• Polski
 • English

Oddział Warszawski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Warszawski PTS

logo

Oddział Warszawski został utworzony w 1960 roku i jest jednym z najstarszych oddziałów terenowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jego misją jest integrowanie warszawskiego środowiska socjologicznego rozproszonego w licznych ośrodkach akademickich i naukowych. Jedną z głównych form działalności Oddziału są spotkania (zazwyczaj w cyklu comiesięcznym, z wyjątkiem wakacji) o różnorodnej tematyce. Część spotkań jest organizowanych przy współpracy instytutów naukowych, redakcji czasopism socjologicznych czy wydawnictwo naukowych. Oddział jest również współorganizatorem seminariów i konferencji naukowych (np. konferencje organizowane razem z Sekcjami Socjologii Prawa lub Socjologii Norm i Kontroli Społecznej PTS). Ponadto Oddział Warszawski patronuje różnego rodzaju wydarzeniom socjologicznym organizowanym na terenie Warszawy przez instytucje naukowy i środowiska studenckie (w tym miejscu można wymienić takie inicjatywy jak np. Salon Socjologiczny SGGW, Dni Socjologii na APS).

OW PTS liczy 499 członków (stan na 30.12.16).

Skład zarządu Oddziału Warszawskiego

 • Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN) – przewodnicząca
 • Piotr Binder (IFiS PAN) – wiceprzewodniczący
 • Paweł Matuszewski (IP UKSW) – sekretarz
 • Paweł Maranowski (ISP PAN) – skarbnik
 • Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) – członek Zarządu
 • Iwona Zielińska (IFIS APS) – członkini Zarządu
 • Agata Rozalska (IS UKSW) – członkini Zarządu

Skład komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego

 • Olga Kotowska-Wójcik (IS UKSW)
 • Adriana Bartnik (ANS PW)
 • Tomasz Korczyński (IS UKSW)

KONTAKT

 katarzyna@wyrzykowkska.net, pbinder@css.edu.pl

Profil OW PTS na Facebooku

Kanał OW PTS na YouTube

  Profil OW PTS na Twitterze

MATERIAŁY

Załączniki

Komunikaty

Kontak

Adres do korespondencji

katarzyna@wyrzykowska.net
ul. Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa