• Polski
  • English

Oddział Krakowski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Krakowski PTS

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (OK PTS) zrzesza ponad sto socjologów i socjolożek z głównie z Małopolski. Działalność Oddziału skupia się na popularyzacji wiedzy socjologicznej poprzez organizację debat, spotkań otwartych i seminariów. Chętnie współpracujemy z sekcjami PTS, różnymi ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i edukacji oraz samorządami i społecznościami lokalnymi. Wybierając tematykę naszych spotkań, inspirujemy się zarówno najbardziej aktualnymi debatami socjologicznymi, jak i zagadnieniami istotnymi dla społeczności lokalnych, społeczeństwa i rozmaitych aktorów społecznych. OK PTS realizuje ponadto cykl spotkań Wieczory Socjologiczne, w ramach którego wspólnie z zaproszonymi ekspertami i ekspertkami dyskutowane są różne tematy, stanowiące esencję socjologii.

W roku 2020 ze względu na pandemię koronawirusa realizowaliśmy nasze działania w formie online, współorganizując m.in. wydarzenia wprost odpowiadające na wyzwania i procesy społeczne związane z pandemią:

  • seminarium Sekcji Socjologii Miasta PTS „Turystyka miejska w czasie i po pandemii”;
  • dyskusję w ramach cyklu Wieczory Socjologiczne „O edukacji w pandemii i nie tylko.
  • dyskusja wokół raportu Poza horyzont. Kurs na edukację” z udziałem Jerzego Hausnera (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Barbary Worek (Uniwersytet Jagielloński) Oktawii Gorzelskiej (Akademia Przywództwa Edukacyjnego) oraz Piotra Długosza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
  • dyskusję w ramach cyklu Wieczory Socjologiczne z Katarzyną Kajdanek (Uniwersytet Wrocławski) „Miasta nie żyją, niech żyją miasta? Mobilność mieszkaniowa, aktywność deweloperów i lokalne polityki mieszkaniowe a śladowa reurbanizacja w Polsce (w niespodziewanych warunkach pandemii)”

Wszystkie osoby, organizacje i instytucje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktowania się z nami.

Zarząd OK PTS (2019–2022)

Katarzyna Zielińska – Przewodnicząca

Justyna Struzik – Zastępczyni Przewodniczącej

Radosław Tyrała – Zastępca Przewodniczącej

Ewa Kopczyńska – Skarbniczka

Marcin Zwierżdżyński – Sekretarz

Marta Smagacz-Poziemska – członkini Zarządu

Marta Juza – członkini Zarządu

Ewelina Ciaputa – członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jolanta Perek-Białas

Tomasz Piróg

Tadeusz Sozański

Bieżące informacje o działaniach OK PTS dostępne są na stronie: https://www.facebook.com/OK.PTS

E-mail: oddzialkrakowski@pts.org.pl


Konkurs OK PTS na najlepszy podcast o tematyce socjologicznej w roku 2021 pt. Przeoczone w pandemii.

15 czerwca został rozstrzygnięty Konkurs OK PTS na najlepszy podcast o tematyce socjologicznej w roku 2021 pt. Przeoczone w pandemii.

Spłynęło 10 zgłoszeń, zarówno zespołowych, jak i indywidualnych, z ośrodków socjologicznych Łodzi, Krakowa, Warszawy i Wrocławia.

Jury w składzie: Łukasz Afeltowicz (AGH), Katarzyna Rabiej-Sienicka (UJ), Paulina Rojek-Adamek (UP) przyznało następujące nagrody:

Nagrodę I stopnia dla Studenckiego Koła Naukowego NAGŁOS (SWPS we Wrocławiu) za podcast “Zapomnieni – alkoholizm”

Nagrodę II stopnia dla Michała Wyciszkiewicza (AGH w Krakowie) za podcast “Kulisy pracy na infolinii”

Nagrodę II stopnia dla Kingi Kamińskiej i Piotra Ulasińskiego (AGH w Krakowie) za podcast “(Nie) przeoczeni Halo Aktywni”

Nagrodzone podcasty są dostępne przez poniższe linki:

“Zapomnieni – alkoholizm”

“Kulisy pracy na infolinii” 

“(Nie) przeoczeni Halo Aktywni”


ODDZIAŁ KRAKOWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO OGŁASZA KONKURS NA NAJLEPSZY PODCAST O TEMATYCE SOCJOLOGICZNEJ W ROKU 2021

Mija rok od ogłoszenia ogólnoświatowej pandemii. Dla socjologów i socjolożek to czas przeformułowania dotychczas używanych koncepcji, tematów, narzędzi badawczych. Wraz z COVID-19 ruszyła lawina danych i raportów pokazujących albo zapowiadających skalę nowych wyzwań i problemów.

Jako Oddział Krakowski PTS chcemy się skupić na tym, co wymyka się publikowanym statystykom, co pozostaje wciąż niewidoczne albo ignorowane w głównym nurcie badań społecznych nad pandemią, albo od czego pandemia odwraca uwagę mediów, opinii publicznej, władz. “Przeoczone w pandemii” – sytuacje, zjawiska, ludzie, miejsca, sposoby radzenia i nieradzenia sobie w pandemii, z pandemią lub pomimo pandemii.

Proponujemy, by zgłaszane do konkursu podcasty socjologiczne przyglądały się właśnie tym różnorodnym, nieoczywistym i zaskakującym przeoczeniom, angażując równocześnie współczynnik humanistyczny i teorie socjologiczną do zrozumienia i wyjaśnienia marginesów pandemii.

regulamin podcast


Kontakt

Adres do korespondencji

ul. Grodzka 52
31-004 Kraków
Tel. 012 663 17 92
fax (012) 430 20 99