• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Migracji

STRONA GŁÓWNA» Sekcja Socjologii Migracji

Sekcję Socjologii Migracji PTS powołano do życia we wrześniu 2019 r. z inicjatywy Katarzyny Andrejuk i Aleksandry Winiarskiej. Chęć jej utworzenia wynikła z rosnącej popularności badań migracyjnych wśród socjologów, co przełożyło się na dużą liczbę zgłoszeń do grupy tematycznej na Zjazd Socjologiczny “Trwałość i płynność migracji międzynarodowych. Cyrkulacja, osiedlanie, integracja imigrantów”/ “Durability and liquidity of international migration: circulation, settlement, integration of migrants” (a także liczne referaty dotyczące badań migracyjnych na innych sesjach Zjazdu).

Sekcja stanowi platformę dyskusji i wymiany informacji dla badaczy migracji. Informacje o naszych seminariach i spotkaniach, a także o innych wydarzeniach związanych ze studiami migracyjnymi, są rozpowszechniane przez newsletter sekcji, a także profil sekcji w mediach społecznościowych.

Zarząd Sekcji w latach 2022-2025: 

Przewodnicząca sekcji: dr hab. prof. IFIS Katarzyna Andrejuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

Wiceprzewodnicząca sekcji: dr Aleksandra Winiarska  (Uniwersytet Warszawski)

Członkini zarządu: dr Tatiana Kanasz (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Email: socjologiamigracji.pts@yahoo.com

Profil facebook: https://www.facebook.com/SocjologiaMigracjiPTS/?modal=admin_todo_tour

Zarząd Sekcji w latach 2019-2022:

Przewodnicząca sekcji: dr hab. prof. IFIS Katarzyna Andrejuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Wiceprzewodniczący sekcji: dr Marcin Gońda (Uniwersytet Łódzki)
Wiceprzewodnicząca sekcji: dr Aleksandra Winiarska  (Uniwersytet Warszawski)


SEMINARIA “MONOGRAFIE MIGRACYJNE”

Październik 2019

Odbyło się inauguracyjne seminarium Monografie Migracyjne Sekcji Socjologii Migracji PTS. Omawiano książkę Izabeli Grabowskiej “Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne”. Komentarze do książki wygłosili Katarzyna Andrejuk i Marcin Gońda. Prowadzenie spotkania: Aleksandra Winiarska

22 stycznia 2020

Monografie Migracyjne” z Magdaleną Wnuk, autorką książki “Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Adaptacja polskich emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności”. Komentarze do książki wygłosili Aleksandra Winiarska i Marcin Gońda. Prowadzenie spotkania: Katarzyna Andrejuk

8 maja 2020

Seminarium „Monografie Migracyjne” poświęcone książce „Osiadłe ptaki. Urodzeni za granicą pracownicy polskich instytucji akademickich” (K. Łuczaj, B. Bielska, O. Kurek-Ochmańska, J. Mucha). Komentarz do książki wygłosiła Małgorzata Budyta-Budzyńska. Prowadzenie spotkania: Katarzyna Andrejuk

10 Listopada 2020

Seminarium „Monografie Migracyjne” poświęcone książce Marty Woźniak-Bobińskiej „Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji”. Prowadzenie Marcin Gońda. Komentarze do książki: Katarzyna Andrejuk, Marcin Gońda

26 lutego 2021

Seminarium „Monografie Migracyjne” Sekcji Socjologii Migracji poświęcone książce “Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis” autorstwa Adrianny Micy, Anny Horolets, Mikołaja Pawlaka i Pawła Kubickiego. Spotkanie odbyło się w języku angielskim na platformie Zoom. Komentarze do książki wygłosili: Elżbieta Goździak, Aleksandra Winiarska. Prowadzenie spotkania: Aleksandra Winiarska.

