• Polski
  • English

Zarząd

STRONA GŁÓWNA» Zarząd

SKŁAD

Zarząd Główny PTS

prof. dr hab. Mirosława Grabowska

Przewodnicząca PTS

dr hab. Mikołaj Pawlak

Wiceprzewodniczący

mgr Zbigniew Rykowski

Sekretarz ZG PTS


dr Adam Ostolski

Skarbnik ZG PTS

dr Agata Rozalska

Członek Prezydium ZG

dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Członek Prezydium ZG

dr Olga Nowaczyk

Członek Prezydium ZG

dr Agata Bachórz

Członek ZG 

dr Izabela Bukalska

Członek ZG

dr hab. Kaja Gadowska

Członek ZG

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Członek ZG

dr hab. Tomasz Nawrocki

Członek ZG

dr hab. Marek Nowak

Członek ZG

dr hab. Mikołaj Cześnik

Członek ZG

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska

Członek ZG

Korespondencję do członków zarządu PTS prosimy kierować za pośrednictwem biura: pts@ifispan.edu.pl

Załączniki