• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Ekonomicznej

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Ekonomicznej

Celem Sekcji Socjologii Ekonomicznej jest organizowanie debaty nad zastosowaniem socjologicznych kategorii i teorii do analizy fenomenów ekonomicznych, a także dalsze rozwijanie socjologicznego instrumentarium przydatnego do lepszego rozumienia społecznych aspektów gospodarki.

Zjawiska ekonomiczne zakorzenione w relacjach społecznych są podejmowane w licznych ośrodkach socjologicznych, organizowane są na ten temat konferencje i wydawane publikacje. W ostatnim okresie – ze względu na osłabienie paradygmatu neoklasycznego w ekonomii – socjologiczne podejście do zjawisk gospodarczych przeżywa swój renesans. Socjologiczne analizy łączące analizy ekonomicznych interesów z dogłębnym poznaniem dynamiki społecznych relacji pozwalają na nowo zobaczyć wiele procesów życia gospodarczego na poziomie lokalnym i globalnym. Socjologia ekonomii przez ostatnie 30 lat doczekała się wielu ważnych prac opierających się zarówno o paradygmaty neoinstytucjonalne, analizę sieci społecznych czy badania wartości i norm kulturowych. W ramach pracy Sekcji Socjologii Ekonomicznej chcemy:

  1. promować badania prowadzone przez polskich socjologów w ramach socjologii ekonomicznej;
  2. budować pomosty do międzynarodowych badaczy i ośrodków zainteresowanych naszą subdyscypliną;
  3. wspierać inicjowanie nowych kierunków badawczych rozwijających socjologię ekonomiczną.

Zarząd Sekcji:

Joanna Szalacha-Jarmużek – (Instytut Socjologii UMK) – przewodnicząca

Adriana Mica (UW) – wiceprzewodnicząca

Elżbieta Kołasińska (UG) – sekretarz

Maria Nawojczyk (AGH) –  członek zarządu

Magdalena Zdun (UEK) –  członek zarządu

Mikołaj Lewicki (UW) – członek zarządu

Marta Olcoń-Kubicka (IFIS PAN) – członek zarządu


Konferencje i seminaria organizowane i współorganizowane przez Sekcję Socjologii Ekonomicznej PTS: