• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Miasta

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Miasta

Sekcja Socjologii Miasta jest jedną z najstarszych sekcji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Liczy obecnie około 150 członków i członkiń. Podstawowym celem Sekcji jest  integracja badaczy i badaczek miasta z różnych ośrodków naukowych, upowszechnianie wyników ich badań w środowisku naukowym oraz docieranie z tą wiedzą do wszystkich osób i instytucji zainteresowanych problematyką miejską. Zależy nam na budowaniu powiązań między różnymi pokoleniami socjologów miasta oraz wspieraniu współpracy między socjologią i innymi dyscyplinami zajmującymi się miastem, z perspektywy np. urbanistyki i architektury, antropologii, psychologii, gospodarki przestrzennej. Coraz większe znaczenie ma współpraca Sekcji Socjologii Miasta z Europejskim Stowarzyszeniem Socjologicznym (ESA) i komitetem badawczym Urban Sociology (RN 37). Prace komitetu na lata 2019-2021 koordynuje Marta Smagacz-Poziemska, wiceprzewodnicząca SSM PTS.

Aby osiągnąć postawione sobie cele, Sekcja organizuje i współorganizuje ogólnopolskie konferencje naukowe, sesje tematyczne podczas Zjazdów PTS, prowadzi działalność  publikacyjną, a także bierze aktywny udział w debatach naukowych i popularnonaukowych poświęconych miejskiej problematyce. Członkowie Sekcji Socjologii Miasta podejmują współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi działającymi w miastach. Najnowszym przedsięwzięciem Sekcji jest Konkurs im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej za najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich, ustanowiony w 2020 roku.

Od stycznia 2017 roku Sekcja Socjologii Miasta posiada profil na Facebooku, gdzie informuje o nowościach wydawniczych, konferencjach i interesujących inicjatywach miejskich.

Obecny Zarząd Sekcji Socjologii Miasta:

W jego skład wchodzą:

Marek Nowak – przewodniczący (WS Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marta Jaskulska – wiceprzewodnicząca (IKSiM Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Łukasz Drozda – sekretarz (IPSiR, ISNS Uniwersytet Warszawski)

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, współtworzenia profilu Sekcji Socjologii Miasta i aktywnej działalności w Sekcji:

https://pl-pl.facebook.com/SekcjaMiastoPTS/