• Polski
  • English

Oddział Wrocławski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Wrocławski PTS

INFORMACJE PODSTAWOWE

Oddział Wrocławski PTS został utworzony w 1963 roku. Nasza działalność skupia się na organizacji spotkań naukowych z zaproszonymi gośćmi, przygotowywaniu i współorganizowaniu konferencji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, poświęconych najbardziej aktualnym problemom socjologicznym. Tematyka spotkań obejmuje: (1) dyskusje wokół prezentacji akademickich zaproszonych gości; (2) dyskusje wokół problemów sfery publicznej (np. reforma edukacji); (3) szkolenia dla środowiska socjologicznego (np. szkolenia dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach). Nasza aktywność to także reprezentacja głosu socjologów wrocławskich w istotnych sprawach w sferze publicznej. Spotkania są okazją do wymiany poglądów i otwartej dyskusji wszystkich zainteresowanych tematyką poszczególnych prezentacji. Jesteśmy od lat obecni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Oddział prowadzi działalność naukową oraz popularyzatorską, której celem jest zapoznanie możliwie szerokiego kręgu odbiorców z pracą wrocławskich socjologów. Do najważniejszych obszarów działalności popularyzatorskiej należą cykle spotkań: „O socjologii z Literatką” (2011-2014), „Socjologiczne niedziele w Panato Cafe” (2014-2018), „Klub pod Cynamonem” oraz „Spotkania na Koszarowej”. W drugiej połowie 2018 zainicjowaliśmy nowy cykl comiesięcznych spotkań naukowych zatytułowany „SocjoPercepcja w Recepcji”, czym nawiązuje do przyjmowania, przyswajania sobie czegoś, do zachęcania i ułatwiania przyswajania wiedzy o zjawiskach społecznych. Jednocześnie, „Recepcja” to nazwa nowej przestrzeni, otwartej przez Strefę Kultury Wrocław w podwórku przy ulicy Ruskiej 46. Nowością tego cyklu jest intensywna współpraca między instytucjami kultury we Wrocławiu. Obok Strefy Kultury Wrocław partnerem merytorycznym naszego projektu jest Muzeum Współczesne Wrocław. Z Muzeum organizujemy także niedzielne „SocjoPerecepcję w Muzeum” – oprowadzania, w trakcie których socjologowie i socjolożki towarzyszą zwiedzającym wystawę opowiadając o niej i eksponując bardziej społeczną niż artystyczną perspektywę. Oddział Wrocławski jest również współorganizatorem międzynarodowych seminariów, a także szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wykładów gościnnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddział patronuje też różnego rodzaju wydarzeniom socjologicznym organizowanym przez środowiska studenckie oraz współpracuje z takimi Sekcjami PTS, jak: Sekcja Socjologii Etniczności, Sekcja Socjologii Pracy, Sekcja Socjologii Miasta, Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego oraz Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności (w tym miejscu można wymienić takie inicjatywy jak np. Dni Instytutu Socjologii).

Oddział Wrocławski był również – wraz z  Zarządem Głównym PTS i Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – organizatorem XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, który miał miejsce w dniach 11-14 września 2019 roku.

Więcej informacji o działalności Oddziału:

www.ptswroclaw.uni.wroc.pl 

PTS O/Wrocław

ZARZĄD ODDZIAŁU (2024-2027) PTS:

KOMISJA REWIZYJNA (2024-2027)

dr Agata Krasowska

dr Piotr Pieńkowski

dr Wojciech Doliński

REDAKCJA STRONY PTS O. WROCŁAW

Szymon Pilch: szymon.pilch2@uwr.edu.pl

Kontakt

Adres do korespondencji

pts@wns.uni.wroc.pl
ul. Koszarowa 3 bud. 20
51-149 Wrocław
www.pts.wroclaw.pl