• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Jakościowej i SI

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Jakościowej i SI

Powstanie Sekcji SJiSI PTS

Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, powołana decyzją Zarządu Głównego PTS dnia 8 stycznia 2005 r., powstała aby integrować rozproszone działania socjologów jakościowych w Polsce, tworzyć silne, demokratyczne i otwarte środowisko naukowe, realizujące z pełnym entuzjazmem własne zainteresowania i pasje, Naszym celem jest wzmacnianie motywacji do pracy badawczej i działań zespołowych oraz wskazywanie równoprawnego miejsca socjologii interpretatywnej w ramach różnorodnych podejść w akademickim świecie oraz umożliwienie swobodnego przepływu informacji i dyskusji naukowej.

Inicjatywa stworzenia Sekcji Specjalistycznej była odpowiedzią na obserwowaną w ciągu ostatnich lat, wzrastającą aktywność polskich socjologów uprawiających, tzw. socjologię jakościową. Badacze w naukach społecznych coraz częściej sięgają po metodologię badań jakościowych, a szczegółowe i pogłębione studia oraz etnografie traktowane są jako dopełnienie dla badań reprezentatywnych, umożliwiając prowadzenie analiz na wszystkich poziomach od makro po mikrostruktury. Ten wzrost zainteresowania socjologią jakościową, a także symbolicznym interakcjonizmem i innymi orientacjami socjologii interakcjonistycznej, dał się także zauważyć na XII Ogólnopolskim Zjeździe PTS w Poznaniu (15-18.09.2004).

Stworzona na nim piąta Grupa Tematyczna – Konstruowanie jaźni i społeczeństwa- była jedną z najliczniejszych, a wygłoszone w trakcie jej obrad referaty pozwoliły nam dostrzec różnorodność i wielość prac badawczych realizowanych w ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Referaty prezentowały wysoki poziom merytoryczny i doskonałe zaplecze metodologiczne autorów w odniesieniu do zastosowań jakościowych metod badawczych. Dominujące inspiracje teoretyczne pochodziły z teorii symbolicznego interakcjonizmu. To właśnie na XII Zjeździe Socjologicznym w Poznaniu, w trakcie obrad piątej Grupy Tematycznej – Konstruowanie jaźni i społeczeństwa-, skonkretyzowała się nasza inicjatywa. Stało się jasne, że wśród polskich socjologów istnieje prężne środowisko badaczy jakościowych, które nie posiada swojej organizacyjnej reprezentacji w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Stąd pomysł powołania sekcji specjalistycznej, której celem będzie realizacja statutowych celów PTS w odniesieniu do określonej orientacji uprawiania socjologii.

ZARZĄD SEKCJI (w aktualnym składzie Zarząd pracuje od 16 września 2022 r.)

 1. Anna Kacperczyk – przewodnicząca sekcji
 2. Izabela Bukalska – wiceprzewodnicząca
 3. Tomasz Marcysiak – wiceprzewodniczący
 4. Dominik Porczyński – wiceprzewodniczący
 5. Krzysztof Konecki – sekretarz
 6. Małgorzata Bieńkowska – członkini zarządu
 7. Waldemar Dymarczyk – członek zarządu
 8. Marek Gorzko – członek zarządu
 9. Katarzyna Kalinowska – członkini zarządu
 10. Bogna Kietlińska – członkini zarządu
 11. Jowita Radzińska – członkini zarządu
 12. Izabela Ślęzak – członkini zarządu
 
Adres do korespondencji:
 dr hab. Anna Kacperczyk
, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych, 
Instytut Socjologii UŁ, 90-214 Łódź 
ul. Rewolucji 1905r. 41/43 
e-mail: anna.kacperczyk@gmail.com.


“Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce”

Zapraszamy na cykl seminariów “Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce” organizowany przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pierwsze spotkanie 22 marca (poniedziałek), o godz. 18:30 będzie dyskusją wokół książki pod redakcją Marcina Kafara i Anny Kacperczyk (“Autoetnograficzne ‘zbliżenia’ i ‘oddalenia’. O autoetnografii w Polsce”, WUŁ 2020)

Planowane są także dwa kolejne spotkania 29 marca (poniedziałek) oraz 12 kwietnia (poniedziałek), podczas których mamy nadzieję rozszerzyć dyskusję na temat statusu metodologicznego i epistemologicznego praktyk autoetnograficznych.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom:

https://zoom.us/j/97460213195?pwd=YzV3ZEp0RjFKOHIvRGhpeWJ2SFVtUT09
Meeting ID: 974 6021 3195
Passcode: 254879

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/935202340553227


SSSI COUCH-STONE – X EUSSSI CONFERENCE, June 29th –July 2nd, 2020, University of Pisa, Italy

The Centre for Advanced Studies in Symbolic Interactionism and Grounded Theory – Department of Political Sciences, University of Pisa – will organize the Couch-Stone 2020 – X EUSSSI Conference.

The 2020 Pisa Conference is the result of the combination of two conferences with a long tradition in the history of Symbolic Interactionism: the Couch-Stone Conference, 2020 Edition, and the X European Conference of the SSSI.

The event, exactly ten years after the first EUSSSI Conference, which took place exactly at the University of Pisa, should not be considered as a mere celebration, but as a fundamental opportunity to meet up with the most well-known scholars of Symbolic Interaction and Grounded Theory from Europe, America, and around the world, a group that can address the challenges of contemporary society and is open to, and can open up, the future. After a decade, the return to Pisa is a concrete sign of Symbolic Interactionisms’ ability to take root in contexts beyond the United States, to dialogue with other theoretical traditions, and to combine with other cultural traditions. Therefore, the Conference will be a three-day meeting, exchange of reflections, and experiences of people – scholars, but not only – in the perspective of Symbolic Interactionism: its past, present and future, by adopting an open perspective of dialogue and negotiation between different fields and references, against any closure.

The topic of openness vs. closure invokes the core issue of the Conference.

The theme “Identities, Boundaries and Social Divisions. Reconciling Competing Frames” reflects contemporary questions about identity, closure, separation, and the developing needs of society.

The demand for recognition and integration of individual and collective identities carrying different characters from established social and cultural models is generating reactions characterized by closure and conflict. Consequences are the increasing of new borders (social barriers), and the resurgence of stigmatization, segregation, and segmentation processes, based on cultural divisions. If the socio-economic crisis provoked these dynamics, phenomena such as Brexit and the rise of populisms are some outcomes to promote national, political and cultural identities. Nevertheless, at the same time, we recognize that there is a need to generate new forms of dialogue and openness, to reconcile cultural visions and social positions that are diverse and in competition. Internationally, we are witnessing the spread of social and political movements from below that promote styles of participation and social integration based on meeting and enhancing diversity, evoking the need for innovative forms of coexistence, based on recognition (of social and civil rights, on the realization of ever higher levels of social justice, on the enhancement of common goods and local welfare and community).

It’s in this framework that the theoretical and methodological suggestions of Symbolic Interactionism can be helpful to analyze these processes, to interpret their scope and effects in people’s lives, and to understand their relevance.

In this sense, the 2020 Pisa Conference is an invitation to dialogue, to confrontation, to affirm the importance of reconciliation between different points of view and between different cultural frames, aspects that are very much needed both in Europe and in the United States, as well as in all other parts of the world.

Abstract submissions are open until March 15.

More information: http://grounded-theory.sp.unipi.it/

Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS organizuje grupę tematyczną w ramach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 11-14 września 2019 r. Propozycję w imieniu Zarządu Sekcji zgłosiła jego przewodnicząca, Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki) oraz Marek Gorzko (Akademia Pomorska w Słupsku).

Temat obrad grupy:

Interakcjonizm symboliczny w Polsce. Badania, teoria, inspiracje”.

Tradycja socjologiczna zapoczątkowana przez wielkich teoretyków i badaczy ze szkoły chicagowskiej oraz później przez Georga Herberta Meada, Herberta Blumera a także Carla Coucha, Ervinga Goffmana, Anselma Straussa, Roberta Prusa i wielu innych cieszy się nadal dużym zainteresowaniem współczesnych badaczy, o czym świadczy instytucjonalizacja tego typu zainteresowań. Istnieją stowarzyszenia takie jak: Society for Study of Symbolic Interaction, European Society for the Study of Symbolic Interaction. Aktywne są czasopisma: „Symbolic Interaction”, „Study in Symbolic Interaction”. W Polsce działa Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS oraz pisma propagujące idee interakcjonizmu symbolicznego: „Przegląd Socjologii Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review”. Wychodzimy zatem jako Sekcja PTS wobec zapotrzebowania na dalszy rozwój i integrację środowiska interakcjonistów symbolicznych w Polsce.

