• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności

Decyzją Zarządu Głównego PTS z dnia 5 grudnia 2014 roku powstała Sekcja Socjologii Rodziny. Sekcja taka istniała wcześniej, ale od początku lat osiemdziesiątych XX w. praktycznie zaprzestała działalności. Trudno odtworzyć jej historię, skład zarządów, charakter działania. Dlatego też powołano Sekcję powtórnie, pamiętając jednak o poprzednikach. U podstaw idei jej reaktywacji leżało dążenie do zintegrowania licznego środowiska badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodziny. Wobec gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości rodzinnej pojawiło się zapotrzebowanie na wyjaśnienie procesów, jakie w niej zachodzą i ich uwarunkowań. Tematyka współczesnej rodziny mieści się w kręgu zainteresowań badaczy społecznych zajmujących się obyczajami, prawem, kulturą, ekonomią, polityką społeczną. Rodzina to oczywisty przedmiot badań socjologów począwszy od zagadnień życia codziennego, a skończywszy na problemach globalnych.

Obserwacja i refleksja nad współczesnymi wzorami życia rodzinnego, była powodem decyzji członków i zarządu sekcji o zmianie jej nazwy na Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności. Nowa nazwa ma charakter inkluzywny, w pełni oddaje zróżnicowanie tematów poruszanych przez badaczy i badaczki. Jednocześnie pozwala ominąć pułapkę wąskiej definicji rodziny, podkreślając zróżnicowanie form życia rodzinnego w społeczeństwach ponowoczesnych. Wpisuje się również w nazewnictwo literatury anglojęzycznej, w której familiologia coraz częściej zamiast sociology of family jest opisywana jako family sciences, family studies, family field czy sociology of family life. Od 2003 roku w European Sociological Association działa grupa robocza o nazwie socjologia rodzin i życia intymnego (Sociology of Families and Intimate Lives).

Zarząd Główny PTS na posiedzeniu 13 grudnia 2019 roku zaakceptował zmianę nazwy Sekcji na Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

Sekcja kontynuuje ideę integracji badaczy rodzinności, jest płaszczyzną wymiany informacji na temat tego, co dzieje się w obszarze polskiej familiologii. Służy ułatwieniu nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń, tworzeniu przestrzeni do dyskusji, poznawaniu dorobku dyscypliny.

ZARZĄD SEKCJI (Data wyboru Zarządu: 16.09.2022r.)

dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr – przewodnicząca
dr hab. Mariola Bieńko, prof. UW – vice przewodnicząca
dr Małgorzata Szyszka – sekretarz
dr hab. Małgorzata Sikorska, prof. UW – członek
dr hab. Beata Szluz, prof. UR – członek


PLANOWANE KONFERENCJE/SEMINARIA/KOMUNIKATY

Informacje o organizowanych konferencjach oraz inne komunikaty będą sukcesywnie zamieszczane.

Zapraszamy do lektury nowego numeru “Przeglądu Socjologicznego” (2020, Tom 69, nr 1), którego współredaktorkami są członkinie naszej Sekcji dr Julita Czernecka i dr Krystyna Dzwonkowska-Godula.
http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/issue/view/215?fbclid=IwAR0IVfGhnFO1q1R2rRRXzXqAQev4pcSCyhLfAblBl-9XecEB5RBZ_KhLUgMKONFERENCJE I SEMINARIA SEKCJI2021

Zapraszamy do udziału w IV seminarium on-line organizowanym przez Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

Temat: Relacje rodzinne w czasie pandemii: doświadczenia i postawy przedstawicieli czterech pokoleń

Termin: 20 maja 2021 (czwartek). UWAGA: wyjątkowo seminarium rozpocznie się o godz. 18.15

Link:
https://us02web.zoom.us/j/7253279490?pwd=Q0oxa3NDdnVyMkl4YmNJbTUxU2NuQT09
Meeting ID: 725 327 9490
Passcode: 947164

IV Seminarium Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności_20.05.2021


Zapraszamy do udziału w III seminarium on-line organizowanym przez Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

Temat: Macierzyństwo – potrzeba, wybór czy konieczność?

Termin: 15 kwietnia 2021 (czwartek) godz. 17.00

Link:
https://us02web.zoom.us/j/89934167337?pwd=dzNLQzZXalI2c1BGYW5mcytWTDJndz09
Meeting ID: 899 3416 7337
Passcode: 947164

Szczegóły na plakacie w załączniku.

III Seminarium Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności_15.04.2021


Zapraszamy do udziału w II seminarium on-line organizowanym przez Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności.

Temat: Podmiotowość rodziców i dzieci w kulturze indywidualizmu

Termin: 18 marca 2021 (czwartek) godz. 17.00

Link:
https://us02web.zoom.us/j/83244385106?pwd=elh1dldOSCtOOHdMTUVjMSs1WGozZz09
Meeting ID: 832 4438 5106
Passcode: 947164

II Seminarium Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności_18.03.2021


Zapraszamy do udziału w I seminarium on-line organizowanym przez Sekcję Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności, rozpoczynającym cykl spotkań.

Temat: Pandemiczna rzeczywistość badawcza – metodologiczne wyzwania i etyczne dylematy

Termin: 21 stycznia 2021 (czwartek) godz. 17.00

Link
https://us02web.zoom.us/j/83918553664?pwd=M2RzUDliMnF6S1NzSUtxOHM4V3R3Zz09
Meeting ID: 839 1855 3664
Passcode: 947164

Panelistki:
dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska (Instytut Socjologii UAM) – autorka badania terapeutów, prowadzących terapie w czasie pandemii Justyna Kościńska, Monika Helak (doktorantki Wydziału Socjologii UW) oraz Maja Głowacka(doktorantka Szkoły Doktorskiej, IKP UW) – badaczki realizowały projekt pt. „Pamiętniki pandemii”
Anita Krasowska (studentka MISH UW) – autorka badania użytkowników Tindera, korzystających z aplikacji w okresie pandemii Prowadzenie dr hab. Iwona Taranowicz, prof. ucz. (Uniwersytet
Wrocławski)

Pandemiczna rzeczywistość badawcza wyznacza nowe wyzwania zarówno dla osób badanych, jak i dla badaczy i badaczek. Badania realizowane w czasie pandemii – zwłaszcza te, które bezpośrednio jej dotyczą – są prowadzone z osobami żyjącymi w okresie załamania rytmu codzienności i częściowego zawieszenia normalnego porządku życia społecznego. Ta sytuacja narusza poczucie bezpieczeństwa, rodzi obawy o przyszłość, zmusza do refleksji nad teraźniejszością. Jest to sytuacja trudna, dla wielu kryzysowa, dla niektórych traumatyczna. „Badania pandemiczne” to także niełatwe doświadczenie dla analizujących rzeczywistość społeczną.
Badacze i badaczki muszą przeformułowywać „stare” pytania i stawiać „nowe” adekwatne do rzeczywistości pandemicznej; muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami natury metodologicznej oraz rozważać nowe dylematy etyczne. Te zagadnienia będą przedmiotem dyskusji.

Serdecznie zapraszamy!


2020

Seminarium naukowe “Zjawiska i procesy społeczne sprzyjające powstawaniu i rozwojowi subkultur ludzi starszych”– referat dr hab. Moniki Adamczyk (KUL) i dyskusja, 15 grudnia 2020r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Konferencja Współczesne rodzicielstwo – kultury oraz praktyki macierzyństwa i ojcostwa, 26 listopada 2020 r., Wrocław


Międzynarodowa konferencja online The social change in the 21st Century: Youth – Family -Economy – Migration [Zmiana społeczna w XXI wieku: młodzi – rodzina – gospodarka –migracje], 5-6 listopada 2020r., organizatorzy: Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji, Sekcji Socjologii Migracji, Sekcja Życia Rodzinnego i Intymności, Sekcja Socjologii Ekonomicznej

Polish Sociological Association Intersection Conference 5 and 6 Novemeber 2020


2019

Spotkanie z autorką dr Małgorzatą Sikorską i dyskusja wokół książki “Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności” (Warszawa 2019) – 10 grudnia 2019 r. , Pałac Staszica, Warszawa (współorganizacja z Oddziałem Warszawskim PTS)


Sekcja Socjologii Rodziny PTS jako partner konferencji “Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku” – 5 grudnia 2019r., SGGW, Warszawa


Seminarium naukowe Praktyki i role społeczne we współczesnej polskiej rodzinie” – 26 listopada 2019r.,  Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Seminarium- Praktyki rodzinne 26.11.2019


Seminarium naukowe w ramach cyklu SocjoPercepcja w Recepcji” na temat współczesnej polskiej wsi,20 października 2019r., Wrocław, Oddział Wrocławski PTS, Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS, Sekcja Socjologii Rodziny PTS, Muzeum Współczesne Wrocław i Strefa Kultury Wrocław


Wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Sekcji Socjologii Rodziny PTS,  30 października 2019r., Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

Polityka społeczna a zmiany rodziny 30-10-2019


XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – 11-14 września 2019r., Wrocław

Sekcja Socjologi Rodziny była organizatorem wydarzeń i grup tematycznych:

 • Wykład i spotkanie z Profesorem François de Singlym – Socjologia rodziny – Ja, My, Oni
 • Grupa tematyczna JA – TY – RODZINA. Obraz współczesnej rodziny w ujęciu teoretycznym i badawczym  (3 sesje)
 • Grupa tematyczna Praktyki codzienności w rodzinach i bliskich związkach – perspektywa teoretyczna i badawcza (3 sesje)

Sekcja Socjologii Rodziny jako współorganizator międzynarodowej konferencji: „Investing in Families. Social Policy and Social Practice in Central and Eastern Europe”, 24-26 kwietnia 2019r., Łódź, Uniwersytet Łódzki

Investing in Families [2019]


2018

Drugie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zdrada dzisiaj…?, 5 grudnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Rodzinność – współpraca, obojętność, rywalizacja?, 16 listopada 2018r., Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rodzinność -współpraca, obojętność, rywalizacja – program konferencji 16.11.2018


Konferencja naukowa z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania Międzygeneracyjne relacje rodzinne, 8 czerwca 2018r., Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Program konferencji 8.06.2018


Seminarium naukowe “Reguły zawiązywania i przebiegu narzeczeństwa – dyktat czy wybór?”– referat dr hab. Iwony Przybył (UAM) i dyskusja, 17 maja 2018r.,  Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Seminarium o narzeczeństwie


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązania – Rodzinne więzi: przywiązanie – zobowiązanie – zależność, 20 kwietnia 2018r., Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Seminarium Poznań- kwiecień 2018


Pierwsze seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2018 Zazdrość – Zdrada – Rozwód:

 • Zazdrość. Druga strona miłości, 18 kwietnia 2018r., Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


Seminarium naukowe z cyklu Rodzinność – dobrowolna wymiana versus instytucjonalne zobowiązaniaRodzinne sieci zobowiązań – dylematy teoretyczne i badawcze, 16 marca 2018r., Wrocław, Uniwersytet Wrocławski

Seminarium Wrocław- marzec 2018


2017

Panel dyskusyjny w ramach Socjologicznych Niedziel w Panato Café – Fenomen zaręczyn; 17 grudnia 2017 r., Wrocław, Panato Café

Fenomem zaręcznyn Panato Cafe 2017


Konferencja naukowa Rodzina w świecie nowej gospodarki; 16-17 listopada 2017 r., Kraków,  Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Program konferencji Rodzina w świecie nowej gospodarki _16 listopada 2017


Konferencja naukowa “Zagracone gniazdo rodzinne” – pokoleniowa zmiana wchodzenia w dorosłość; 15 listopada 2017 r., Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów konferencja, 15.11.17


“Studia Socjologiczne”, 2017, Nr 2 (225) – blok poświęcony solidarności rodzinnej jako pokłosie obrad grupy tematycznej Sekcji Socjologii Rodziny PTS Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Gdańsku

W  numerze dział “Solidarność rodzinna”:

 • Iwona Taranowicz: Od solidarności obligatoryjnej do solidarności kontraktowej? Więzi rodzinne w procesie przemian, s. 139–143
 • Anna Kwak: Rodzina na wiele wariantów, ale czy z mniejszym zakresem solidarności?, s. 145–166
 • Anna Kotlarska-Michalska: Dylematy towarzyszące realizacji zasad solidarności rodzinnej. Na podstawie relacji między pokoleniami w rodzinie, s. 167–188
 • Iwona Przybył: Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt, s. 189–212
 • Mariola Bieńko: Międzygeneracyjny kontekst wychowania seksualnego w rodzinie z perspektywy młodego pokolenia, czyli kłopotliwe rozmowy rodziców i dzieci na temat intymności, s. 213–240
 • Małgorzata Szyszka: Polityka rodzinna dopełnieniem solidarności rodzinnej, s. 241–266

Trzecie seminarium w ramach Tryptyku Socjologicznego 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany:

 • Rodzina w świecie wartości – ciągłość i zmiana, 30 maja 2017, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


2016

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa RODZINA. Przemiany – Wizerunek – Zagrożenia – Wsparcie; 31 maja 2016 Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski


Grupa tematyczna Sekcji Socjologii Rodziny Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego “Solidarność w czasach nieufności”; 14-17 września 2016 Gdańsk, Uniwersytet Gdański

Sprawozdanie z obrad sekcji – “Roczniki Nauk Społecznych”, 2016, Vol. 44, Nr 2 [http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rns/issue/view/368/showToc]


Tryptyk Socjologiczny 2016 Miłość – Małżeństwo – Rodzina w czasach zmiany, na który składają się następujące seminaria naukowe:

 • Miłość – współczesne odsłony intymności, 10 maja 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Małżeństwo szczęśliwe…. czy dziś to jeszcze możliwe?, 13 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Cykl seminariów “Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych”:

 • Współczesne ojcostwo, 6 grudnia 2016 Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Rodzina w sytuacji ryzyka – potrzeby, możliwości, działania, 14 grudnia 2016 Łódź, Uniwersytet Łódzki

 • Różne obrazy solidarności w scenariuszach rodzinnych, 15 grudnia 2016 Warszawa, Uniwersytet Warszawski

 • “Tradycyjni” vs “ponowocześni” – rosnąca polaryzacja wzorów życia rodzinnego we współczesnej Polsce, 18 grudnia 2016, Wrocław, Panato Café


2015

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją; 5 listopada 2015 Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski

Sprawozdanie z konferencji w “Societas/Communitas”, 2016, nr 1 (21), s. 273-280.

Załączniki

Komunikaty sekcji

  Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.