• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Niepełnosprawności

Sekcja Socjologii Niepełnosprawności została powołana w dniu 30 listopada 2018 r. na wniosek grupy członków PTS. Jej powstanie jest wyrazem instytucjonalizacji środowiska naukowego zajmującego się kwestiami niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele jednostek badawczo-naukowych (katedr, zakładów, pracowni na uczelniach i poza nimi) specjalizujących się w socjologicznych rozważaniach nad niepełnosprawnością. Podejmowana jest szeroka współpraca między nimi, dająca w efekcie liczne wspólne inicjatywy w postaci publikacji, organizacji wydarzeń naukowych czy projektów badawczych. Polscy naukowcy włączają się również w międzynarodowe przedsięwzięcia naukowe i praktyczne inicjatywy poza granicami kraju. Wyodrębnienie sekcji socjologii niepełnosprawności w PTS pozwoli na integrację środowiska naukowego, rozwój subdyscypliny oraz wypracowanie nowych rozwiązań, możliwych do implementowania w praktyce.

Socjologię niepełnosprawności tworzą nie tylko socjologowie, ale także przedstawiciele takich dziedzin i dyscyplin naukowych, jak: polityka społeczna, praca socjalna, psychologia, pedagogika, ekonomia czy prawo.

Zapraszamy do udziału w pracach Sekcji wszystkich, którzy prowadzą badania związane z szeroko pojętą tematyka niepełnosprawności niezależnie od reprezentowanej dziedziny czy dyscypliny naukowej.

Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są:

  • tworzenie sieci badaczy społecznych, zajmujących się problematyką niepełnosprawności w Polsce i zagranicą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz integracja środowiska powiązanego z socjologią niepełnosprawności i studiami nad niepełnosprawnością;
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad niepełnosprawnością i wśród osób z niepełnosprawnością w celu doskonalenia i rozwijania metod badawczych i stosowanych narzędzi;
  • promowanie badań prowadzonych przez badaczy z niepełnosprawnością i o charakterze partycypacyjnym;
  • popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, w tym poza społecznością akademicką.

Skład Zarządu Sekcji:

Jakub Niedbalski – przewodniczący

Mariola Racław – Wiceprzewodnicząca Koordynatorka ds. wydarzeń cyklicznych

Marta Sałkowska – Wiceprzewodnicząca Koordynatorka ds. współpracy ze środowiskiem młodych badaczy

Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Koordynatrorka ds. konktatów z otoczeniem

Grzegorz Całek – Wiceprzewodniczący Koordynator ds. wydawniczych i projektowych

Dorota Żuchowska-Skiba – sekretarz


Adres do korespondencji: sekcjaSNPTS@gmail.com


Informacja o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez Sesję: Strona WWW Sekcji Socjologia Niepełnosprawności (http://ssn-pts.pl)

Zapraszamy też do społeczności na Facebooku


Komunikaty sekcji

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.