• Polski
  • English

Badania nad Covid-19

STRONA GŁÓWNA» Badania nad Covid-19

update 05-03-2021

Aktualne problemy i wydarzenia (358)

Centrum Badania Opinii Społecznej

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_040_20.PDF

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_042_20.PDF

Badania społeczne i humanistyczne w czasach pandemii

Instytut Socjologii UMK, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/874686?lang=pl

Bezgotówkowe płatności i technologie cyfrowe w dobie COVID-19

Instytut Socjologii UMK

https://www.soc.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=81297720

British Experiences of Coronavirus and Brexit in Poland

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Czynniki ryzyka i czynniki chroniące stan psychiczny osób w zagrożeniu COVID-19

Instytut Psychologii UMK

http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Bibianna-Balaj

Dziecięce archiwum pandemii

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW

Edukacja w Epidemii

Centrum Nauki Kopernik

http://www.kopernik.org.pl/news/n/edukacja-w-epidemii/

Edukacja zdalna w czasie pandemii

Centrum Cyfrowe

Epidemia i pandemia w kontekście socjologicznym

Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności IS UMCS

https://www.umcs.pl/pl/katedra-spolecznych-problemow-zdrowotnosci,17368.htm

EU Covid-19 i alkohol

Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Technische Universität Dresden, Hospital Clínic de Barcelona

https://tu-dresden.de/mn/psychologie/ikpp/forschung/sars-cov-2-pandemie-und-alkoholkonsum?set_language=en

Gotowość do podjęcia aktywności kulturalnej po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, grudzień 2020

Narodowe Centrum Kultury

https://nck.pl/badania/aktualnosci/kultura-po-epidemii-infografika

Gotowość do podjęcia aktywności kulturalnej po zniesieniu ograniczeń epidemicznych, lipiec 2020

Narodowe Centrum Kultury

https://nck.pl/badania/aktualnosci/549813554

Izolacja w izolacji – doświadczanie i sposoby radzenia sobie w czasie pandemii COVID19 przez osoby z kondycjami wchodzącymi w skład spektrum autyzmu

Instytut Nauk Pedagogicznych UMK

https://www.pedagogika.umk.pl/pracownicy/?id=4352720

Ja i koronawirus – pierwszy tydzień pandemii

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszych domach

Librus Rodzina

https://portal.librus.pl/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport?fbclid=IwAR2uwcExfojGW3IXxKx6aJCZf0TcZLdD-r1wfuwH12av3GuvVbCa69hURUQ

Katalog taktyk protestów w czasie pandemii COVID-19. Polska i świat

Instytut Socjologii USz

KoronaMonitor – sondaż nastrojów Polaków w czasie epidemii

IMAS International

Koronawirus w Polsce: Perspektywa psychologii społecznej

Instytut Psychologii PAN, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

https://psych.pan.pl/pl/koronawirus-w-polsce-perspektywa-psychologii-spolecznej-raport/

Kwarantanna oczami dzieci: Archiwum dziecięcych zapisków

Katedra Metod Badania Kultury ISNS UW

Laboratorium Socjologiczne Covid-19

Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie

Młodzież akademicka o rodzinie i religii

Zespół Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości UKSW

http://is.pppiw.uksw.edu.pl/

Monitoring postaw religijnych w trakcie epidemii

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza

https://www.facebook.com/iskknews

Nasze życie w czasach zarazy

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

https://m.facebook.com/etnomuzeum.krakow/

Obawy związane z epidemią koronawirusa i źródła wiedzy o epidemii

Instytut Filozofii i Socjologii UP w Krakowie

Opinie i postawy Polaków wobec koronawirusa

Konsulutjemy, Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; Euro Innowacje Software

https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/badania/0170e1f1-9399-4bb4-8c42-1cbbf6b9dda4/summary/6453db1a-baa2-414c-99ac-18c4d24f3c28

Pamiętniki pandemii

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Socjologii UW, Instytut Kultury Polskiej UW

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na życie społeczne

Pracownia Badań Społecznych „Sensoria Miejskie” AT-H w Bielsku-Białej

Pandemia Stories PL

Instytut Socjologii UwB

https://www.facebook.com/groups/231961137952601/

Pandemia w oczach Polaków. Badania społeczne nad percepcją chorób zakaźnych, zaufaniem i ryzykiem

Instytut Socjologii UMK

https://www.soc.umk.pl/instytut/pracownicy/?id=91191350

Pandemic (Im)Possibilities vol. 1

European Sociologist

https://www.europeansociologist.org/issue-45-pandemic-impossibilities-vol-1/

Polski mikro, mały i średni biznes w obliczu pandemii COVID-19: Przychody, płynność i reakcja na wstrząs

PwC, SpotData, CBM Indicator

https://www.pwc.pl/pl/pdf/polski-mikro-maly-sredni-biznes-w-obliczu-pandemii.pdf

Pomaganie w czasie koronawirusa

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Popularność narracji spiskowych w Polsce czasu pandemii COVID-19. Raport z reprezentatywnych badań sondażowych

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/covid-narracje-spiskowe.pdf

Postmodern society and Covid-19 Pandemic: Old, new and scary

Society Register

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/issue/view/1571

Postmodern society and Covid-19 Pandemic: Old, new and scary II

Society Register

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/issue/view/1573

Przedsiębiorczość społeczna w czasach kryzysu

„Ekonomia Społeczna”

https://www.researchgate.net/publication/340756002_Przedsiebiorczosc_spoleczna_w_czasach_kryzysu_Zaproszenie_do_przesylania_tekstow_do_numeru_specjalnego_ES_2_2020

Przełamując liminalną bezbronność : artystyczne strategie w dobie koronawirusa

Instytut Badań Informacji i Komunikacji

https://www.ibik.umk.pl/instytut/pracownicy-naukowi-2/?id=7395530

Puste Miasta

Sekcja Socjologii Miasta PTS

https://www.facebook.com/1706968029618627/posts/2490310477951041/

Religia źródłem wsparcia? Postawy religijne społeczności akademickiej w czasie koronawirusa

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Rocznik Kultury Polskiej 2020

Narodowe Centrum Kultury

https://sklep.nck.pl/pl/p/Rocznik-Kultury-Polskiej-2020-do-pobrania-PDF-/917

Rodzice o miesiącu zdalnej edukacji

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Seminaria naukowe on-line „Społeczne, etyczne i prawne aspekty COVID-19″

Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,485.html

Socjologia wiązań – od Tarde’a do Latoura

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

http://isns.uw.edu.pl/

Solidarna społeczność w czasach zarazy. Społeczne skutki pandemii COVID-19 na rynku pracy wśród mikroprzedsiębiorców i freelancerów

Instytut Socjologii UJ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbnWkM3wGRiKbZ3H2BL3gLHowRMBQLZnM37LOgjJQ9UtEx4g/viewform

Społeczna recepcja początkowego okresu pandemii Covid-19 w wybranych krajach UE

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych

Sytuacja dzieci ulicy bez ulicy w kontekście enklaw  biedy w czasach pandemii. Działania oddolne jako odpowiedź na bezradność państwa wobec najsłabszych

Instytut Pedagogiki UJ

https://pedagogika.uj.edu.pl/dr-malgorzata-michel

Sytuacja kobiet w ciąży w związku z wybuchem pandemii koronawirusa

Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów, UKW w Bydgoszczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny

https://socjologia.ukw.edu.pl/jednostka/katedra-socjologii-kultury

Teorie spiskowe w czasie pandemii

Instytut Psychologii UMK

http://psychologia.umk.pl/about-us/dr-Adrian-Wojcik

Wiejskie okruchy zarazy

Zakład Socjologii Wsi w IRWiR PAN

http://www.irwirpan.waw.pl/43/zaklad-socjologii-wsi

Wpływ pandemii COVID-19 na postawy względem kryzysu klimatycznego na przykładzie plastiku jednokrotnego użytku: rola komunikacji naukowej i nauki obywatelskiej

Zespół Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej w Instytucie Nauk o Środowisku UJ

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/article/view/22507

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tym, jak Covid-19 wpłynął na migracje z/do Polski i z/na Ukrainie (CMR Spotlight nr 12(18), kwiecień 2020)

Ośrodek Badań nad Migracjami UW

http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SPOTLIGHT-APRIL-2020-COVID1.pdf

Życie codzienne w czasach koronawirusa – konkurs na pamiętniki

Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Instytut Socjologii UMK

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/IGS-KES/Strony/pamietniki.aspx

Życie codzienne w czasach pandemii

Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM

https://uniwersyteckie.pl/nauka/koronawirus-zycie-codzienne-w-czasie-pandemiihttps://www.researchgate.net/project/Zycie-codzienne-w-pandemii-Everyday-life-in-pandemic

Życie społeczne miejskich otwartych przestrzeni publicznych w kryzysie – jak zmieniło się postrzeganie i zachowanie przestrzenne ich użytkowników podczas pandemii COVID-19

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM