• Polski
  • English

XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

STRONA GŁÓWNA» XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Aktualne informacje dot. Zjazdu znajdą Państwo na stronie www zjazdpts.pl


Na posiedzeniu w dn. 29 marca 2021 r. Rada Programowa XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego przyjęła hasło Zjazdu “Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje”.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Decyzję o akceptacji grup Rada Programowa ogłosi do 30 czerwca 2021 r.


XVIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny odbędzie się w dniach 14-17 września 2022 r. w Warszawie.

Radzie Programowej Zjazdu, złożonej z przedstawicielek i przedstawicieli sekcji tematycznych PTS, przewodniczy dr hab. prof. UJ Kaja Gadowska.

Komitetowi Organizacyjnemu, złożonemu z przedstawicielek i przedstawicieli warszawskich ośrodków socjologicznych, przewodniczy prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk.

Wkrótce uruchomiona zostanie strona Zjazdu.

Na początku kwietnia ogłoszony zostanie pierwszy Komunikat Zjazdowy.