• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Sztuki

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Sztuki

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku!

 

 

logo

 

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTS dnia 13 maja 2016 roku.

 

Jednym z głównych celów powołania Sekcji jest integracja badaczy którzy zajmują się szeroko pojętą socjologią sztuki i pracują w różnych ośrodkach akademickich/badawczych. Chcemy aby Sekcja umożliwiła przepływ pomysłów i idee, a także dawała możliwość podejmować wspólnych inicjatyw (organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów itd.).

Zarząd Sekcji na lata 2022-2025

dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz – przewodnicząca

oraz członkowie:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr Dominik Porczyński

dr Agata Rozalska

dr Agata Sulikowska – Dejena

kontakt: pts.sztuka@gmail.com


Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Katedra Socjologii Wiedzy i Moralności UW serdecznie zapraszają na seminarium naukowe z referatem dr hab. Pawła Możdżyńskiego o dyskursie ultrakonserwatywnym w polskim polu sztuki. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca (środa) o godzinie 18.00 w trybie online. 

Link do Seminarium Katedry Socjologii Wiedzy i Sekcji Socjologii Sztuki PTS:
https://uw-edu-pl.zoom.us/j/91978058977?pwd=V1hNbkdRZUk2ZGxtd0l5cGZzeStZdz09

Identyfikator spotkania: 919 7805 8977
Kod dostępu: 295269

Serdecznie zapraszamy !

Ignacy Czwartos „Ryby”

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego serdecznie zaprasza na seminarium naukowe pt.: Techniki – praktyki…socjologiczne (i nie tylko) rozważania o kolażach, które odbędzie się 21 maja (wtorek) o godzinie 18.00 w trybie online.
 
Otwarcie i krótkie wprowadzenie do spotkania:
 
✔️dr Agata Rozalska, Sekcja Socjologii Sztuki PTS, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Materie kolażu i kolaż materii
 
W spotkaniu udział wezmą:
 
Gość specjalny:
✔️prof. dr hab. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
Kolaż jako narzędzie wielorakie i cel sam w sobie
 
✔️Agnieszka Bąk, badaczka w zespole Public Affairs w IPSOS
Poza słowami? Badawcze przygody z kolażem
 
✔️Bożka Rydlewska, artystka wizualna
Śnienie rąk czyli o intuicji w sztuce kolażu
 
Spotkanie poprowadzi: dr Agata Rozalska
 
Link do spotkania:
Kod dostępu: 66fG4z
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

Oddział Łódzki PTS, Sekcja Socjologii Sztuki PTS , Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej UW oraz Biblioteka Miejska Tuvim zapraszają na dyskusję pt.: Moralność a doznanie – czyli co socjologia może powiedzieć o recepcji sztuki
 
Dyskusja odbędzie się 8 marca br. w Bibliotece Miejskiej Tuvim w Łodzi (ul. Juliana Tuwima 46, przy Centrum EC1) w godzinach 17:00-19:00.
 
Osoby uczestniczące w dyskusji:
Kamila Biały
Tomasz Ferenc
Dagna Kidoń
 
Moderator:
Paweł Możdżyński
 
Inspiracją do spotkania jest książka Kamili Biały, Tomasza Ferenca oraz Dagny Kidoń “Moralność a doznanie. Uwagi o estetycznym i pozaestetycznym doświadczaniu sztuki” (2023, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT).
 
 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Dagną Kidoń pt. “Społeczne uwarunkowania odbioru sztuki współczesnej. Badania z wykorzystaniem okulografii” w Łodzi w dniu 22.01 o g. 16 w sali D 206, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5.
 
Spotkanie organizowane jest w ramach III Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki PTS i odbędzie się w formule hybrydowej.
 
Link do seminarium zostanie przesłany osobom chętnym do udziału w spotkaniu. W tym celu prosimy o kontakt na adres: pts.sztuka@gmail.com
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki interdyscyplinarnych badań realizowanych w ramach doktoratu prelegentki. Aby scharakteryzować recepcję sztuki, w duchu Pierre’a Bourdieu, autorka uwzględniła poziom kompetencji artystycznej, dyspozycji estetycznej oraz zmienne społeczno-demograficzne badanych osób. Badaczkę interesowało w jaki sposób poziom kompetencji odbiorczych wpływa na odbiór sztuki, jej zrozumienie, interpretację oraz percepcję. Analizę recepcji sztuki przeprowadziła nie tylko przy użyciu tradycyjnych metod badawczych (wywiad, kwestionariusz), ale wykorzystała także okulografię (eye-tracking). Technologia rejestrująca ruchy gałek ocznych pozwoliła dodatkowo zmierzyć aktywność wzrokową uczestników – percepcję na poziomie fizycznym i sprawdzić jak przekłada się ona na odbiór dzieła sztuki. Dodatkową wartością badań wykorzystujących osiągnięcia neuroestetyki była weryfikacja skuteczności zastosowania okulografii w badaniach socjologicznych, szczególnie w kontekście badań nad sztuką.
 
Po prelekcji zapraszamy do dyskusji.
 
Katedra Socjologii Sztuki UŁ
Sekcja Socjologii Sztuki PTS

„Zapraszamy na II Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki „Sztuka współpracy. Socjologia grup artystycznych”, które odbędzie się online 8 marca br. o godzinie 18.00.

Link do spotkania:

https://us05web.zoom.us/j/82120165898?pwd=d0lSdEJDbzVhc09rSHpkdXdmRSsvZz09

Identyfikator spotkania: 821 2016 5898

Kod dostępu: CnLp3K

W trakcie seminarium odbędzie się prelekcja poświęcona socjologii grup artystycznych. Zespół w składzie: dr hab Tomasz Ferenc, prof. UŁ, prof. dr hab Krzysztof Olechnicki, dr hab Paulina Rojek-Adamek, prof. UP, dr Xawery Stańczyk opowie o badaniach własnych w tym wymiarze. Fenomen grup artystycznych nie został przez socjologię sztuki dostatecznie zbadany i opisany. Autorzy w ramach biograficznie zorientowanej socjologii sztuki podjęli próbę rozpoznania zjawiska tworzenia się wybranych grup artystycznych, ich funkcjonowania, zachodzących w nich procesów socjalizacji, kształtowania jednostek. Pierwsza socjologiczna monografia o grupach artystycznych ukaże się w tym roku.

Po prelekcji zapraszamy do dyskusji.

Autor zdjęcia: Tomasz Ferenc


Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Impulsem do organizacji wydarzenia jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki PTS środowiska polskich badaczy i badaczek społecznych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej oraz edukacją kulturalną i artystyczną. Jesteśmy przekonani, że proponowana konferencja stanie się miejscem swobodnej wymiany pomysłów i idei w tej dziedzinie.

Chcielibyśmy, aby w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z praktyk podejmowanych w polu działań edukacji kulturalnej i doświadczeń artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 kwietnia 2023 r. 

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest tutaj

CFP_sztuka 27.02.2023.

 


W dniu 10 grudnia w Galerii Zderzak w Krakowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników II edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu socjologii sztuki, którego organizatorami były Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Galeria „Zderzak”. Fundatorem nagrody jest Galeria Zderzak.

Skład jury: dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, prof. UŁ, dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UE, mgr Agata Rozalska, Jan Michalski, dr Agata Sulikowska-Dejena, dr Dominik Porczyński (sekretarz jury).

Nagroda główna przypadła Pani Wiktorii Julii Morawskiej za pracę pt. „Nowa Synagoga w Częstochowie. Kontekst społeczny budownictwa synagogalnego jako miejsca nie-pamięci” (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Zybury Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta).

Wyróżnienie otrzymał Pan Andrzej Daniel Jabłoński za pracę pt. „Centra i peryferie rynku koncertowego muzyki rozrywkowej w Europie” (praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Jarosława Działka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju Regionalnego).

Wyróżnienie otrzymała Pani Wiktoria Julia Kubińska za pracę pt. „Analiza malarstwa południowokoreańskiego w latach 1953-1990 w perspektywie poszukiwania tożsamości kulturowej” (praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Izabeli Trzcińskiej, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Humanistyczny, Katedra Badań nad Kulturą i Badań Epoki Cyfrowej)
.

Serdecznie gratulujemy!

Bardzo dziękujemy również pozostałym osobom, które wzięły udział w konkursie.


Seminarium Katedry Socjologii Sztuki UŁ i Sekcji Socjologii Sztuki PTS

Katedra Socjologii Sztuki UŁ oraz Sekcja Socjologii Sztuki PTS zapraszają na spotkanie i wykład dra Stanisława Krawczyka (Zakład Socjologii Nauki, Wiedzy i Kultury, Instytut Socjologii UWr). Spotkanie zainauguruje cykl seminariów o teoriach i badaniach z zakresu socjologii sztuki.

