• Polski
  • English

Oddział Warszawski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Warszawski PTS

 

 

logo


Oddział Warszawski został utworzony w 1960 roku i jest jednym z najstarszych oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jego misją jest integrowanie warszawskiego środowiska socjologicznego rozproszonego w licznych ośrodkach akademickich i naukowych. Jedną z głównych form działalności Oddziału są spotkania (zazwyczaj w cyklu comiesięcznym, z wyjątkiem wakacji) o różnorodnej tematyce. Część spotkań jest organizowanych przy współpracy instytutów naukowych, redakcji czasopism socjologicznych czy wydawnictwo naukowych. Oddział jest również współorganizatorem seminariów i konferencji naukowych (np. konferencje organizowane razem z Sekcjami Socjologii Prawa lub Socjologii Norm i Kontroli Społecznej PTS). Ponadto Oddział Warszawski patronuje różnego rodzaju wydarzeniom socjologicznym organizowanym na terenie Warszawy przez instytucje naukowy i środowiska studenckie (w tym miejscu można wymienić takie inicjatywy jak np. Salon Socjologiczny SGGW, Dni Socjologii na APS).

 

OW PTS liczy 474 członków (stan na 31.12.2021)

Skład zarządu Oddziału Warszawskiego

Grzegorz Całek (ISNS UW) – przewodniczący Zarządu

Joanna Wróblewska-Skrzek (UKSW) – skarbnik Zarządu

Olga Kotowska-Wójcik (UKSW) – sekretarz Zarządu

Iza Bukalska (UKSW) – członkini Zarządu

Paweł Matuszewski (Collegium Civitas) – członek Zarządu

Marta Luty-Michalak (UKSW) – członkini Zarządu

Marcin Ślarzyński (IFIS PAN) – członek Zarządu

Skład komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego

Olga Czeranowska (SWPS)

Łukasz Drozda (UW)

Marta Kindler (UW)

KONTAKT

g.calek@uw.edu.pl

Profil OW PTS na Facebooku

Kanał OW PTS na YouTube

  Profil OW PTS na Twitterze

MATERIAŁY

Załączniki

Komunikaty

Kontakt

Adres do korespondencji

matuszewski.pawel@wp.pl
ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa