• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty: Oddział Krakowski PTS » Uwikłanie w badania społeczne – zaproszenie

Uwikłanie w badania społeczne – zaproszenie

Uwikłanie w badania społeczne – zaproszenie
Opublikowano 7 grudnia 2022 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Krakowski PTS

Szanowni Państwo, 

w imieniu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakładu Intersekcjonalnych Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz Biura Rzeczniczki Prawi i Wartości Akademickich UJ, a także Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Bezpieczni UJ serdecznie zapraszamy na dyskusje i warsztaty “Uwikłanie w badania społeczne. Metodologia, etyka i emocje w doświadczeniu badaczk i badaczy“, które odbędą się w dniach 9 i 10 grudnia 2022 roku w Instytucie Socjologii UJ. 

Szczegółowy opis dyskusji i warsztatów dostępny jest na stronie: https://sway.office.com/WIgGToduMEKnHyvV?ref=Link 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2964912640321160

Uwikłanie w badania społeczne. Metodologia, etyka i emocje w doświadczeniu badaczk i badaczy

Wojna w Ukrainie, gwałty wojenne, systemowa przemoc na granicy polsko-białoruskiej, ograniczanie praw reprodukcyjnych i przemoc wobec kobiet, wzrost kontroli państwa, represje policyjne czy presja ze strony radykalnych grup prawicowych – to w ostatnich miesiącach tematy będące przedmiotem zarówno publicznej debaty, jak i naszych badań. Coraz częściej w tym kontekście nasuwają się pytania o formalne i oddolne strategie wparcia badaczek i badaczy, dla których badane zagadnienia są częścią profesjonalnego i nierzadko osobistego życia, o sposoby zapewnienia bezpieczeństwa im i osobom badanym, a także o bezpieczeństwo zebranych danych. Panel poświęcony będzie wymianie doświadczeń i dyskusji o możliwych rozwiązaniach na przyszłość.

Pytania, które sobie zadamy brzmią:

  • Jakie są nasze doświadczenia na gruncie socjologii?
  • Jakie są możliwe rozwiązania wspierające badaczki i badaczy, np. jak w tym kontekście powinny działać komisje etyczne; czy w grantach można przewidzieć superwizję dla zespołu badawczego; jak mogą sobie radzić badaczki i badacze realizujący indywidualne projekty badawcze (np. w ramach doktoratu)?
  • Wreszcie, jak zaangażowanie na rzecz zmiany wpływa na przyjęte metodologie i dokonywane w procesie badawczym wybory etyczne? Z jaką pracą emocjonalną się wiąże?

Podsumowując, chcemy zastanowić się, jak badać tych, z którymi się nie zgadzamy, a jak tych, z którymi bywa nam z różnych względów nie„po drodze”. Jaką cenę płacą badacze i badaczki za podejmowanie tematów wyjątkowo obciążających i jak socjologiczne środowisko mogłoby ich w pracy wesprzeć? Sesja ta ma służyć wymianie doświadczeń, dyskusji nad dylematami, przed jakimi stawaliśmy czy stawałyśmy w badaniach. Chcemy się też zastanowić, jak te doświadczenia mogą wpłynąć na wybierane metodologie, jak i dydaktykę socjologiczną (np. sylabusy metodologicznych kursów).

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Zarządu OK PTS

Justyna Struzik 

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Socjologicznego