• Polski
  • English

Oddział Wrocławski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Wrocławski PTS

Informacje podstawowe

Oddział Wrocławski PTS został utworzony w 1963 roku. Nasza działalność skupia się na organizacji spotkań naukowych z zaproszonymi gośćmi, przygotowywaniu i współorganizowaniu konferencji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym, poświęconych najbardziej aktualnym problemom socjologicznym. Tematyka spotkań obejmuje: (1) dyskusje wokół prezentacji akademickich zaproszonych gości; (2) dyskusje wokół problemów sfery publicznej (np. reforma edukacji); (3) szkolenia dla środowiska socjologicznego (np. szkolenia dotyczące publikowania w międzynarodowych czasopismach). Nasza aktywność to także reprezentacja głosu socjologów wrocławskich w istotnych sprawach w sferze publicznej. Spotkania są okazją do wymiany poglądów i otwartej dyskusji wszystkich zainteresowanych tematyką poszczególnych prezentacji. Jesteśmy od lat obecni w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto Oddział prowadzi działalność naukową oraz popularyzatorską, której celem jest zapoznanie możliwie szerokiego kręgu odbiorców z pracą wrocławskich socjologów. Do najważniejszych obszarów działalności popularyzatorskiej należą cykle spotkań: „O socjologii z Literatką” (2011-2014), „Socjologiczne niedziele w Panato Cafe” (2014-2018), „Klub pod Cynamonem” oraz „Spotkania na Koszarowej”. W drugiej połowie 2018 zainicjowaliśmy nowy cykl comiesięcznych spotkań naukowych zatytułowany „SocjoPercepcja w Recepcji”, czym nawiązuje do przyjmowania, przyswajania sobie czegoś, do zachęcania i ułatwiania przyswajania wiedzy o zjawiskach społecznych. Jednocześnie, „Recepcja” to nazwa nowej przestrzeni, otwartej przez Strefę Kultury Wrocław przy ulicy Ruskiej 46. Nowością rozpoczynającego się cyklu jest intensywna współpraca między instytucjami kultury we Wrocławiu. Obok Strefy Kultury Wrocław partnerem merytorycznym naszego projektu jest Muzeum Współczesne Wrocław. Z Muzeum organizujemy także niedzielne „SocjoPerecepcję w Muzeum” – oprowadzania, w trakcie których socjologowie i socjolożki towarzysząc zwiedzającym wystawę opowiadając o niej, eksponując o wiele bardziej społeczną niż artystyczną perspektywę. Oddział Wrocławski jest również współorganizatorem międzynarodowych seminariów, a także szeregu krajowych i międzynarodowych konferencji oraz wykładów gościnnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddział Wrocławski patronuje różnego rodzaju wydarzeniom socjologicznym organizowanym środowiska studenckie oraz współpracuje z takimi Sekcjami PTS, jak: Sekcja Socjologii Etniczności, Sekcja Socjologii Pracy oraz Sekcja Socjologii Rodziny (w tym miejscu można wymienić takie inicjatywy jak np. Dni Instytutu Socjologii).

Więcej informacji o wydarzeniach na stronie Oddziału: www.ptswroclaw.uni.wroc.pl oraz profil FB Oddziału: PTS O/Wrocław

Oddział Wrocławski jest również współorganizatorem z ZG PTS XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Ja, My, Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność”, który odbędzie się w dniach 11-14 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu znajdują się pod następującymi adresami:
www: https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/pl
FB: 17zjazdPTS

Zarząd Oddziału (od 23.03.2018):

Komisja rewizyjna (od 23.03.2018)

  • dr Agata Krasowska
  • dr hab. Iwona Taranowicz
  • dr Wojciech Doliński

 

Redakcja strony PTS o. Wrocław

Kontakt

Adres do korespondencji

pts@wns.uni.wroc.pl
ul. Koszarowa 3 bud. 20
51-149 Wrocław
www.pts.wroclaw.pl