• Polski
 • English

Oddział Łódzki PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Łódzki PTS

Działalność Oddziału Łódzkiego PTS

Działalność Oddziału koncentruje się na organizowaniu różnego rodzaju zebrań, spotkań i sesji naukowych o rozmaitej tematyce.

Wiele Sekcji PTS ma swoje korzenie w Łodzi, bądź też członkowie i członkinie Oddziału Łódzkiego są zaangażowani/zaangażowane w prace Zarządów Sekcji. Są to Sekcje: Metodologii Badań Społecznych, Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, Socjologii Sportu, Badań Biograficznych, Socjologii Niepełnosprawności, Socjologii Ciała, Socjologii Płci, Socjologii Migracji, Socjologii Sztuki, Wsi i Rolnictwa, Pracy Socjalnej.

Zarząd Oddziału stara się kontynuować dobre tradycje zapoczątkowane we wcześniejszych latach: zapraszani do wygłoszenia odczytów są absolwenci i absolwentki socjologii, których prace zostały wyróżnione Nagrodą im. Jana i Krystyny Lutyńskich; organizowane są zebrania poświęcone nieżyjącym już socjologom, twórcom socjologii łódzkiej, organizowane są również sesje poświęcone ważnym sprawom akademickiej Łodzi (np. strajkowi studenckiemu w 1981 r.).

Ponadto, organizujemy cykliczne spotkania naukowe Oddziału Łódzkiego przynajmniej raz w miesiącu, które przyjmują różne formy: dyskusji wokół książek łódzkich i poza łódzkich socjologów i socjolożek; wystąpień osób wyróżnionych Nagrodą PTS im. Stanisława Ossowskiego; paneli dyskusyjnych wokół ważnych tematów socjologicznych, np. etyki badań społecznych, imigracji; spotkań/rozmów z Autorami i Autorkami książek znaczących dla myśli socjologicznej.

Według zestawienia aktywności Oddziałów, Oddział Łódzki PTS znalazł się wśród pierwszej trójki najbardziej aktywnych oddziałów PTS. Pod koniec 2020 roku Oddział Łódzki PTS liczył 93 członków i członkiń.

Oddział Łódzki PTS jest otwarty na współpracę ze wszystkimi Sekcjami PTS, z niektórymi organizuje wspólne spotkania i dyskusje naukowe.

Współpracujemy bardzo dobrze także z Instytutem Socjologii UŁ oraz czasami podejmuje współpracę z instytucjami miejskimi, z którymi czasami organizowane są spotkania naukowe (np. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana).

Obecna sytuacja polityczna zmusiła członków i członkinie Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS oraz członków i członkinie Oddziału do opublikowania oświadczenia wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.10.2020 roku. Pod oświadczeniem podpisało się ponad 120 przedstawicieli łódzkiego środowiska socjologicznego [link: https://pts.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Stanowisko-lodzkiego-srodowiska-socjologicznego_27.10.2020.pdf]

Skład zarządu Oddziału Łódzkiego – kadencja 2021-2023

 • Sylwia Męcfal (przewodnicząca)
 • Jakub Stempień (wiceprzewodniczący)
 • Anna Kacperczyk (sekretarz)
 • Krystyna Dzwonkowska-Godula (członkini)
 • Agnieszka Golczyńska-Grondas (członkini)
 • Magdalena Rek-Woźniak (członkini)
 • Katarzyna Waniek (członkini)
 • Wojciech Woźniak (członek)

Komisja Rewizyjna

 • Agnieszka Kretek-Kamińska (przewodnicząca)
 • Aneta Krzewińska
 • Jakub Niedbalski

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/oddziallodzkipts

Kontakt e-mail: oddziallodzkipts@gmail.com


“Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce”

Zapraszamy na cykl seminariów “Autoetnograficzne “zbliżenia” i “oddalenia”. O autoetnografii w Polsce” organizowany przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Pierwsze spotkanie 22 marca (poniedziałek), o godz. 18:30 będzie dyskusją wokół książki pod redakcją Marcina Kafara i Anny Kacperczyk (“Autoetnograficzne ‘zbliżenia’ i ‘oddalenia’. O autoetnografii w Polsce”, WUŁ 2020)

