• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Czerpie przy tym z bogatych przedwojennych tradycji subdyscypliny, która znalazła dogodne miejsce do rozwoju w Polsce – kraju o społeczeństwie przez dekady postrzeganym jako “dubeltowo chłopskie”. Obecnie Sekcja liczy około 70 członków, a jej działalność skupia się na organizowaniu oraz współorganizowani ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych oraz na inicjatywach publikacyjnych (podejmowanych samodzielnie oraz we współpracy z czołowymi ośrodkami akademickimi). W pracę Sekcji zaangażowani są zarówno młodzi, ambitni badacze u początków kariery akademickiej, jak i doświadczeni naukowcy cieszący się renomą w krajowym i międzynarodowym środowisku socjologicznym. Ze względu na rosnącą dynamikę przeobrażeń polskiej wsi członkowie Sekcji podejmują bardzo zróżnicowane tematy badawcze, np.: działalność wiejskich organizacji pozarządowych, role społeczne kobiet wiejskich, innowacje społeczne, społeczności lokalne, gentryfikacja i style życia ludności wiejskiej, kapitał społeczny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, rolnictwo ekologiczne, dezagraryzacja, dziedzictwo kulturowe oraz wiele, wiele innych. Siłą i wyróżnikiem Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS w strukturze Towarzystwa jest więc zdolność do wieloaspektowego spojrzenia na bardzo ważny segment polskiego społeczeństwa. Socjologiczna pasja członków Sekcji służy nie tylko gruntowanemu (nierzadko demaskatorskiemu) opisowi zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących poza miastem, ale też przekłada się na rozwiązania praktyczne służące m.in. niwelacji problemów społecznych, oddolnym pobudzaniu potencjałów oraz wskazywaniu ścieżek rozwoju wsi, gdzie tradycja daje się pogodzić z nowoczesnością. Zapraszamy do wstąpienia w szeregi Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS! 

16 września 2022 r. członkowie Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dokonali wyboru Zarządu Sekcji na kadencję 2022-2025. Wybrany Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Konrad Burdyka – przewodniczący Sekcji (kburdyka@wp.pl)

Małgorzata Dziekanowska – wiceprzewodnicząca Sekcji (mdziekanowska@wp.pl)

Barbara Szczepańska – sekretarz Sekcji (szczepanska.basia@gmail.com)

adres email Sekcji: sswir@pts.org.pl
adres strony internetowej Sekcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sekcja.socjologii.wsi.i.rolnictwa.PTS

Komunikaty sekcji