25 marca 2021

Seminarium „Monografie Migracyjne” Sekcji Socjologii Migracji poświęcone książce Elżbiety Goździak „Human Trafficking as a New (In)Security Threat”. Spotkanie odbyło się w języku angielskim na platformie Zoom. Komentarze do książki wygłosili: Katarzyna Andrejuk, Agnieszka Kubal. Prowadzenie spotkania: Katarzyna Andrejuk

4 marca 2022 r.:

Seminarium Sekcji Socjologii Migracji  z serii Monografie Migracyjne poświęcone książce Michała Nowosielskiego (OBM UW)  i Mariusza Dzięglewskiego (UP w Krakowie)  pt. “Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021). Komentarz do książki wygłosiła Galia Chimiak  (IFiS PAN). Prowadzenie spotkania: Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN).

1 kwietnia 2022 r.

Seminarium Sekcji Socjologii Migracji PTS z serii „Monografie Migracyjne”. Gościem spotkania była Joanna Fomina (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), autorka książki  “Political Dissent and Democratic Remittances. The Activities of Russian Migrants in Europe”.  Komentarz do książki wygłosiła Aleksandra Winiarska (UW). Prowadzenie spotkania: Katarzyna Andrejuk (IFiS PAN)

7 lipca 2022:

Seminarium Monografie Migracyjne poświęcone książce “Przedsiębiorczość imigrantów w Polsce. Podejścia i wyzwania w prowadzeniu badań” Gośćmi były Autorki monografii: Sabina Kubiciel-Lodzińska (Politechnika Opolska) oraz Jolanta Maj (Politechnika Wrocławska). Komentarze wygłosiły: Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski) oraz Katarzyna Andrejuk (IFIS PAN). Prowadzenie spotkania: Aleksandra Winiarska  (UW)


KSIĄŻKA „ZMIANA SPOŁECZNA, PANDEMIA, KRYZYS. KONTEKSTY EMPIRYCZNE I TEORETYCZNE” (red. Katarzyna Andrejuk, Izabela Grabowska, Marta Olcoń-Kubicka, Iwona Taranowicz)

Ukazała się książka „Zmiana społeczna, pandemia, kryzys. Konteksty empiryczne i teoretyczne” pod redakcją Katarzyny Andrejuk, Izabeli Grabowskiej, Marty Olcoń-Kubickiej, Iwony Taranowicz (Warszawa, Wyd. IFiS PAN 2021).

Publikacja jest pokłosiem konferencji, która miałą miejsce w listopadzie 2020 i była współorganizowana przez sekcje Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Sekcję Socjologii Migracji, Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji, Sekcję Socjologii Ekonomicznej, Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności. Wiele artykułów dotyczy tematyki migracyjnej, było tworzonych lub współtworzonych przez badaczki oraz badaczy Sekcji.

Monografia jest dostępna bezpłatnie online: https://bit.ly/2UoNXlI


KONFERENCJA MIĘDZYSEKCYJNA

W dniach 5-6 Listopada 2020 odbyła się międzynarodowa Konferencja “Social Change in the 21st century: Youth-Family-Economy-Migration”.

Konferencję współorganizowała Sekcja Socjologii Migracji wraz z Sekcją Socjologii Młodziezy i Edukacji, Sekcją Socjologii Ekonomicznej, Sekcją Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

Strona konferencji ze szczegółowym programem, abstraktami i relacją fotograficzną z wydarzenia: https://conferencesocialchange.wordpress.com/


NEWSLETTER

Sekcja Socjologii Migracji wydaje Newsletter poświęcony wydarzeniom naukowym dotyczącym badań migracyjnych. Osoby chcące otrzymywać newsletter prosimy o kontakt mailowy: socjologiamigracji.pts@yahoo.com


NUMER SPECJALNY STUDIÓW MIGRACYJNYCH – PRZEGLĄDU POLONIJNEGO

W 2020 roku ukazał się numer specjalny Studiów Migracyjnych – Przeglądu Polonijnego z tekstami badaczy z Sekcji Socjologii Migracji PTS.  Zapraszamy do lektury. Temat numeru to „Socjologia migracji przed pandemią i w czasach pandemii”.

Numer specjalny dostępny jest tutaj:

https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/

Komunikaty sekcji

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.