Nadal istotne są dyskusje wywodzące się z inspiracji interakcjonizmu symbolicznego a dotyczące problematyki jaźni i tożsamości, umysłu i definicji sytuacji, podejmowania roli innego i socjalizacji, dewiacji i konstruowania ładu społecznego, procesów interakcyjnych, komunikacji i języka, procesów stawania się i wykluczania społecznego. Pojawiają się także nowe obszary badań nad interakcjami, takie jak tematyka cielesności i ucieleśnienia a także świadomości ciała. Rozwijane są także nowe metody badań nad przeżywaniem i doświadczaniem świata życia codziennego.

Zadaniem uczestników grupy będzie przedstawienie dorobku badawczego i teoretycznego polskich socjologów, pedagogów, specjalistów od pracy społecznej i etnologów inspirowanych interakcjonizmem symbolicznym. W Polsce istnieje grupa osób zainteresowanych badaniami w konwencji interakcjonistycznej i inspirowanych dorobkiem interakcjonizmu symbolicznego i szkoły chicagowskiej. Przedstawienie i przedyskutowanie tego dorobku byłoby ważnym wydarzeniem dla polskich badaczy społecznych i teoretyków oraz wzmocnieniem dla ich wysiłku badawczego i analitycznego. Zgłoszenia referatów będą dotyczyć problematyki teoretycznej oraz badawczej, w tym także w wymiarze metodologicznym, opisanej na przykładach konkretnych teoretyków lub/i konkretnych badań prowadzonych przez zgłaszających lub też będących analizami eksploracji innych badaczy.

Ponadto celem grupy jest przygotowanie tekstów do publikacji monografii i artykułów w wysoko punktowanym piśmie specjalistycznym.

Słowa kluczowe: symboliczny interakcjonizm, szkoła chicagowska, teoria socjologiczna, pragmatyzm, socjologia polska, socjologia jakościowa, metody badań społecznych

Zgłoszenia wykonujemy na stronie Zjazdu, tutaj instrukcja:

https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/sites/default/files/zalaczniki/komunikat_nr_6_xvii_ozs_pts_zglaszanie_referatow.pdf

A tutaj zgłoszenie: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=755

Konkurs o nagrodę im. Anselma L. Straussa na najlepszą publikację roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego

Celem Konkursu jest promowanie wyróżniających się polskich badań twórczo rozwijających teoretyczną i metodologiczną perspektywę interakcjonizmu symbolicznego.

Nagroda  przyznawana  jest  za  publikację  (artykuł  lub  książkę),  która  ukazała  się w roku  poprzedzającym  przyznanie  nagrody  lub  rok  wcześniej  i  nie  była  zgłaszana  w poprzednich edycjach Konkursu.

W  Konkursie  mogą  brać  udział  prace w  istotny  sposób  wykorzystujące  i  rozwijające perspektywę  interakcjonizmu  symbolicznego,  które  opierają  się na  empirycznym badaniu  jakościowym  wykonanym  ze  znacznym  udziałem  autora  (autorów)  lub/i analizy teoretyczne lub metodologiczne.

Zgłoszenie  musi  zawierać  pełne  dane  bibliograficzne  publikacji  oraz  uzasadnienie wyboru (300-500 wyrazów).

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem należy przesłać na dwa adresy elektroniczne marek.gorzko@gmail.comanna.kacperczyk@gmail.com.

Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia każdego roku.

Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Edycja 2020:

Nagroda-im.-Straussa-2020

WERDYKT JURY IM. ANSELMA STRAUSSA

Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, podczas obrad w trybie on-line dnia 26 maja 2022 r. oceniło publikacje nadesłane na IV Edycję Konkursu i jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu Nagrody im. Anselma Straussa 2022

Panu Dominikowi Porczyńskiemu

za książkę pt. „Warsztaty wyobraźni i parki rozrywki.

Społeczne negocjowanie znaczeń w fandomach gier fabularnych w fabularnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021.


Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, podczas obrad w trybie on-line dnia 28 maja 2021 r. oceniło publikacje nadesłane na tegoroczny konkurs i jednogłośnie zdecydowało o przyznaniu

Nagrody im. Anselma Straussa 2021

Pani Magdalenie Wojciechowskiej

za książkę pt. „Dwie matki jednego dziecka. Macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym”,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Jury Nagrody im. Anselma Straussa

Anna Kacperczyk, Przewodnicząca Jury

Izabela Bukalska, Sekretarz Jury

Joanna Bielecka-Prus, Członek Jury

Marek Gorzko, Członek Jury

Katarzyna Kowal, Członek Jury


Podsumowując dyskusje oraz głosowanie przeprowadzone w dniach 1-9 maja 2020 r. przez Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, stwierdzamy, że Jury większością głosów zadecydowało o przyznaniu

Nagrody im. Anselma Straussa

Pani Katarzynie Kowal

za artykuł pt. „Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne.”

„Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 84–119. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume42/PSJ_14_2_Kowal_sp.pdf.

DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.04.

oraz

Wyróżnienia

Pani Katarzynie Kalinowskiej

za książkę pt. „Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji” (2018)

Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

ISBN 978-83-231-4089-4

Uzasadnienie werdyktu (Nagroda główna)

Katarzyna Kowal (2018) Między ziemią a niebem… Doświadczanie własnej cielesności przez osoby praktykujące podwieszanie ciała – studium socjologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 14, nr 2, s. 84–119. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume42/PSJ_14_2_Kowal_sp.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.14.2.04.

Artykuł Pani Katarzyny Kowal mieści się w teoretycznej i metodologicznej perspektywie interakcjonizmu symbolicznego i twórczo ją rozwija. W tym sensie jest zbieżny z podstawowym celem Konkursu im. Anselma Straussa. Ponadto może być interesujący i wartościowy dla przedstawicieli różnych dyscyplin. Z perspektywy antropologii kulturowej – rozwija wiedzę o zjawiskach opisanych m.in. przez Ruth Benedict we Wzorach kultury jak dionizyjskie w swoim charakterze praktyki Indian północnoamerykańskich i meksykańskich – i omawia ich współczesne przejawy. Stawia pytanie o charakter współczesnej sekularyzacji (deklarowana przez respondentów areligijność vs dążenie do metafizycznych przeżyć). Poszerza refleksję na temat transgresywnych doświadczeń, opisując transformacyjny charakter opisanej praktyki. Praca poszerza paletę badań prowadzonych w oparciu o tzw. fenomenologię wcielenia.

Kluczowe jest, że praca nawiązuje do dziedzictwa A. L. Straussa poprzez wykorzystanie zasad metodologii teorii ugruntowanej. Badaczka wykorzystała metody jej przynależne- teoretyczne pobieranie próbek, zasadę ciągłego porównywania, jednoczesne zbieranie danych i ich analiza, kodowanie, stopniowe klarowanie kategorii.

Uzasadnienie werdyktu (Wyróżnienie)

Katarzyna Kalinowska (2018) Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 978-83-231-4089-4

Mocną stroną pracy Pani Katarzyny Kalinowskiej jest rozbudowana refleksja metodologiczna, również namysł nad sytuacją i rolą badacza, pokazanie dylematów i wyjaśnienie decyzji na różnych etapach projektu. Znane są poszczególne kroki, więc spełnione jest zalecenie twórców metodologii teorii ugruntowanej odnośnie do transparentności procesu i uzyskiwania wiarygodności. Autorka zestawia też wiele metod: m.in. wywiady pogłębione, autoetnografię, obserwację uczestniczącą, prowadzi dziennik odmów. Praca jest przystępnie napisana, swobodna narracja (ale bogata w istotne treści) znacznie usprawnia lekturę niemal 500 stronicowego tomu. Treści zawarte w książce mogą być inspiracją nie tylko dla osób zainteresowanych teorią ucieleśnienia czy metodologią badań emocji (tu: „metodologią wrażliwą na afekt”).

Sama autorka zaznacza że nie wykorzystuje metodologii teorii ugruntowanej (wychodzi poza „to, co podsuwa empiria” preferuje „celowe wprowadzanie do procesu budowania teorii pojęć zaczerpniętych z różnych porządków teoretycznych”). Choć nawiązania do dziedzictwa Anselma Straussa są nieliczne, wśród inspiracji Autorka wymienia jednak interakcjonizm symboliczny, zaznacza przy tym, że badane fenomeny nie funkcjonują w procesie interpretacji symbolicznej, bada bowiem często emocje „niewymodelowane kulturowo”, emocje przeżywane podczas praktyk ludycznych.

Jury Nagrody im. Anselma Straussa

Krzysztof Konecki, Przewodniczący Jury

Anna Kacperczyk, Sekretarz Jury

Marek Gorzko, Członek Jury

Izabela Bukalska, Członek Jury


Proszę Państwa oto interesująca oferta pracy. Szukam zdolnego i zmotywowanego do pracy naukowej asystenta. Pasjonat metod jakościowych i socjologii jakościowej mile widziany. Szczegółowe informacje: http://www.uni.lodz.pl/oferta-pracy/528


The IXth EUSSSI Conference 

The IXth (ninth) Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, The Interaction Order in the Global Village: Bridging the Atlantic in Symbolic Interaction Scholarship, will take place in Reykjavik, Iceland in July 3-6 2019.

The aim of the conference is to provide an international and interdisciplinary forum for scholars of interactionist theory and methods to extend and broaden their work and strengthen the base in sociology, anthropology, folkloristics, social psychology, gender studies, and ethnography.

The conference is hosted by the University of Iceland and will be held in Reykjavik. The location of the conference and the conference theme are intended to build bridges across the Atlantic and inspire discussions and debates among Symbolic Interactionists, from different countries and continents, in a face-to-face interaction.

Abstract submissions are open until May 24.

We look forward to welcome you to Iceland for the conference on July 3-6!

On behalf of the organizing committee:

Dr. Vidar Halldorsson, University of Iceland

More information: https://conference.hi.is/eusssi2019/


Conference on Symbolic Interaction in Lancaster

On 4, 5 and 6 July 2018 the annual SSSI meeting will be held in Lancaster at the Lancaster University (UK). The meeting will be a combined effort of the Society for the Study of Symbolic Interaction (SSSI) and European SSSI. The title of the conference is ‘Whose side are we on?’ Power, Stigma, Transgression and Exclusion in Everyday Life. So far, we have three confirmed keynote speakers: Kathy Charmaz, Ken Plummer and Staci Newmahr,. Kathy Charmaz will also give a two-day workshop on Grounded Theory on the Monday and Tuesday before the conference. For more information and registration, see our website: http://wp.lancs.ac.uk/sssi2018/.

EU SSSI 2017

Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

We had extended the CFP (attached) for the 8th Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction (EU SSSI), Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, July 04-08 in Lodz, Poland, and now that deadline is approaching. We are still welcoming new submissions until March 15. Please visit http://www.eusssi2017.uni.lodz.pl/ to submit your abstract. The conference is shaping up well. Please visit the website to see information about our guest speakers, workshops, and exhibitions

CFP_2017_EUSSSI-2

Qualitative Methods and Research Technologies

ESA RN 20 Qualitative Methods Conference

1 – 3 September 2016, Cracow, Poland

www.esa-cracow.pl

CONTEMPLATIVE METHODS MEETS SOCIOLOGICAL IMAGINATION

Date: September 11-16, 2016 Site: Leicester, UK Topics: A special session on “Contemplative methods meets sociological imagination. An enactive perspective for sociological inquiry and wise social transformation” will be part of the RC33 9th International Conference on Social Science Methodology (International Sociological Association).Deadline for Abstracts:January 21, 2016

For further information, please visit:

http://eurospes.org/content/contemplative-methods-meets-sociological-imagination

„Metodologia teorii ugruntowanej i teorie ugruntowane”

Międzynarodowa konferencja naukowa z częścią warsztatową

Grounded Ustka 2015

Miejsce: Ustka, Słupsk.

Termin: 18-19 września 2015 roku.

Zaproszenie na konferencje i warsztaty skierowane jest do badaczy stosujących metodologię teorii ugruntowanej (MTU) w praktyce oraz osób zainteresowanych MTU reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowania rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych, jak i warsztatowo-metodologicznych. Chcemy rozważyć aktualny stan MTU i teorii ugruntowanych w Polsce i na świecie. Interesują nas możliwości i ograniczenia stosowania tej strategii metodologicznej w obrębie socjologii oraz innych dyscyplin naukowych. Interesują nas wzorcowe zastosowania MTU.

