• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Liczy obecnie około 85 członków. Jej działalność skupia się na organizowaniu ogólnopolskich konferencji naukowych i działalności publikacyjnej. Sekcja jest zaangażowana w wydawanie Roczników Socjologii Wsi, jednego z najstarszych czasopism socjologicznych w Polsce i na świecie, założonego przez Władysława Grabskiego. Przewodniczący Sekcji z urzędu jest członkiem redakcji Roczników.
We współpracy z partnerami zewnętrznymi Sekcja organizuje konferencje naukowe. Ostatnia odbyła się 26 lutego 2010, a jej pokłosiem naukowym jest książka Nowe inspiracje socjologii wsi, pod redakcją naukową Hanny Podedwornej, Wyd. Naukowe Scholar 2011. Podczas XVI Zjazdu Socjologicznego w Krakowie Sekcja była organizatorem grupy roboczej nr 20, Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania. Referaty przedstawione podczas obrad zostały przygotowane do druku w formie publikacji książkowej pod tym samym tytułem. Książka ukaże się w ramach Pozjazdowej Serii Wydawniczej w wydawnictwie IFiS PAN do końca 2011 roku. Redaktorami naukowymi są: Hanna Podedworna i Andrzej Pilichowski.
Kolejna konferencja naukowa Sekcji będzie zorganizowana wspólnie z Katedrą Socjologii SGGW w roku 2012.
Obecny Zarząd Sekcji wybrano podczas zebrania członków 10.09. 2010 w Krakowie, w następującym składzie:
Hanna Podedworna (WNH SGGW)- przewodnicząca,
Piotr Nowak (IS UJ)– vice-przewodniczacy
Paweł Starosta (IS UŁ)– członek zarządu

Komunikaty sekcji

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.