Spotkanie poświęcone będzie książce autorstwa dra Krawczyka pt.: „Gust i prestiż. O przemianach polskiego świata fantastyki” i odbędzie się w czwartek (8.XII.2022) w sali D305, o godzinie 16 przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 41/43 w Łodzi.

Zapraszamy


Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim

Serdecznie zapraszamy na seminarium Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się w dniu 24 listopada o godzinie 17.00 w trybie online.

W trakcie spotkania o swojej rozprawie doktorskiej pt.: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim, obronionej w styczniu 2022 roku w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, opowie dr Agata Sulikowska – Dejena. Po wystąpieniu prelegentki, będzie okazja do dyskusji.

Przedmiotem pracy był proces konstruowania koncepcji artysty i sztuki w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo podkarpackie. Punkt wyjścia do rozpoczęcia badań stanowiło spostrzeżenie, że w Polsce nie istnieje jeden wspólny świat sztuki, ale artystki i artyści sztuk wizualnych funkcjonują w odrębnych światach, opartych na odmiennych założeniach. Nie ma też jednej wspólnej definicji sztuki i artysty. Jest to szczególnie widoczne, gdy prowadzimy badania na peryferiach. Peryferie mogą oznaczać obszary oddalone geograficznie od dużych metropolii, ale też środowiska artystyczne świadomie dystansujące się wobec wiodących tendencji sztuki współczesnej. Głównym celem jaki postawiła sobie autorka była odpowiedź na pytanie, jak przebiega proces społecznej konstrukcji sztuki, artysty i wspólnoty artystycznej w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych ze środowisk peryferyjnych. Podczas wystąpienia autorka spróbuje odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących szczegółowych aspektów wspomnianego procesu, mianowicie: Którzy aktorzy i w jakim charakterze uczestniczą w ważnych dla pola procesach? Kto posiada legitymację do konstruowania prawomocnych definicji artysty i sztuki w badanym polu? Jakie wartości są angażowane w procesy konstrukcji? Jakie działania i interakcje aktorzy wówczas podejmują? Jakie znaczenia przypisują owym działaniom i interakcjom?

Autorka w swojej pracy wykorzystała założenia interakcjonizmu symbolicznego i konstruktywizmu oraz koncepcje teoretyczne Victora Turnera, Stanisława Ossowskiego, Jeffreya Alexandra, Pierra Bourdieu i Niklasa Luhmanna. Trwające blisko cztery lata badania, prowadzone wśród artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo podkarpackie, miały charakter jakościowy i oparte były na założeniach teorii ugruntowanej.

Link do spotkania:

https://us05web.zoom.us/j/85353531946?pwd=RXRBK0owdWpTdG55MW4rUXJjcmlsUT09

Identyfikator spotkania: 853 5353 1946

Kod dostępu: VF6mY7

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Sekcji Socjologii Sztuki PTS


II EDYCJA KONKURSU NA PRACĘ LICENCJACKĄ LUB MAGISTERSKĄ Z OBSZARU SOCJOLOGII SZTUKI

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wspólnie z Galerią „Zderzak” zaprasza do udziału w II edycji konkursu promującego najlepsze prace licencjackie i magisterskie z obszaru socjologii sztuki.

Na laureatkę lub laureata czeka nagroda w wysokości 3000 złotych brutto.

Na konkurs nadsyłać można prace obronione w latach 2020–2022, a zgłoszenia przyjmujemy do 31 października. Wyniki zostaną ogłoszone 10 grudnia.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj: Regulamin-konkurs-Sekcja-Socjologii-Sztuki


 
Zapraszamy na spotkanie naszej sekcji, które odbędzie się podczas Zjazdu Socjologicznego w Warszawie – w piątek 16 września w godzinach 18.00–19.30 w sali 1.022.
 
W trakcie spotkania wybrany zostanie Zarząd Sekcji na kolejną trzyletnią kadencję (2022–2025).
 
Zgodnie z zasadą przyjętą przez PTS czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które opłaciły ogólną składkę członkowską i dodatkową składkę na rzecz sekcji (10 zł). Składki te można opłacić do dnia głosowania.