Warsztaty towarzyszące konferencji mają dostarczyć okazji do udoskonalenia umiejętności pozyskiwania i analizy danych (także z zastosowaniem programów komputerowych) oraz procedur generowania teorii.

Organizatorzy: Zakład Socjologii oraz Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Kontakt: grounded.ustka@gmail.com

Informacje: www.grounded.ustka.pl

Ogłoszenie

Ukazał się numer Przeglądu Socjologii Jakościowej (Tom 11, Nr 1, 2015) pt. Badania jakościowe – pragmatyczne konsekwencje.
Jest to pokłosie obrad grupy tematycznej na Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie: „Pragmatyzm – socjologia jakościowa – problemy współczesności.”
Numer jest dostępny w całości w internecie: http://qualitativesociologyreview.org/PL/volume29_pl.php

Zaproszenie

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS oraz
Sekcja Socjologii Jakościowej i
Symbolicznego Interakcjonizmu

zapraszają na odczyt
DR. JAKUBA NIEDBALSKIEGO

„Żyć i pracować w domu pomocy społecznej.
Socjologiczne studium interakcji personelu z niepełnosprawnymi intelektualnie podopiecznymi.”

Odczyt odbędzie się 24 października 2014 r. (piątek) o godzinie 17:00 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w sali E205 (II piętro, Centrum Informatyczno-Ekonometryczne: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/imapa/)

Dr Jakub Niedbalski za swoją znakomitą książkę pt. „Żyć i pracować w domu pomocy społecznej” (Łódź 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) otrzymał nagrodę im. S. Ossowskiego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszam Państwa do zarejestrowania się w sieci TSBJ.

Jest to inicjatywa pozwalająca integrować się przedstawicielom środowiska jakościowego z różnych dyscyplin naukowych. W internecie tworzymy mapę tej sieci. Sieć pomaga się poznać wzajemnie, integrować środowisko i ułatwiać współpracę. Wskazane byłoby podawać swoje zainteresowania i kontakt by inni mogli wybierać sobie osoby do współpracy.

Mapowanie sieci w internecie jest częścią inicjatywy podjętej w czasie Transdycyplinarne go Sympozjum Badań Jakościowych, które odbyło się w Łodzi 10-12.06.13r. http://www.tsbj-lodz.pl/pl.prelegenci.html

Mapa jest tworzona i aktualizowana przez naukowców i specjalistów, odpowiadających na 6 krótkich pytań ankietowych. Tworząc profil badawczy i opisując swoje relacje współpracy z innymi naukowcami tworzysz mapę swojego otoczenia naukowego. Opisy te są zbierane w całość i tworzą sieciową mapę współpracy naukowców w Polsce, która dostępna jest tylko dla naukowców i specjalistów zaproszonych do mapy przez innych jej członków. Dołożyliśmy licznych starań aby korzystanie z mapy było proste i nie wymagało wysiłku. Mapa promuje transparentność działań i uczenie się od innych naukowców, a dane które udostępniasz są widoczne jedynie dla naukowców znajdujących się w sieci. Do sieci mogą się włączyć jedynie osoby posiadające specjalne mailowe zaproszenie otrzymane od członka sieci.

Zapraszamy na stronę: http://tsbj.mapaekosystemu.pl/

Zapraszamy,

Na sympozjum: Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się

10-12.06.2013r. w Łodzi (Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki).

Warszaty metodologiczne towarzyszące TSBJ 2013 odbędą się w dniach 8 – 9 czerwca 2013 w Łodzi

30 marca – upływa termin rejestracji na TSBJ (także zgłaszania wystąpień)

15 kwietnia – upływa termin płatności opłaty konferencyjnej

15 maja – zatwierdzenie programu konferencji

Więcej informacji: http://www.tsbj-lodz.pl/pl.prelegenci.html
http://www.tsbj-lodz.pl/pl.warsztaty.html

Zjazd Socjologiczny, Szczecin – 2013

Grupa 54. Pragmatyzm – socjologia jakościowa – problemy współczesności

Organizatorzy: Dr hab. Marek Gorzko (USz), prof. dr hab. Krzysztof T. Konecki (UŁ)

marek.gorzko@gmail.com

 konecki2@wp.pl

 

Socjologia jakościowa obecnie nie musi już bronić swojego prawa do istnienia. Badaniom empirycznym w socjologii i naukach społecznych opartych na metodologiach jakościowych towarzyszy rozwój refleksji teoretycznej. Długi czas na badania jakościowe wywierała wpływ tradycja pragmatyzmu.

Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu proponuje poddać dyskusji następujące kwestie:

 

– Z jakich potrzeb wypływają współczesne badania jakościowe w socjologii?

– Na ile żywe są intelektualne impulsy płynące z tradycji pragmatyzmu?

– Neopragmatyzm a epistemologia badań jakościowych (Rorty, Bernstein, Davidson, Putnam …).

– Jak mają się obszary jakościowych poszukiwań do problemów współczesności?

– Jakie są obszary zastosowań badań jakościowych w praktyce (inspiracje klasycznej filozofii pragmatyzmu, Deweya, Jamesa, Pearce’a Meada i neopragmatyzmu)?

– Jakie są możliwości aplikacyjne socjologii jakościowej w badaniu gospodarki i organizacji?

– Etyka badań jakościowych w praktyce; odniesienia do koncepcji etycznej pragmatyzmu.

– Polityczno – moralne uwikłania socjologii jakościowej.

– Auto-referencyjna wiedza we współczesnych badaniach jakościowych (self-referential knowledge).

– Co po badaniu jakościowym oprócz zrozumienia?

http://15zjazd.whus.pl/

 • Odczyt Krzysztofa T. Koneckiego,  Anny Kacperczyk i Piotra Chomczyńskiego pt. „Limoncocha ‒ nietypowa wioska w ekwadorskiej dżungli”. Łódź, 29.11.2012r., zebranie sekcji SJiSI PTS.

Na youtube do obejrzenia:

               Limonocha 01 – ODCZYT

               Limoncocha 02 – DYSKUSJA

Limoncocha 03 – Załącznik do wykładu Limoncocha 01 – “Wspólne śpiewy religijne”

QSR – Edycja Polska

Przegląd Socjologii Jakościowej

Konkurs na najlepszy foto-esej/foto-reportaż socjologiczny roku.

II Edycja konkursu fotograficznego

Przeglądu Socjologii Jakościowej

Patronat – Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS

psj.konkurs@gmail.com

 

Grupa Tematyczna na Zjeździe Socjologicznym w Krakowie

– Uprzejmie proszę o zainteresowanie się grupą tematyczną, której organizatorem jest sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS. Tytuł grupy: Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych. Proszę o zgłaszanie tytułów referatów wraz z abstraktem (300 slów) do 31 Marca 2010r. W załączniku program grupy tematycznej. Pozdrawiam, Krzysztof T. Konecki Przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS

Pod Patronetem PTS i Sekcji Socjologii Jakościowej ukazała się książka:

Jacek Leoński i Magdalena Fiternicka-Gorzko (red), 2010, Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, Szczecin: Volumina.pl

Procesy Tożsamościowe. Symboliczno interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego“, red. K.T. Konecki, A. Kacperczyk (Wyd. UŁ, 2010). Spis treści.

(http://www.wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,1548,procesy_tożsamościowe_symboliczno-interakcyjny_wymiar_konstruowania_ładu_i_nieładu_społecznego)

Krzysztof Konecki, President              Bernt Schnettler , Vice-President

European Sociological Association, Research Network 20, Qualitative Methods,

10th Conference, Geneva, 7 – 10 September 2011.

Call for papers

For the past 10 years, the Qualitative Research Network has welcomed the leading experts in the field to discuss cutting edge issues in qualitative research. For Geneva 2011, we invite papers dealing with all aspects of the practice, methodology and ethics of qualitative research.

Among the areas we invite papers are:

 • Methods for studying visual data
 • The logic of interview and focus group research
 • Documentary and textual analysis
 • Ethnographic methodologies
 • The logic of grounded theory research
 • Discourse analysis and critical discourse analysis
 • Conversation analysis and ethnomethodology
 • Mixed methods
 • Making qualitative research credible
 • The relationship between qualitative and quantitative research
 • Practitioners, policymakers and qualitative research
 • Evaluating qualitative research
 • Innovations in qualitative methods
 • Applied qualitative research (e.g. applied ethnography)
 • Qualitative market research
 • Qualitative action-research
 • Qualitative evaluation research
 • Ethics of qualitative research
 • Other topics associated with qualitative research.

