• Polski
  • English

Oddział Zielonogórski PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Zielonogórski PTS

Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego powstał w 1996 roku. Oddział skupia socjologów, między innymi pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkania organizowane przez Oddział mają charakter otwarty a zaproszenia są kierowane zarówno do absolwentów kierunku Socjologia jak i do różnych instytucji i organizacji działających na terenie województwa lubuskiego.

Oddział Zielonogórski od wielu lat współorganizuje konferencje, które odbywają się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – m.in. konferencję dotyczącą tematyki transgraniczności. W 2007 roku Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, wraz z  Instytutem Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gościł uczestników XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego.

Działania Oddziału skupiają się na współpracy z Sekcjami Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przykładem takiej współpracy z była współorganizacja z  Sekcją Socjologii Pracy PTS II międzynarodowej konferencji „Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach”, która odbyła się w listopadzie 2015 roku w Zielonej Górze.

Od czerwca 2015 roku Oddział Zielonogórski przekazuje informacje o swoich działaniach na publicznym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/ptszielonagora).

Skład Zarządu Oddziału Zielonogórskiego

Przewodniczący – dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ

Vice Przewodniczący – dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl, UZ

Skarbnik – dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ

Kontakt

Adres do korespondencji


Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra