• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Miasta

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Miasta

Sekcja Socjologii Miasta jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Liczy obecnie około 150 członków. Podstawowym celem Sekcji jest  integracja badaczy i badaczek miasta z różnych ośrodków naukowych, upowszechnianie wyników ich badań w środowisku naukowym oraz docieranie z tą wiedzą do wszystkich osób i instytucji zainteresowanych problematyką miejską.Zależy nam na budowaniu powiązań między różnymi pokoleniami socjologów miasta oraz wspieraniu współpracy między socjologią i innymi dyscyplinami zajmującymi się miastem, z perspektywy np. urbanistyki i architektury, antropologii, psychologii, gospodarki przestrzennej.

Aby osiągnąć te cele, Sekcja organizuje i współorganizuje ogólnopolskie konferencje naukowe, sesje tematyczne podczas Zjazdów PTS, prowadzi działalność  publikacyjną, a także bierze aktywny udział w debatach naukowych i popularnonaukowych poświęconych miejskiej problematyce. Członkowie Sekcji Socjologii Miasta podejmują współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi działającymi w miastach. Od stycznia 2017 roku Sekcja Socjologii Miasta posiada profil na Facebooku, gdzie informuje o nowościach wydawniczych, konferencjach i interesujących inicjatywach miejskich.

Obecny Zarząd Sekcji Socjologii Miasta został wybrany we wrześniu 2019 roku.

W jego skład wchodzą:

Maciej Kowalewski – przewodniczący (IS Uniwersytet Szczeciński)

Marta Smagacz-Poziemska– wiceprzewodnicząca (IS Uniwersytet Jagielloński)

Krzysztof Bierwiaczonek – wiceprzewodniczący (IS Uniwersytet Śląski)

Katarzyna Kajdanek – sekretarz (IS Uniwersytet Wrocławski)

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i współtworzenia profilu Sekcji Socjologii Miasta:

https://pl-pl.facebook.com/SekcjaMiastoPTS/

Lista sekcji PTS