Please note that we are interested in methodological papers, so papers dealing purely with research findings will not be accepted. While the organizers encourage participants to suggest a session for their work, we reserve the right to allocate the accepted papers to whatever sessions we deem most appropriate for the benefit of the total program.

We particularly welcome papers from research students. The Network prides itself on the number of student papers presented in previous years and the sympathetic audience we provide for students.

Abstract submission will be open on Monday, 10th January 2011 and will be closed on Sunday, 25th February 2011.

Abstracts will only be accepted through completion of the online submission form, and submission in any other form will be declined. (The Online Abstract Submission form and Instructions and Guidelines for Online Abstract Submissions will be on the conference website:http://www.esa10thconference.com/CFP_website/Abstract_submission_guidelines.pdf)

Abstract submission is here: https://b-com.mci-group.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPortal%2fAbstract%2fSubmission%2fContactInformation.aspx%3fEventCode%3dESA2011%26PortalCode%3dESA&EventCode=ESA2011&PortalCode=ESA

Konferencja: Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Łódź, 15-17 czerwca 2011

http://www.konferencja-emocje.strefa.pl/

Pobierz/zobacz plakat konferencji

Call for Papers

Everyday Life, Social Control and Ethnography

July 21-24, 2011, Kassel University, Kassel, Germany

http://www.symbolicinteraction.de/cfp.html

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS wraz z Sekcją Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS zapraszają na odczyt mgr Ewy Mróz – laureatki głównej nagrody konkursu im. J. Lutyńskiego pt:

„Symboliczno-interakcjonistyczna analiza procesu
konstruowania tożsamości fana.
Na przykładzie fanów Michaela Jacksona.”

Odczyt odbędzie się dnia 31 stycznia 2012 roku o godz. 18.00, w sali – UWAGA – T-301 na III piętrze (wysoki budynek w głębi podwórza) w Łodzi przy ul Rewolucji 1905 r nr 41/43.

Za Zarząd Oddziału Łódzkiego Za Zarząd Sekcji Socjologii Jakościowej i
Symbolicznego Interakcjonizmu
Krystyna Lutyńska Krzysztof Konecki 

Ukazał się nowy numer Przeglądu Socjologii Jakościowej, Tom VIII, nr 1. 

Socjologia jakościowa  – innowacyjne metody  w badaniach jakościowych”

`Publikacja ukazuje się w ramach Serii Wydawniczej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego  Edycja III – „Co się dzieje ze społeczeństwem?“ Prezentowane teksty stanowią pokłosie obrad grupy tematycznej „Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych” zorganizowanej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS podczas XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Krakowie we wrześniu 2010 roku.

PSJ, Tom 8 nr 1.

Publikacja dofinansowana została ze środków PTS

Ukazał się Słownik Socjologii Jakościowej – NOWOŚĆ!

Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, Warszawa: Difin, 2012.

Prezentowany słownik jest odzwierciedleniem pewnej koncepcji socjologii jakościowej. Słownik został przygotowany przez członków sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest wyrazem zainteresowań metodologicznych, badawczych i teoretycznych członków sekcji oraz osób skupionych wokół Przeglądu Socjologii Jakościowej www.qualitativesociologyreview.org.

Ukazała się książka z zakresu interakcjonizmu symbolicznego:

Magdalena Wojciechowska, 2012,  Agencja towarzyska. (nie) zwykłe miejsce pracy. Kraków: Nomos. 

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTS i Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS
ZAPRASZAJĄ NA ODCZYT!!!
PROF. KRZYSZTOFA T. KONECKIEGO,
DR. ANNY KACPERCZYK & DR. PIOTRA CHOMCZYŃSKIEGO

Limoncocha – nietypowa wioska w ekwadorskiej dżungli.
Socjologiczne badania nad przemianami społecznymi i kulturowymi społeczności lokalnej w Amazonii.

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DN.
29 listopada 2012 (czwartek) o godz. 17.00
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. 41/43
Sala D-305