• Polski
  • English

Sekcja Metodologii Badań Społecznych

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Metodologii Badań Społecznych

Sekcja Metodologii Badań Społecznych PTS powstała w 1992 roku z inicjatywy Krystyny Lutyńskiej i Andrzeja Rostockiego. Jej „duchowymi patronami” są dwaj nieżyjący już, znani polscy socjologowie, którzy zajmowali się metodologią: Jan Lutyński (1988) i Stefan Nowak (1990). Sekcja ma siedzibę w Łodzi. Obecnie liczy 215 członków.

Celem Sekcji było i jest rozwijanie refleksji metodologicznej, tworzenie oraz doskonalenie aktualnie stosowanych w socjologii metod badawczych. W ciągu 24 lat swojego istnienia Zarząd Sekcji zorganizował 14 ogólnopolskich konferencji naukowych oraz kilka zebrań naukowych z odczytami. Problematyka tych konferencji i wykładów była bardzo rozległa i obejmowała: metodologię badań porównawczych, badania sondażowe, badania fokusowe, badania opinii publicznej, metodologiczne i etyczne aspekty w badaniach biedy, działania pozorne, metodologię badań ilościowych i jakościowych, relacje badacze – badani, metodologiczny status ankieterów w badaniach sondażowych, niedostępność respondentów, nowe techniki badawcze w socjologii, analizę tekstów pisanych.  Materiały z tych konferencji były publikowane między innymi w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Przeglądzie Socjologicznym” i osobnych wydawnictwach książkowych.

Zarząd Sekcji występuje w składzie:

dr Włodzimierz Andrzej Rostocki – przewodniczący Zarządu

dr Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska – sekretarz Zarządu

prof. Grażyna Woroniecka – członek Zarządu

prof. Anna Kubiak – członek Zarządu

prof. Krzysztof Koseła – członek Zarządu

dr Wojciech Doliński – członek Zarządu

Honorową Przewodniczącą Zarządu Sekcji Metodologii Badań Społecznych PTS jest Profesor Krystyna Lutyńska.