• Polski
  • English

Sekcja Antropologii Społecznej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Antropologii Społecznej

Blog SAS PTS: http://antropologiasekcja.blogspot.com

Strona facebook: https://www.facebook.com/Sekcja-Antropologii-Społecznej-PTS-109355524710286

Sekcja Antropologii Społecznej łączy badaczy, którzy wywodzą się ze środowisk socjologicznego i etnologicznego. Powstała w 1990 roku z inicjatywy Mariana Kempnego (który był potem jej wieloletnim przewodniczącym) i Zdzisława Macha. Od chwili swego powstania opiera się zarówno na działalności swoich formalnie zarejestrowanych członków, jak i licznego grona niezrzeszonych sympatyków. Poza Marianem Kempnym przewodniczyły sekcji w latach 1995-1998 roku Ewa Nowicka-Rusek, w 2006-2011 Grażyna Woroniecka, a od 2011 Dorota Rancew-Sikora. Osoby szczególnie zasłużone dla sekcji i stale związane z jej działalnością to między innymi Aldona Jawłowska, Elżbieta Tarkowska, Sławomir Łodziński, Paweł Załęcki, Janusz Mucha, Barbara Fatyga i Grażyna Kubica. W zarządzie sekcji kadencji 2018-2021 działali Dorota Rancew-Sikora (przewodnicząca), Paweł Załęcki, Ewa Michna, Magdalena Łukasiuk i Anna Horolets.

W skład zarządu Sekcji Antropologii Społecznej PTS nowej kadencji w maju 2021 roku weszły: Anna Horolets (przewodnicząca), Ewa Michna, Monika Baer, Karolina Ciechorska-Kulesza i Katarzyna Warmińska.

Kontakt: saspts2021@gmail.com


Od 1991 roku skrupulatnie pielęgnowaną tradycją sekcji jest organizowanie corocznych sympozjów, które odbywają się zwykle we wrześniu oraz w miarę możliwości systematyczne wydawanie książek i numerów specjalnych czasopism w oparciu o tematykę dyskutowaną na spotkaniach. Formułą sympozjów jest umożliwienie uczestnictwa młodym badaczom przez obniżenie opłat konferencyjnych i kosztów uczestnictwa. Stosunki w sekcji mają charakter niehierarchiczny i koleżeński, co wyraża się w unikaniu używania tytułów naukowych w dokumentach i kontaktach bezpośrednich na spotkaniach członków sekcji. Od 2016 roku SAS PTS prowadzi konkurs na najlepsze badanie antropologiczne roku.


Badanie Antropologiczne Roku

Zgłoszenia na 8. edycję konkursu można nadsyłać do 15 września 2023 roku na adres saspts2021@gmail.com, szczegóły w załączonym ogłoszeniu (na dole podstrony).


2022: Sylwia Urbańska „(Nie)mobilność, zamieszkiwanie oraz płeć w praktykach i dyskursach rozwodu w wiejskiej społeczności rolniczej gminy wschodniego Mazowsza”, Lud, t. 105, 2021.

Wyróżnienia –

Katarzyna Gawlicz i Zsusa Millei „Critiquing the use of children’s voice as a means of forging the community in a Polish democratic school”, Ethnography and Education, 2022.


2021: Nagroda główna – Natalia Bloch „Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India”, Lexington Books, 2021.

Wyróżnienia –

Barbara Bossak-Herbst „Warszawska enklawa. Świat społeczny wyścigów konnych na Służewcu”, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2020.

Ewa Kopczyńska „Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2021.

Katarzyna Waniek „Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Socjolingwistycznie ugruntowana analiza procesów społecznych w relacjach autobiograficznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020.


2020: Nagroda główna – Magdalena Chułek “Hustling the mtaa way: The brain work of the garbage business in Nairobi’s slums”, African Studies Review 2020, 63(2): 331-352.

Wyróżnienie –  Agata Rejowska  “Between ritual and performance. Humanist marriage ceremonies in Poland”, Polish Sociological Review 2020, 210(2): 245–260.


2019: Nagroda główna – Patrycja Trzeszczyńska “Diaspora – pamięć – miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Wyróżnienie – Anna Witeska-Młynarczyk “Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2019.


2018: Nagroda główna – Tarzycjusz Buliński “Szkoła w amazońskiej puszczy. Formy i znaczenie edukacji w społecznościach tubylczych Amazonii: na przykładzie Indian E’ñepá z Wenezueli”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Wyróżnienia –

Magdalena Brzezińska “W cieniu europejskiej twierdzy. Obraz Zachodu wśród Afrykanów w Gwinei Bissau”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

Joanna Mizielińska “Odmienne czy zwyczajne? Rodziny z wyboru w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018.