Planowane są także dwa kolejne spotkania 29 marca (poniedziałek) oraz 12 kwietnia (poniedziałek), podczas których mamy nadzieję rozszerzyć dyskusję na temat statusu metodologicznego i epistemologicznego praktyk autoetnograficznych.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom:

https://zoom.us/j/97460213195?pwd=YzV3ZEp0RjFKOHIvRGhpeWJ2SFVtUT09
Meeting ID: 974 6021 3195
Passcode: 254879

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/935202340553227


Z historii Łódzkiego Oddziału PTS

Oddział Łódzki PTS powstał – wg danych oficjalnych – dn. 15 lutego 1960 r. Ale co najmniej 10-ciu socjologów z Łodzi, pracowników Instytutu Socjologicznego UŁ i jednocześnie członków redakcji ogólnopolskiego pisma z siedzibą w Łodzi „Przeglądu Socjologicznego” – należało już do Sekcji Socjologicznej przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym. Sekcja ta powstała z inicjatywy Stanisława Ossowskiego w okresie odwilży w 1956 r., kiedy to władze komunistyczne pozwoliły wrócić socjologii na polskie uniwersytety. Do Sekcji tej, a potem do Oddziału wstępowali łódzcy socjologowie zachęcani przez profesora Józefa Chałasińskiego, który już przed wojną (od 1931 r.) brał aktywny udział w organizowaniu PTS-u i był członkiem Zarządu przedwojennego PTS-u.

Oddział PTS w Łodzi stworzyli socjologowie – twórcy ośrodka socjologicznego w tym mieście: profesorowie Józef Chałasiński i Jan Szczepański oraz ich najstarsi uczniowie: Antonina Kłoskowska, Jan Lutyński, Wacław Piotrowski, Zygmunt Gostkowski, Jolanta Kulpińska. Wśród pierwszych członków – założycieli Sekcji, a potem Oddziału znaleźli się także: Krystyna Chałasińska, Krystyna Lutyńska, Renata Szwarc, Andrzej Borucki, Tadeusz Miller (statystyk), Ija Lazari Pawłowska (filozof), Aleksander Kamiński (pedagog społeczny). Pierwsze organizacyjne zebranie Oddziału odbyło się dn. 23.02.1960 roku. Przewodniczącym został profesor Jan Szczepański, a do Zarządu weszli: Antonina Kłoskowska, Jan Lutyński, Wacław Piotrowski, Zygmunt Gostkowski, Jolanta Kulpińska.

Pierwsze naukowe zebranie Oddziału odbyło się dn. 25.02.1960 r., podczas którego Jan Szczepański wygłosił odczyt pt „Pozycja społeczna intelektualistów w społeczeństwach industrialnych”.

W latach 60. zebrania Oddziału odbywały się zawsze w Instytucie Socjologii UŁ przy ulicy Uniwersyteckiej 3, a potem po przeniesieniu socjologii na Wydział Ekonomiczno Socjologiczny – też w Instytucie Socjologii, przy ulicy Rewolucji 1905 r.

Od samego początku działalność Oddziału polegała na organizowaniu zebrań naukowych. W różnych okresach czasu miały one jednak nieco odmienny charakter. W pierwszym okresie – można go nazwać akademickim – odczyty naukowe były wygłaszane najczęściej przez profesorów i zaawansowanych pracowników naukowych. Na zebrania przychodzili wszyscy członkowie i dla wszystkich były to ważne wydarzenia naukowe. Zapraszano gości z innych miast, a także i z zagranicy, a nawet (w okresie rozluźnienia politycznego) z Zachodu, co oczywiście dla słuchaczy w tamtych czasach miało wielkie znaczenie.