Wykład Przewodniczącego Sekcji Socjologii Sztuki w Galerii Zderzak

Archiwum Galerii Zderzak uprzejmie zaprasza na spotkanie z profesorem Przemysławem Kisielem i długo oczekiwany wykład Publiczność kulturalna, który odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2022 o godz. 13:00

R.S.V.P.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

Głębokie przemiany społeczeństwa polskiego w minionym trzydziestoleciu stawiają przed nami liczne pytania o to, jacy jesteśmy. My, czyli współczesna publiczność kulturalna. Elity i publiczność masowa. Twórcy i odbiorcy. „Producenci” i „konsumenci”. O diagnozę stanu rzeczy poprosiliśmy krakowskiego socjologa, zajmującego się badaniem potrzeb i oczekiwań społecznych w sferze artystycznej.

Wykład prof. Przemysława Kisiela poświęcony będzie charakterystyce współczesnej publiczności kulturalnej. Autor postara się opowiedzieć jaka ona jest obecnie, jak się zmieniła na przestrzeni kilku ostatnich dekad i co jest przyczyną tych zmian. Ale ponieważ charakterystyka publiczności kulturalnej nieodłącznie wiąże się z problematyką instytucji kultury, krakowski uczony zastanowi się nad ich przyszłością. Czy instytucjom kultury w wieku XXI grozi kryzys i upadek? Los których instytucji może być zagrożony? 

Spotkanie ma charakter otwartego seminarium – zachęcamy do dzielenia się własnymi obserwacjami i refleksjami oraz do twórczej polemiki z tezami profesora. Zapraszamy do dyskusji! 

Przemysław Kisiel – socjolog kultury i socjolog sztuki, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii oraz kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współzałożyciel i przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Interesuje się m.in. socjologiczną analizą dzieł artystycznych oraz problematyką uczestnictwa w kulturze artystycznej. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii: „Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa” (2003) oraz „Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego” (2012).


Do 15 marca 2022 r. zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w ramach dwóch grup, organizowanych przez naszą Sekcję w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego:

G12: Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki

Organizacja: Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN), Agata Rozalska (UKSW)

https://zjazdpts.pl/grupy/uczestnictwo-w-kulturze-dla-wszystkich-czy-tylko-dla-wybranych-mechanizmy-stratyfikacji-kultury-w-polu-sztuki-i-muzyki/?fbclid=IwAR0e7HUo4NvpdhY2GN0HMYhH9nhvXGYhXWV4RG2qkxxjsJyKLF9LSxBeFzo

G13: Bunt w sztuce – sztuka w buncie

Organizacja: Dominik Porczyński (UR), Ewelina Wejbert-Wąsiewicz (UŁ), Przemysław Kisiel (UE w Krakowie)

https://zjazdpts.pl/grupy/bunt-w-sztuce-sztuka-w-buncie/?fbclid=IwAR3DH5gIVuFw6yYwUbK9mu5mDiQVCHIlaL7hmKKjZC_52uRXO_sCxUEn2e8

Więcej informacji o tym, jak można zgłosić referat znajdą Państwo na stronie Zjazdu:

https://zjazdpts.pl/do-15-marca-mozna-zglaszac-referaty-na-xviiii-zjazd-socjologiczny/


Ukazał się anglojęzyczny numer Przegląd Socjologii Jakościowej w całości poświęcony socjologii sztuki, w którym znajdą Państwo wiele ciekawych i inspirujących tekstów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.
 
 

Na stronie „Przeglądu Socjologicznego” dostępne są już wszystkie teksty z zeszytu, nad którym wspólnie z redakcją czasopisma pracowali członkowie Zarządu Sekcji Socjologii Sztuki PTS. Socjologię sztuki reprezentują cztery artykuły:
 
1. Przemysław Kisiel, „A Young Audience’s Expectations of a Contemporary Museum of Art”.
2. Barbara Lewicka, „Między Akademią a awangardą. Studium amerykańskiego pola sztuki przełomu XIX i XX wieku”.
3. Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, „Umiarkowana bezinteresowność. Sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów i artystek”.
4. Izabela Franckiewicz-Olczak, „Dziecko w muzeum. Działalność muzeów w kontekście popularyzacji sztuki”.
 
Ponadto opublikowana została recenzja autorstwa Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej. Tekst ten dotyczy książki Artura Skweresa „McLuhan’s Galaxies: Science Fiction Film Aesthetics in Light of Marshall McLuhan’s Thought” (Cham: Springer, 2019). Udostępniono również wspomnienie Marka Nowaka o zmarłym w tym roku profesorze Jerzym Kaczmarku.
 