2017: Nagroda główna – Natalia Bloch „Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej”, Centrum Kultury Zamek, Poznań, 2017.


2016: Nagroda główna – Izabela Ślęzak „Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.


Ponieważ o działalności sekcji najwięcej mówią organizowane pod jej auspicjami sympozja o zasięgu ogólnopolskim, publikacje i konkurs, poniżej zamieszczamy listę kolejno podejmowanych tematów i prac wyróżnionych nagrodą. Zaznaczyć należy, że wszystkie wymienione sympozja zostały zorganizowane przy współpracy gościnnych ośrodków naukowych.

Sympozja SAS PTS

1991, Karpacz: Kulturowe aspekty zmian społecznych. Książka: A. Jawłowska, M. Kempny, E. Tarkowska (red) Kulturowy wymiar przemian społecznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1993.

1992, Rabka: Problemy i perspektywy nauczania antropologii społecznej w

1993, Podkowa Leśna Stawisko. Temat: Zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa polskiego.

1995, Hel: Społeczeństwo polskie u progu wielokulturowości. Książka: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997.

1996, Bachotek koło Torunia. Dwa sympozja międzynarodowe: Anthropology of politics in post-communist societiesoraz Cultural problems of Europe at the end of the 20th century. Sprawozdanie z obu napisał Paweł Załęcki i opublikował w „Studiach Socjologicznych” 1997 nr 2. Powiązane z tematyką sympozjów książki to: J. Mucha, W. Olszewski (red.) Dylematy tożsamości europejskich pod koniec drugiego tysiąclecia, Wydawnictwo UMK, Toruń 1997, oraz G. Babiński, J. Mucha, A. Sadowski (red.) Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi, Wydawnictwo Filii UW, Białystok 1997.

1997, Katowice. Sympozjum SAS w ramach X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

1998, Zalesie koło Olsztyna: Religia i kultura w globalizującym się świecie. Książka: M. Kempny, G. Woroniecka (red.) Religia i kultura w globalizującym się świecie, Nomos, Krakowie 1999.

1999, Boguchwała koło Rzeszowa: Kultura w procesie zmian. Książka: A. Jawłowska, G. Woroniecka (red.) Kultura w procesie zmian, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2003.

2000, Rzeszów i Tyczyn. Sympozjum w ramach XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

2001, Łomża: Rola antropologa w życiu społecznym w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej. Książka: T. Kowalewski, M. Jacyno, S. Łodziński (red.) Granice współczesności. Przemiany kulturowe w Polsce ostatniej dekady. Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego i Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa-Łomża 2003.

2002, Olsztyn: Regionalizm, lokalizm, zróżnicowanie kulturowe w obliczu nowych wyzwań cywilizacyjnych. Książka M. Kempny, G. Woroniecka (red.) Wymiary globalizacji kulturowej. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii, Olsztyn 2003.

2003, Warszawa. Jednodniowe spotkanie podsumowujące działalność sekcji.

2004, Poznań. Sympozjum SAS zorganizowane w ramach XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego poświęcone problematyce konsumpcji. Książka: A. Jawłowska, M. Kempny (red.) Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.

2005, Toruń. Sympozjum sprzężone z konferencją ESA. Temat: Tożsamości kulturowe w Europie. Książka: M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki (red.) Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008.

2006, Lanckorona: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Książka: J. Mucha, M. Nawojczyk, G. Woroniecka (red.) Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2007.

2007, Zielona Góra. Sesja specjalna w ramach XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego: Nowe media a integracja społeczna. Numer tematyczny czasopisma „Societas/Communitas” 1, 2010, pt. „W stronę społeczeństwa sieciowego” (pod red. P. Załęckiego i G. Woronieckiej).

2008, Hel: Sympozjum poświęcone tematyce podróży i podróżowania. Książka: D. Rancew-Sikora (red.) Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.

2009, Starbienino na Kaszubach: Tradycja w nowoczesnych kontekstach. Książka: D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński (red.) Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycję w nowoczesnych kontekstach, PTS, Warszawa 2009.

2010, Kraków. XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Sesja przygotowana przez P. Załęckiego i M. Łukasiuk Teoria antropologiczna a socjologia.Numer tematyczny czasopisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” 9(3), 2013, pt. “Teoria antropologiczna a socjologia” (pod red. Woronieckiej i M. Łukasiuk).

2011, Cieszyn: Granice i pogranicza – państw, kultur, dyscyplin, dyskursów. Książka: Kubica, H. Rusek (red.), Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów… Perspektywa antropologiczna i socjologiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

2012, dwa sympozja: Kąty Rybackie: Kulturowe i społeczne praktyki wody,i Szczecin: Porzucenie-przekształcenie-adaptacja-tworzenie. Przestrzeń a społeczno-kulturowe aspekty przemian materialnych i tożsamościowych.

