIÓW W PROMOWANIU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA (okładka, link do książki TUTAJ )
 • SYNOWIEC-PIŁAT M., PAŁĘGA A. I JĘDRZEJEK M.  (pod red.), Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”, ( okładka książki-1  spis treści do pobrania TUTAJ )
 • NOWAKOWSKI M., PIĄTKOWSKI W. (red. nauk.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 291 (ISBN 978-83-7784-976-7)
 • SYNOWIEC-PIŁAT M., KWIATKOWSKA B., BORYSŁAWSKI K. (red. nauk.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. (okładka, spis treści do pobrania TUTAJ)
 • OSTROWSKA A., Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2015, ss. 318
 • OSTROWSKA A., SKRZYPEK M. (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza: nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 422 (ISBN: 978-83-7683-094-0); (spis treści do pobrania TUTAJ)
 • SKRZYPEK M. (red.), Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014,  380 (ISBN: 978-83-7702-896-4); (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 • ŁASKA-FORMEJSTER A., SYNOWIEC-PIŁAT M. (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie. Socjomedyczny zeszyt monograficzny czasopisma “Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica”, 2013, vol. 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210 (ISSN 0208-600X) (spis treści w jęz. polskim i ang. do pobrania TUTAJ)
 • SYNOWIEC-PIŁAT M., ŁASKA-FORMEJSTER A. (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 209. (ISBN 978-83-7525-973-5)  (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 • SYNOWIEC-PIŁAT M., ŁASKA-FORMEJSTER A. (red.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 223. (ISBN 978-83-7525-974-2) (spis treści w jęz. polskim do pobrania TUTAJ)
 • TOBIASZ-ADAMCZYK B. (red.), Od socjologii medycyny do socjologii żywienia. Kraków: Wydawn. UJ, 2013; ss. 234 (ISBN: 978-83-233-3556-6)
 • SKRZYPEK M. (red.). Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013; ss. 338. (ISBN: 978-83-7702-573-4) (spisy treści w jęz.polskimi angielskim do pobrania)
 • PIĄTKOWSKI W. (red.). Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 2013; ss. 214 (ISBN: 978-83-62606-40-5)

WYBRANE WYDARZENIA ARCHIWALNE SEKCJA S. ZDROWIA I MEDYCYNY

Załączniki

Komunikaty sekcji

Załączniki

Komunikaty sekcji