• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Etniczności

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Etniczności

Sens naszej inicjatywy sprowadza się do stworzenia płaszczyzny dla integracji środowiska socjologów zajmujących się tematyką etniczności (uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach itp.), a także do organizacji i wspierania przedsięwzięć poświęconych tym kwestiom (m.in. konferencji, sympozjów, odczytów, publikacji).

W swojej aktywności naukowej jesteśmy zorientowani na takie zagadnienia, jak: mniejszości, tożsamość, sąsiedztwa, migracje, wielokulturowość, środkowoeuropejskość oraz rozmaite ruchy i zbiorowości analizowane w kontekście etnicznym i narodowościowym. Poprzez swą inicjatywę pragniemy zatem nawiązać do XIX-wiecznej socjologii środkowoeuropejskiej, która tematyce narodowościowej poświęciła dużo więcej uwagi niż myśliciele zachodnioeuropejscy. Jesteśmy przekonani, że poprzez działalność SSE zostanie stworzona możliwość poszerzenia spektrum tematycznej aktywności członków PTS o zagadnienia, które wciąż, pomimo presji globalizacyjnej, nie tracą na aktualności.

Sekcja Socjologii Etniczności została powołana w dniu 28 lutego 2014 roku. Obecnie Sekcja liczy 60 osób (stan na dzień 31 grudnia 2018).

Skład nowego zarządu wybranego 13 września 2019 roku przedstawia się następująco:

 • Kamilla Dolińska (oddział Wrocław PTS) – przewodnicząca
 • Marcin Dębicki (oddział Wrocław PTS) – wice-przewodniczący
 • Bożena Pactwa (oddział Katowice PTS) – wice-przewodnicząca
 • Justyna Kajta (oddział Wrocław PTS) – sekretarz
 • Natalia Niedźwiecka-Iwańczak (oddział Wrocław PTS) – skarbniczka
 • Zuzanna Brunarska (oddział Warszawa PTS) – członkini Zarządu
 • Artur Wysocki (oddział Lublin PTS) – członek Zarządu

Kontakt: etnicznosc.pts@gmail.com

***

W „zakładce” SSE będą pojawiać się informacje o wydarzeniach organizowanych przez  Sekcję lub w które Sekcja będzie bezpośrednio zaangażowana; tym samym stworzone zostanie kalendarium podejmowanych aktywności. Informacje na temat naszej działalności zamieszczać będziemy również na profilu Sekcji na FB (https://www.facebook.com/sse.pts), jak i wybiórczo na stronach oddziałów PTS, których członkowie działają w naszej Sekcji (np. http://www.pts.wroclaw.pl).

 

Przedsięwzięcia zrealizowane:

 • 2 grudnia 2015 – organizacja wieczoru autorskiego z prof. Beatą Halicką Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza, 1945-48; współorganizacja: Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza (OBROP), Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta;
 • 23 listopada 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Wielcy Czesi i Słowacy ostatnich 150 lat – na podstawie analiz prozopograficznych, który wygłosił dr Nicolas Maslowski (Uniwersytet Karola w Pradze);
 • 21 października 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Romowie w Czechach i w Polsce u progu XXI wieku, który wygłosili dr Elżbieta Szyszlak i dr Tomasz Szyszlak (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • 15–16 października 2015 – Konferencja naukowa „Sąsiedztwa III RP – Rosja”; organizatorzy: Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza;
 • 19 marca 2015 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Pogranicze kultur. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza jako przykład pojednania, współpracy oraz dialogu między narodami, który wygłosił mgr Andrij Yurkevych (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • 8 grudnia 2014 – organizacja, w ramach cyklu „Etno-spotkania”, wykładu Poczucie tożsamości młodych Polaków na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej, który wygłosiła dr hab. Barbara Grabowska (Uniwersytet Śląski); współorganizator: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu;
 • listopad 2014 – nawiązanie współpracy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, której celem jest organizowanie wykładów w ramach cyklu „Etno-spotkania”, poświęconych zagadnieniom, na których koncentruje się Sekcja;
 • 10–11 kwietnia 2014 – współorganizacja konferencji naukowej „Sąsiedztwa III RP – Ukraina”.