Zachęcamy do zapoznawania się z tymi materiałami, a także do lektury pozostałych tekstów zamieszczonych w numerze (niezwiązanych wprost z socjologią sztuki). Ponownie też dziękujemy za współpracę redakcji „Przeglądu Socjologicznego” oraz autor(k)om i recenzen(t)kom wszystkich nadesłanych tekstów.
 

KONFERENCJA: BADANIA W SEKTORZE KULTURY
 
Jeszcze do 30 sierpnia można zgłaszać referaty i postery na konferencję „Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana”. Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym 19 i 20 listopada tego roku, a organizowane jest przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury.
 
 
 
 
Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/825164577916833/

KONKURS NA PRACĘ LICENCJACKĄ LUB MAGISTERSKĄ

Sekcja Socjologii Sztuki PTS wspólnie z Galerią „Zderzak” przygotowała konkurs, który ma promować najlepsze prace licencjackie i magisterskie z obszaru socjologii sztuki. Na laureatkę lub laureata czeka nagroda w wysokości 2500 złotych brutto; przewidujemy także możliwość wyróżnień.

Na konkurs nadsyłać można prace obronione w latach 2018–2020, a zgłoszenia przyjmujemy do 15 października. Wyniki zostaną ogłoszone 5 grudnia.

Regulamin konkursu można pobrać pod adresem: https://www.dropbox.com/s/guhhybczsieaa7z/Regulamin.pdf


CFP DO NUMERÓW PRZEGLĄDU SOCJOLOGICZNEGO i PRZEGLĄDU SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ POŚWIĘCONYCH SOCJOLOGII SZTUKI  

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do tworzenia numerów monograficznych „Przeglądu Socjologicznego” i „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Oba wydania poświęcone będą zagadnieniom teoretycznym, metodologicznym i empirycznym z zakresu socjologii sztuki. Wydanie numerów planowane jest na maj 2021 roku.


Seminarium: Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Katedra Socjologii Kultury INS UKSW serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt.: „Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków”, które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 10:00 (online).

Link do spotkania:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m31313b0f8877e9f2dcc5e5ad608ae162 

Numer spotkania (kod dostępu): 121 261 6804

Hasło spotkania: 9UkWKsjFG33

Prelegenci:

prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN), dr Dariusz Przybysz (IFiS PAN), dr Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN), dr Kinga Zawadzka (IFiS PAN) – Wagner i Modern Talking na jednej playliście? Odmiany omniworyzmu muzycznego w Polsce

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (UKSW), Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Eufonie, kakofonie… uwag kilka na marginesie zapisanych o muzycznych wyborach polskiej młodzieży

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ – Praktyki muzyczne w czasach pandemii – wstępne uwagi socjologiczne

dr Michał Cebula (UWr ) – Wszystkożerność muzyczna a kapitał społeczny na przykładzie badań społeczności wielkomiejskiej

Spotkanie poprowadzą: Agata Rozalska (UKSW) i Małgorzata Jakiel

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się zjawisku omniworyzmu (czyli tzw. wszystkożerności) z różnych perspektyw. Zespół badaczy z IFIS PAN na czele z prof. Henrykiem Domańskim podkreśla w swoich badaniach*1 strukturalny wątek uwarunkowania gustów czy praktyk muzycznych oraz różnorodności w korzystaniu z nich. Natomiast dr Michał Cebula*2 stawia hipotezę, iż szerokość upodobań muzycznych jest funkcją wielkości i różnorodności sieci osobistych, niezależnie od zmiennych kontrolnych (klasy społecznej, wieku, zamożności). Prof. Rafał Wiśniewski z kolei omówi wyniki badania sondażowego przeprowadzonego listopadzie 2020 roku, w którym Narodowe Centrum Kultury powraca do tematu gustów muzycznych młodzieży pytając między innymi o to, czego słuchają dzisiejsi nastolatkowie oraz jaką rolę odgrywa w ich życiu muzyka. Natomiast obecna sytuacja pandemiczna skłoniła prof. Barbarę Jabłońską do sformułowania wstępnych uwag socjologicznych dotyczących praktyk muzycznych w tym trudnym czasie.


Sekcja Socjologii Sztuki PTS

Komunikaty sekcji