• Polski
  • English

Oddział Białostocki PTS

STRONA GŁÓWNA» Oddziały » Oddział Białostocki PTS

Skład zarządu Oddziału Białostockiego

Tadeusz Popławski


Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy”, organizowanej przez białostocki oddział PTS wraz z ISiK oraz studentami i doktorantami Wydziału Historyczno­‑Socjologicznego UwB.

Jej celem jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że stanie się ona forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej.

Pragniemy, by w konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, w tym zwłaszcza humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, którzy swoje badania koncentrują wokół zjawisk i procesów zachodzących w obrębie dużych miast. Za istotne uważamy też obrazy miast utrwalone we współczesnej literaturze, filozofii czy też filmoznawstwie.

» Termin konferencji: 29–30.11.2018

» Miejsce obrad: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, 15-420 Białystok

» Opłata konferencyjna wynosi 200 zł; Opłata ulgowa: 100 zł – dla doktorantów; 50 zł – dla studentów

» Zgłoszenia udziału prosimy przesłać do 31.10.2018, na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

» Informację o przyjęciu referatu na konferencję przekażemy Państwu do 05.11.2018

» Wystąpienia zostaną wydane w formie recenzowanej monografii naukowej

» Strona konferencji: https://web.facebook.com/events/3219708358452809

dr Maciej Krzywosz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Oblicza_zaproszenie

formularz_zgł_oblicza


Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Białostocki i ISIK UwB zapraszają
na spotkanie z Jackiem Szlakiem:

O MARKETINGU – SOCJOLOGICZNIE, CZYLI CULTURAL BRANDING, MOVEMENT
MARKETING – CYNIZM MAREK CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA?

Współczesny marketing coraz częściej wykorzystuje nośne społecznie tematy w
celach wizerunkowych. Podczas spotkania, na bazie przedstawionych
przykładów, Jacek Szlak opisze korzyści oraz zagrożenia jakie przynoszą
markom i społeczeństwu te działania. Poruszona zostanie także kwestia zmiany
roli podmiotów komercyjnych, które coraz częściej zabierają głos w ważkich
kwestiach społecznych.

Jacek Szlak – redaktor naczelny portalu Marketing przy Kawie,
popularyzującego wiedzę o nowoczesnych narzędziach i trendach
marketingowych. Publicysta poruszający tematy komunikacji marketingowej i
sztuki reklamy. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu reklamy
internetowej, content marketingu i storytellingu (AGH, WSE, ALK, UJ, WSEI).
Jeden ze współautorów książki „Praktyka brandingu” oraz autor
książki „Opowieści w marketingu”.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS
1, sala 36 (parter) 14 GRUDNIA 2017 (CZWARTEK), O GODZ. 18. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji: facebook.com/ptsbialystok

Z poważaniem,
– Maciej Krzywosz

Polskie Towarzystwo Socjologiczne oddział w Białymstoku, Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz studenci i doktoranci Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Oblicza Dużego Miasta: Instytucje, Organizacje, Procesy”. W trakcie dwudniowych obrad zostanie wygłoszonych ponad 30 wystąpień, badaczy z różnych krajowych ośrodków naukowych.

Miejsce: Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, pl. NZS 1, s. 108 a, Białystok

Data: 29-30 listopada 2018

Strona konferencji: https://web.facebook.com/events/3219708358452809/

Szczegółowy plan konferencji, wraz z księgą abstraktów, znajduje się w załączniku.

Oblicza dużego miasta-kom

Załączniki