• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Etniczności

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Etniczności

Sens naszej inicjatywy sprowadza się do stworzenia płaszczyzny dla integracji środowiska socjologów zajmujących się tematyką etniczności (uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach itp.), a także do organizacji i wspierania przedsięwzięć poświęconych tym kwestiom (m.in. konferencji, sympozjów, odczytów, publikacji).

W swojej aktywności naukowej jesteśmy zorientowani na takie zagadnienia, jak: mniejszości, tożsamość, sąsiedztwa, migracje, wielokulturowość, środkowoeuropejskość oraz rozmaite ruchy i zbiorowości analizowane w kontekście etnicznym i narodowościowym. Poprzez swą inicjatywę nawiązujemy do XIX-wiecznej socjologii środkowoeuropejskiej, która tematyce narodowościowej poświęciła dużo więcej uwagi niż myśliciele zachodnioeuropejscy. Poprzez działalność SSE chcemy tworzyć możliwość poszerzenia spektrum tematycznej aktywności członków PTS o zagadnienia, które wciąż, pomimo presji globalizacyjnej, nie tracą na aktualności.

Sekcja Socjologii Etniczności została powołana w dniu 28 lutego 2014 roku.

Zarząd wybrany 16 IX 2022 ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (oddział Wrocław PTS) – przewodnicząca
 • Kamilla Dolińska (oddział Wrocław PTS) – wice-przewodnicząca
 • Marcin Dębicki (oddział Wrocław PTS) – wice-przewodniczący
 • Zuzanna Brunarska (oddział Warszawa PTS) – sekretarz
 • Joanna Janiszewska (oddział Wrocław PTS) – członkini Zarządu
 • Andrzej Jekaterynczuk (oddział Lublin PTS)  – członek Zarządu

Kontakt: etnicznosc.pts@gmail.com

***

Informacje na temat naszej działalności można znaleźć na profilu Sekcji na FB (https://www.facebook.com/sse.pts), jak i na stronach oddziałów PTS, których członkowie i członkinie działają w naszej Sekcji (np. http://www.pts.wroclaw.pl).

ZREALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA:

 • 3-4 grudnia 2020 – organizacja konferencji naukowej „Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka”, współorganizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 27 listopada 2019 – organizacja konferencji naukowej „30 lat pojednania polsko-niemieckiego. Sukcesy i wyzwania”, współorganizatorzy: Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza;
 • 15 grudnia 2019 – organizacja spotkania w ramach cyklu „SocjoPercepcja w Recepcji”: Gość w dom? O migrantach z Ukrainy w Polsce ; współorganizatorzy: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Strefa Kultury Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocław;
 • 11-14 września 2019 – organizacja dwóch grup tematycznych w ramach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego: Tożsamości zbiorowe narodów Europy Środkowo-Wschodniej (prowadzący:  Ryszard Radzik, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa oraz Artur Wysocki, Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie); Heterogeniczność postaw wobec migrantów i mniejszości etnicznych (prowadzące: Zuzanna Brunarska, Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski oraz Aneta Piekut, Sheffield Methods Institute, University of Sheffield);
 • 7 czerwca 2019 – organizacja wieczoru autorskiego z prof. Beatą Halicką oraz prof. Zbigniewem Anthony Kruszewskim wokół książki Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia. Współorganizator: Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza;
 • 4-5 kwietnia 2019 – organizacja konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Niemcy”. Współorganizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 18 listopada 2018 – organizacja spotkania w ramach cyklu „SocjoPercepcja w Recepcji”: Patriotyzm współcześnie; współorganizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, o. Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocław, Strefa Kultury Wrocław
 • 7-8 czerwca 2018 – organizacja konferencji naukowej „Religia w społecznym kontekście: etniczność-kultura-struktura”. Współorganizatorzy” Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Sekcja Socjologii Religii PTS, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • 13 maja 2018 – organizacja spotkania w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Cafe”: Cud pogranicza? Współorganizatorzy: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Fundacja 2Bfair, Sekcja Socjologii Etniczności PTS oraz Panato Café;
 • 5 kwietnia 2018 – organizacja konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Białoruś”. Współorganizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 • 30 listopada 2017 – organizacja dyskusji „Europa Środkowa – literacko, społecznie, etnicznie”, w której udział wzięli dr Marta Cobel-Tokarska, dr hab. Marcin Dębicki oraz dr Ludwika Włodek. Współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • 23-24 listopada 2017 – organizacja konferencji naukowej: Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”. Współorganizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
 • 26 października 2017 – organizacja spotkania naukowego z dr Dariuszem Wojakowskim „O charakterze narodowym”;
 • 12 grudnia 2016 – organizacja spotkania naukowego z dr Agatą Chutnik: „Przyjazd litewskich Polaków na studia do Polski. Przemiany tożsamości”;
 • 1-2 grudnia 2016 – organizacja konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Słowacja”. Współorganizator: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 20 marca 2016 – organizacja spotkania w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Cafe”: Między nami, sąsiadami? Niemcy, Czesi i Ukraińcy – jak ich widzimy, jak widzą nas? Współorganizatorzy: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Fundacja 2Bfair, Sekcja Socjologii Etniczności PTS oraz Panato Café;
 • 2 grudnia 2015 – organizacja wieczoru autorskiego z prof. Beatą Halicką Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza, 1945-48; współorganizacja: Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP), Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta;
 • 23 listopada 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Wielcy Czesi i Słowacy ostatnich 150 lat – na podstawie analiz prozopograficznych, który wygłosił dr Nicolas Maslowski (Uniwersytet Karola w Pradze);
 • 21 października 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Romowie w Czechach i w Polsce u progu XXI wieku, który wygłosili dr Elżbieta Szyszlak i dr Tomasz Szyszlak (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • 15–16 października 2015 – Konferencja naukowa „Sąsiedztwa III RP – Rosja”; organizatorzy: Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza;
 • 19 marca 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Pogranicze kultur. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza jako przykład pojednania, współpracy oraz dialogu między narodami, który wygłosił mgr Andrij Yurkevych (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • 8 grudnia 2014 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Poczucie tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, który wygłosiła dr hab. Barbara Grabowska (Uniwersytet Śląski); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • listopad 2014 – nawiązanie współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, której celem jest organizowanie wykładów w ramach cyklu „Etno-spotkania”, poświęconych zagadnieniom, na których koncentruje się Sekcja;
 • 10–11 kwietnia 2014 – współorganizacja konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Ukraina”.