• Polski
  • English

Zarząd

STRONA GŁÓWNA» Zarząd

SKŁAD

Zarząd Główny PTS

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Przewodniczący PTS

dr hab. Mikołaj Pawlak

Wiceprzewodniczący

mgr Zbigniew Rykowski

Sekretarz ZG PTS


dr Anna Krajewska

Skarbnik ZG PTS

 

dr hab. Anna Horolets

Członek Prezydium ZG

dr Justyna Pokojska

Członek Prezydium ZG

dr Olga Nowaczyk

Członek Prezydium ZG

dr Agata Bachórz

Członek ZG 

dr Joanna Bielecka-Prus

Członek ZG

dr hab. Kaja Gadowska

Członek ZG

prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Członek ZG

dr hab. Tomasz Nawrocki

Członek ZG

mgr Agata Rozalska

Członek ZG

dr Żaneta Stasieniuk

Członek ZG

dr Iwona Zielińska

Członek ZG

 

Korespondencję do członków zarządu PTS prosimy kierować za pośrednictwem biura: pts@ifispan.waw.pl