• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Sztuki

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Sztuki

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebooku!

 

 

logo

 

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego została powołana przez Zarząd Główny PTS dnia 13 maja 2016 roku.

 

Jednym z głównych celów powołania Sekcji jest integracja badaczy którzy zajmują się szeroko pojętą socjologią sztuki i pracują w różnych ośrodkach akademickich/badawczych. Chcemy aby Sekcja umożliwiła przepływ pomysłów i idee, a także dawała możliwość podejmować wspólnych inicjatyw (organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów itd.).

Zarząd Sekcji na lata 2019-2022:

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK – przewodniczący

dr Dominik Porczyński – wiceprzewodniczący

oraz członkowie:

dr hab. Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

mgr Agata Rozalska

dr Stanisław Krawczyk

kontakt: pts.sztuka@gmail.comkisielp@uek.krakow.pl  


Wykład Przewodniczącego Sekcji Socjologii Sztuki w Galerii Zderzak

Archiwum Galerii Zderzak uprzejmie zaprasza na spotkanie z profesorem Przemysławem Kisielem i długo oczekiwany wykład Publiczność kulturalna, który odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2022 o godz. 13:00

R.S.V.P.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie (12 257 56 34) lub mailowo zderzak@zderzak.pl

Głębokie przemiany społeczeństwa polskiego w minionym trzydziestoleciu stawiają przed nami liczne pytania o to, jacy jesteśmy. My, czyli współczesna publiczność kulturalna. Elity i publiczność masowa. Twórcy i odbiorcy. „Producenci” i „konsumenci”. O diagnozę stanu rzeczy poprosiliśmy krakowskiego socjologa, zajmującego się badaniem potrzeb i oczekiwań społecznych w sferze artystycznej.

Wykład prof. Przemysława Kisiela poświęcony będzie charakterystyce współczesnej publiczności kulturalnej. Autor postara się opowiedzieć jaka ona jest obecnie, jak się zmieniła na przestrzeni kilku ostatnich dekad i co jest przyczyną tych zmian. Ale ponieważ charakterystyka publiczności kulturalnej nieodłącznie wiąże się z problematyką instytucji kultury, krakowski uczony zastanowi się nad ich przyszłością. Czy instytucjom kultury w wieku XXI grozi kryzys i upadek? Los których instytucji może być zagrożony? 

Spotkanie ma charakter otwartego seminarium – zachęcamy do dzielenia się własnymi obserwacjami i refleksjami oraz do twórczej polemiki z tezami profesora. Zapraszamy do dyskusji! 

Przemysław Kisiel – socjolog kultury i socjolog sztuki, dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii oraz kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, współzałożyciel i przewodniczący Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Interesuje się m.in. socjologiczną analizą dzieł artystycznych oraz problematyką uczestnictwa w kulturze artystycznej. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii: „Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa” (2003) oraz „Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego” (2012).


Do 15 marca 2022 r. zapraszamy do nadsyłania propozycji referatów w ramach dwóch grup, organizowanych przez naszą Sekcję w ramach XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego:

G12: Uczestnictwo w kulturze dla wszystkich czy tylko dla wybranych? Mechanizmy stratyfikacji kultury w polu sztuki i muzyki

Organizacja: Katarzyna M. Wyrzykowska (IFiS PAN), Agata Rozalska (UKSW)

https://zjazdpts.pl/grupy/uczestnictwo-w-kulturze-dla-wszystkich-czy-tylko-dla-wybranych-mechanizmy-stratyfikacji-kultury-w-polu-sztuki-i-muzyki/?fbclid=IwAR0e7HUo4NvpdhY2GN0HMYhH9nhvXGYhXWV4RG2qkxxjsJyKLF9LSxBeFzo

 

 

G13: Bunt w sztuce – sztuka w buncie

Organizacja: Dominik Porczyński (UR), Ewelina Wejbert-Wąsiewicz (UŁ), Przemysław Kisiel (UE w Krakowie)

https://zjazdpts.pl/grupy/bunt-w-sztuce-sztuka-w-buncie/?fbclid=IwAR3DH5gIVuFw6yYwUbK9mu5mDiQVCHIlaL7hmKKjZC_52uRXO_sCxUEn2e8

 

Więcej informacji o tym, jak można zgłosić referat znajdą Państwo na stronie Zjazdu:

https://zjazdpts.pl/do-15-marca-mozna-zglaszac-referaty-na-xviiii-zjazd-socjologiczny/

 


Ukazał się anglojęzyczny numer Przegląd Socjologii Jakościowej w całości poświęcony socjologii sztuki, w którym znajdą Państwo wiele ciekawych i inspirujących tekstów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów.
 
 

Na stronie „Przeglądu Socjologicznego” dostępne są już wszystkie teksty z zeszytu, nad którym wspólnie z redakcją czasopisma pracowali członkowie Zarządu Sekcji Socjologii Sztuki PTS. Socjologię sztuki reprezentują cztery artykuły:
 
1. Przemysław Kisiel, „A Young Audience’s Expectations of a Contemporary Museum of Art”.
2. Barbara Lewicka, „Między Akademią a awangardą. Studium amerykańskiego pola sztuki przełomu XIX i XX wieku”.
3. Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak, „Umiarkowana bezinteresowność. Sztuka i pieniądze w opiniach polskich artystów i artystek”.
4. Izabela Franckiewicz-Olczak, „Dziecko w muzeum. Działalność muzeów w kontekście popularyzacji sztuki”.
 
