• Polski
 • English

Dofinansowanie z MNiSW

STRONA GŁÓWNA» Dofinansowanie z MNiSW

Polskie Towarzystwo Socjologiczne otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do następujących przedsięwzięć

W 2018 roku

 • Konferencja „Społeczne granice pracy. Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie”;
 • Konferencja z zakresu nowej socjologii ekonomicznej (II edycja), pod hasłem “Exit, Voice and Loyalty: Alternative Economic Models and Responses to Decline in Contemporary Society”;
 • Konferencja „The Power of Failure: New Perspectives in Social Theory and Practive”. VI edycja konferencji na temat socjologii niezamierzonych konsekwencji (sociology of  unintended)
 • stworzenie anglojęzycznych wersji Polish Sociological Reviewnr 1(201), 2(202), 3(203), 4(204) 2018,
 • digitalizacja Polish Sociological Review w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć internet

W 2017 roku

 • stworzenie anglojęzycznych wersji Polish Sociological Reviewnr 1(197), 2(198), 3(199), 4(200) 2017,
 • digitalizacja Polish Sociological Review w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć internet

W 2016 roku

 • XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, pod hasłem przewodnim ”Solidarność w czasach nieufności”,
 • konferencja Międzynarodowego Komitetu Badawczego Historii Socjologii (ISA RCHS Interim Conference) „Monuments, Relics and Revivals”,
 • konferencja „Religia a wyzwania współczesności z perspektywy nauk społecznych”,
 • stworzenie anglojęzycznych wersji Polish Sociological Reviewnr 1(193), 2(194), 3(195), 4(196) 2016,
 • digitalizacja Polish Sociological Revieww celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć internet

W 2015 roku

 • konferencja naukowa Sekcji Socjologii Pracy PTS: „Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach”,
 • II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ziemie węgla i stali,
 • konferencja „Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne”,
 • konferencja naukowa Sekcji Socjologii Prawa PTS oraz Instytutu Socjologii UKSW: „The Paradox of Paradox? Workshop on Contradictions, Ironies and Surprises in Law, Economy and Society”,
 • czasopismo Polish Sociological Review nr 1(189), 2(190), 3(191), 4(192) 2015,
 • książka Renata Siuda-Ambroziak, Religia w Brazylii. Uwarunkowania społeczno-kulturowe

w 2014 roku

 • Polish Sociological Review nr 1(185), 2(186), 3(187), 4(188) 2014,
 • międzynarodowa konferencja „Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” w dniach 27 i 28 maja 2014 roku w siedzibie Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli.
 • ogólnopolskie sympozjum naukowe: „Etyka w antropologicznych i socjologicznych badaniach jakościowych – doświadczenia terenowe i praktyka badawczaodbyło się 25-27 września 2014 r. w gościnnych progach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny w województwie opolskim.
 • konferencja pt. „Globalny i lokalny wymiar religii – Polska w kontekście europejskim” Uniwersytet Śląski w Katowicach, 12 – 14.06.2014 r.

 

w 2013 roku

 • XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin 11 – 14 września 2013 r.
 • Konferencja naukowa „Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa szkoły wyższej”, w dniach 19 i 20 września 2013 roku w siedzibie Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.
 • konferencja „Formality and Informality: from Decoupling to Entanglement. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy”, 13-14 maja 2013, Uniwersytet Warszawski
 • Polish Sociological Review nr 1(181), 2(182), 3(183), 4(184) 2013