• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Ekonomicznej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Ekonomicznej

Socjologia ekonomiczna to ważna subdyscyplina socjologii. Zjawiska ekonomiczne zakorzenione w relacjach społecznych są podejmowane w licznych ośrodkach socjologicznych, organizowane są na ten temat konferencje i wydawane publikacje. W ostatnim okresie – ze względu na osłabienie paradygmatu neoklasycznego w ekonomii – socjologiczne podejście do zjawisk gospodarczych przeżywa swój renesans. Również w Polsce wielu badaczy zajmuje się socjologią ekonomiczną, jednak do niedawna w PTS nie funkcjonowała poświęcona jej sekcja.

Pytania, na które w ramach działalności Sekcji pragniemy poszukiwać odpowiedzi brzmią: W jakim stopniu współcześnie uprawiana socjologia ekonomiczna przyczynia się do ekonomizowania dotychczasowego dorobku socjologicznego? Czy temu procesowi towarzyszy równolegle wpływ socjologii na ekonomię i pokrewne jej dyscypliny nauk społecznych (np. rachunkowość) i następuje socjologizowanie ekonomii?

 

Nowa socjologia ekonomiczna – warsztaty: Powrót nowej socjologii ekonomicznej do analizy socjologicznej

 

Zarząd Sekcji