W latach 70., kiedy w IS powstała Katedra Socjologii Przemysłu, a wielu absolwentów socjologii zaczęło pracować w przemyśle jako tzw. socjologowie zakładowi, Oddział zaczął organizować spotkania z tzw. praktykami tj. inżynierami, urzędnikami Miejskiej Rady Narodowej, lekarzami, artystami itd. Na zebranie przychodzili zatem nie tylko socjologowie, ale także „ludzie z miasta”. Członek Oddziału, Andrzej Gniazdowski powołał „Forum”, którego celem był rozwój komórek analiz społecznych w przedsiębiorstwach. W tym drugim okresie swego istnienia Oddział był zatem nastawiony w dużej mierze na praktykę społeczną i bardzo związany ze swoim miastem.

 

Dopiero w latach 80., w czasie gdy rozpoczynały się wielkie przemiany społeczno-polityczne w kraju, a całe PTS intensywnie interesowało się problemami ogólnymi (prowadzona była m.in. walka z cenzurą), również i w Łodzi zaczęto zapraszać i słuchać odczytów wielu „niepokornych” opozycyjnych socjologów. Bardzo wiele osób – również spoza UŁ, przychodziło na odczyty PTS-u z udziałem gości z Warszawy: Jadwigi Staniszkis, Stefana Nowaka, Jana Strzeleckiego, Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Rycharda, a z miejscowych – Jana Lutyńskiego. Służby Bezpieczeństwa miały z tego powodu wielkie pretensje do ówczesnego Zarządu Oddziału, przysyłały swoich oficerów na rozmowy z jego ówczesną przewodniczącą, Jolantą Kulpińską.

W tym też okresie, w dniach 9-12 września 1981 roku odbył się w Łodzi VI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pod hasłem „Socjologia polska wobec problemów społecznych kraju”. Było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w historii Oddziału Łódzkiego. Zjazd ten odbywał się w wyjątkowych czasach, w historycznym roku 1981. Równolegle z naszym zjazdem odbywał się Zjazd Solidarności i niektórzy socjologowie przyjeżdżali do Łodzi prosto z Gdańska. O VI Zjeździe w Łodzi A. Sułek napisał, że był pierwszym powojennym zjazdem, którego program wypełniono treściami bez politycznego skrępowania i że dawał ich demaskatorską socjologiczną interpretację. Na Zjeździe wygłaszano referaty m.in. na temat aktualnych strajków (J. Kulpińska), Solidarności (J. Staniszkis), dogmatycznego autorytaryzmu (J. Lutyński) i wiele innych. Atmosfera Zjazdu była doskonała, mimo że media zignorowały to wydarzenie, a w Łodzi wówczas trudno było nawet o chleb. Władze komunistyczne nie pozwoliły opublikować żadnych materiałów prezentowanych podczas Zjazdu. Dopiero w 2007 roku ukazał się tom „Przeglądu Socjologicznego” z częścią referatów.

W okresie stanu wojennego Oddział został zawieszony.

Niezależnie od działalności w swoim Oddziale, łodzianie już od samego początku brali aktywny udział w pracach całego PTS. Wybierani byli (i nadal są) do Zarządu Głównego. Już w latach 50. do pierwszych zarządów wchodzili zawsze J. Chałasiński, J. Szczepański, A. Kłoskowska i J. Lutyński. W różnych okresach pełnili w nim różne funkcje. Np. J. Szczepański. J. Lutyński i J. Kulpińska byli wiceprzewodniczącymi ZG, a w 1993 A. Kłoskowska została wybrana na przewodniczącą. Bardzo długie staże pracy w ZG mają również inni członkowie Oddziału jak np. K. Lutyńska, A. Rostocki, a obecnie – K.T. Konecki (przewodniczący PTS, wybrany w 2020 roku na drugą kadencję).  Wielu członków OŁ pełniło i pełni różne inne funkcje w PTS – w Komisji Rewizyjnej, w Sądzie Koleżeńskim i innych. Są także członkami jury konkursów im. S. Ossowskiego i F. Znanieckiego oraz konkursu tłumaczeniowego.

[Autorką historii Oddziału Łódzkiego PTS jest prof. Krystyna Lutyńska, opis powstał w 2011 roku]

Komunikaty

Kontakt

Adres do korespondencji

sylwia.mecfal@wp.pl
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43,
90-214 Łódź