• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej Komunikaty: Oddział Krakowski PTS Seminaria » Seminarium: Praca socjalna, Praca środowiskowa. Organizowanie społeczności

Seminarium: Praca socjalna, Praca środowiskowa. Organizowanie społeczności

Seminarium: Praca socjalna, Praca środowiskowa. Organizowanie społeczności
Opublikowano 22 stycznia 2016 w: Komunikaty Sekcji Pracy Socjalnej, Komunikaty: Oddział Krakowski PTS, Seminaria

Sekcja Pracy Socjalnej i Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego uprzejmie zapraszają na seminarium „Praca socjalna, Praca środowiskowa. Organizowanie społeczności”, które odbędzie się w środę, 20 stycznia 2016 roku w godzinach 16:00-18:00, w sali im. Władysława Kwaśniewicza, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 52 (I piętro).

 

Będzie to drugie spotkanie w ramach cyklu seminaryjnego „Praca socjalna a stare i nowe zawody pomocowe: wzajemne pozycjonowanie oraz budowanie wspólnej tożsamości helping professions”. organizowanego przez Sekcję Pracy Socjalnej PTS we współpracy z oddziałami PTS i wyższymi uczelniami.

 

Podstawą dyskusji będą wystąpienia:

Jacek Kowalczyk (Kraków):  Programy aktywności lokalnej MOPS w Krakowie – doświadczenia rozwoju środowiskowej pracy socjalnej

Dorota Głowacka-Prus (Kraków): Narzędzia pracy organizatora społeczności lokalnej

dr Bohdan Skrzypczak (Warszawa): Społecznościowa praca socjalna w programach rewitalizacji – stare problemy czy nowe perspektywy

 

Ponadto zostaną przedstawione wypowiedzi na temat pracy w społecznościach lokalnych z terenu Małopolski i Górnego Śląska.

 

Dyskusję moderować będą: dr hab. Marek Rymsza i dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

 

Cykl seminaryjny składa się z sześciu spotkań poświęconych relacjom pracy socjalnej z: (1) pomocą terapeutyczną (15 grudnia 2015 r. , Warszawa), (2) pracą środowiskową (20 stycznia 2016 r., Kraków), (3) reintegracją zawodową i społeczną (29 lutego 2016 r., Toruń), (4) mediacjami (22 marca 2016 r., Łódź), (5) pomocą uchodźcom i migrantom (kwiecień 2016 r., Szczecin), (6) opieką długoterminową (maj 2016 r., Poznań), a cykl zakończy (7) seminarium poświęcone etyce profesjonalnego pomagania (czerwiec 2016 r., Warszawa).