Ponadto opublikowana została recenzja autorstwa Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej. Tekst ten dotyczy książki Artura Skweresa „McLuhan’s Galaxies: Science Fiction Film Aesthetics in Light of Marshall McLuhan’s Thought” (Cham: Springer, 2019). Udostępniono również wspomnienie Marka Nowaka o zmarłym w tym roku profesorze Jerzym Kaczmarku.
 
Zachęcamy do zapoznawania się z tymi materiałami, a także do lektury pozostałych tekstów zamieszczonych w numerze (niezwiązanych wprost z socjologią sztuki). Ponownie też dziękujemy za współpracę redakcji „Przeglądu Socjologicznego” oraz autor(k)om i recenzen(t)kom wszystkich nadesłanych tekstów.
 

KONFERENCJA: BADANIA W SEKTORZE KULTURY
 
Jeszcze do 30 sierpnia można zgłaszać referaty i postery na konferencję „Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana”. Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym 19 i 20 listopada tego roku, a organizowane jest przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury.
 
 
 
 
Wydarzenie na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/825164577916833/

KONKURS NA PRACĘ LICENCJACKĄ LUB MAGISTERSKĄ

Sekcja Socjologii Sztuki PTS wspólnie z Galerią „Zderzak” przygotowała konkurs, który ma promować najlepsze prace licencjackie i magisterskie z obszaru socjologii sztuki. Na laureatkę lub laureata czeka nagroda w wysokości 2500 złotych brutto; przewidujemy także możliwość wyróżnień.

Na konkurs nadsyłać można prace obronione w latach 2018–2020, a zgłoszenia przyjmujemy do 15 października. Wyniki zostaną ogłoszone 5 grudnia.

Regulamin konkursu można pobrać pod adresem: https://www.dropbox.com/s/guhhybczsieaa7z/Regulamin.pdf


CFP DO NUMERÓW PRZEGLĄDU SOCJOLOGICZNEGO i PRZEGLĄDU SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ POŚWIĘCONYCH SOCJOLOGII SZTUKI  

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do tworzenia numerów monograficznych „Przeglądu Socjologicznego” i „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Oba wydania poświęcone będą zagadnieniom teoretycznym, metodologicznym i empirycznym z zakresu socjologii sztuki. Wydanie numerów planowane jest na maj 2021 roku.


Seminarium: Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków

Sekcja Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Katedra Socjologii Kultury INS UKSW serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt.: „Gusta nasze powszednie czyli wybory muzyczne Polaków”, które odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 10:00 (online).

Link do spotkania:

https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=m31313b0f8877e9f2dcc5e5ad608ae162 

Numer spotkania (kod dostępu): 121 261 6804

Hasło spotkania: 9UkWKsjFG33

Prelegenci:

prof. dr hab. Henryk Domański (IFiS PAN), dr Dariusz Przybysz (IFiS PAN), dr Katarzyna Wyrzykowska (IFiS PAN), dr Kinga Zawadzka (IFiS PAN) – Wagner i Modern Talking na jednej playliście? Odmiany omniworyzmu muzycznego w Polsce

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (UKSW), Dyrektor Narodowego Centrum Kultury – Eufonie, kakofonie… uwag kilka na marginesie zapisanych o muzycznych wyborach polskiej młodzieży

dr hab. Barbara Jabłońska, prof. UJ – Praktyki muzyczne w czasach pandemii – wstępne uwagi socjologiczne

dr Michał Cebula (UWr ) – Wszystkożerność muzyczna a kapitał społeczny na przykładzie badań społeczności wielkomiejskiej

Spotkanie poprowadzą: Agata Rozalska (UKSW) i Małgorzata Jakiel

Wydarzenie będzie doskonałą okazją do przyjrzenia się zjawisku omniworyzmu (czyli tzw. wszystkożerności) z różnych perspektyw. Zespół badaczy z IFIS PAN na czele z prof. Henrykiem Domańskim podkreśla w swoich badaniach*1 strukturalny wątek uwarunkowania gustów czy praktyk muzycznych oraz różnorodności w korzystaniu z nich. Natomiast dr Michał Cebula*2 stawia hipotezę, iż szerokość upodobań muzycznych jest funkcją wielkości i różnorodności sieci osobistych, niezależnie od zmiennych kontrolnych (klasy społecznej, wieku, zamożności). Prof. Rafał Wiśniewski z kolei omówi wyniki badania sondażowego przeprowadzonego listopadzie 2020 roku, w którym Narodowe Centrum Kultury powraca do tematu gustów muzycznych młodzieży pytając między innymi o to, czego słuchają dzisiejsi nastolatkowie oraz jaką rolę odgrywa w ich życiu muzyka. Natomiast obecna sytuacja pandemiczna skłoniła prof. Barbarę Jabłońską do sformułowania wstępnych uwag socjologicznych dotyczących praktyk muzycznych w tym trudnym czasie.

 


Sekcja Socjologii Sztuki PTS

Komunikaty sekcji