2013, Warszawa: Postindustrialność: przestrzenie, rzeczy, układy, praktyki (po)przemysłowe jako obiekty kulturowe. Numer tematyczny czasopisma „Studia Humanistyczne AGH” 14(4), 2015 pt. “Przestrzenie postindustrialne – pomiędzy kryzysem a rozwojem” (pod red. J. Gądeckiego i M. Jewdokimowa).

2014, Góra Św. Anny: Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych. Numer tematyczny czasooisma „Przegląd Socjologii Jakościowej” 13(3), 2016, pt. “Dylematy etyczne w badaniach terenowych” (pod red. D. Rancew-Sikory i B. Cymbrowskiego).

2015, Zakopane: Mobilność i osiadłość. Antropologiczne badania społeczno-kulturowej aktywności wobec przestrzeni. Numer tematyczny czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4, 2016, poświęcony problematyce mobilności i osiadłości (pod red. E. Michny i K. Warmińskiej).

2016, Gdańsk, XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Sesje tematyczne “Naukowe / nienaukowe. Refleksja socjologiczna i antropologiczna poza standardami naukowości” (organizatorki: G. Kubica-Heller i M. Łukasiuk) i “Gościnność jako praktyka kulturowa i społeczne spoiwo” (organizatorzy D. Rancew-Sikora i P. Załęcki).

2017, Lidzbark Warmiński: Dachy i ściany. Antropologiczne i socjologiczne aspekty architektury. (Organizatorka M. Łukasiuk). Numer tematyczny czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 19(4) 2018, pt. “Socjologia zamieszkiwania w kontekstach/ Sociology of Dwelling in Contexts: (pod red. M. Brosza i M. Łukasiuk). Książka: M. Łukasiuk, M. Brosz (red.), Konteksty empiryczne. Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, Kawle Dolne 2018.

2018, Lublin: Różne wzory. Badanie praktyk kulturowych i wytworów artystycznych w perspektywie otwierania lub zamykania się wspólnot na inność i zmianę (organizatorki: J. Bielecka-Prus i M. Łukasiuk). Numer tematyczny czasopisma “Przegląd Socjologii Jakościowej” 16(2) 2020, pt. “Sztuka w socjologii jakościowej” (pod red. D. Rancew-Sikory i J. Bieleckiej-Prus).

2019, Wrocław: XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: dwie grupy tematyczne – “Ja-my-oni w perspektywie antropologii codzienności” (organizatorki D. Rancew-Sikora, A. Horolets) oraz “Antropologia zaangażowana – rola refleksji nad kulturą i działań pluralizujących w czasie nacjonalistycznego wzmożenia” (organizatorki G. Kubica-Heller, E. Michna, H. Cervinkova). Numer tematyczny czasopisma “Kultura i Społeczeństwo” 62(2), 2020, pt. “Antropologia zaangażowana w czasie nacjonalistycznego wzmożenia” (pod red. G. Kubicy-Heller).

2021, Warszawa: Antropologia w stanie wyjątkowym (organizatorka A. Horolets).

2022, Warszawa: XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: grupa sekcyjna „Relacje ludzi z roślinami w kontekście społeczno-kulturowym” (organizatorki D. Rancew-Sikora, B. Tołłoczko) oraz grupa międzysekcyjna „Śmierć od nowa. Przyszłość praktyk i doświadczeń umierania, pochówku i żałoby” (wspólnie z Sekcją Relacji Międzygatunkowych, organizatorki A. Kubiak, Ł. Lange).


Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Do 15 marca 2022 r. zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w ramach dwóch grup, (współ)organizowanych przez SAS PTS w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego:

-„Relacje ludzi z roślinami w kontekście społeczno-kulturowym” (organizatorki D. Rancew-Sikora, B. Tołłoczko, grupa sekcyjna)

https://zjazdpts.pl/grupy/relacje-ludzi-z-roslinami-w-kontekscie-spoleczno-kulturowym/

-„Śmierć od nowa. Przyszłość praktyk i doświadczeń umierania, pochówku i żałoby” (organizatorki A. Kubiak, Ł. Lange, grupa międzysekcyjna wspólnie z Sekcją Relacji Międzygatunkowych)

https://zjazdpts.pl/grupy/smierc-od-nowa-przyszlosc-praktyk-i-doswiadczen-umierania-pochowku-i-zaloby/

Więcej informacji o tym, jak można zgłosić referat na stronie Zjazdu:

https://zjazdpts.pl/do-15-marca-mozna-zglaszac-referaty-na-xviiii-zjazd-socjologiczny/

Pozdrawiamy,

Zarząd SAS PTS