• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Sportu

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Sportu

O SSS PTS

Impulsem do powstania Sekcji Socjologii Sportu była międzynarodowa konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wiosną 2016 roku, która udowodniła jak aktywne i twórcze jest polskie środowisko badaczek i badaczy sportu. Powołanie sekcji jesienią tego roku było próbą instytucjonalizacji i integracji rozproszonego po różnych ośrodkach akademickich w kraju.

Aktywność sekcji przejawia się w organizacji corocznych interdyscyplinarnych konferencji prezentujących wyniki badań członkiń i członków sekcji oraz innych zainteresowanych sportową problematyką naukowców, a także organizowanych częściej seminariów naukowych poświęconych pogłębionym dyskusjom nad konkretnymi problemami badawczymi lub pracami prowadzonymi przez członkinie członków sekcji (omawiane są pomysły badawcze, wnioski grantowe, przygotowywane artykuły lub książki). Efekty tego typu współpracy widać w rosnącym dorobku publikacyjnym, często we współautorstwie członkiń i członków sekcji, na którym składają się coraz częściej książki wydawane w międzynarodowych wydawnictwach (Routledge, Palgrave Macmillan, Manchester University Press) oraz artykuły naukowe w wiodących czasopismach zarówno związanych z subdyscypliną (International Review for Sociology of Sport, Sport in Society, Journal of Sport and Social Issues, Soccer in Society, Sociology of Sport Journal) jak i interdyscyplinarnych (Communist and Post-Communist Studies, Problems of Post-Communism, East European Politics and Societies).

Jednym z kluczowych celów działalności sekcji jest również pogłębianie współpracy z zagranicznymi badaczami i ośrodkami naukowymi. Na zaproszenie sekcji w seminariach uczestniczyli czołowi socjologowie sportu: profesor John Horne z Uniwersytetu Waseda w Tokio, profesor Mark Doidge z Uniwersytetu w Brighton, profesor Ansgar Thiel, dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech oraz profesor Fabien Ohl z Uniwersytetu w Lozannie.

Od 2018 roku sekcja organizuje również ogólnopolski konkurs dla najlepszych prac licencjackich i magisterskich podejmujących z perspektywy nauk społecznych tematy związane ze sportem. Przewodniczącym jury jest Jakub R. Stempień (UŁ): j.r.stempien@wp.pl

Do Sekcji należy aktualnie 29 osób. Osoby zainteresowane działalnością sekcji zapraszamy do udziału w grupie sekcji na facebooku, do której należy już 150 osób.

ZARZĄD SEKCJI SOCJOLOGII SPORTU PTS (WYBRANY 3 LISTOPADA 2019 ROKU)

Wojciech Woźniak (UŁ) – wojciech.wozniak@uni.lodz.pl – przewodniczący

Radosław Kossakowski (UG) – radkoss@wp.pl – vice-przewodniczący

Natalia Organista (AWF Warszawa) – natalia.organista@gmail.com – vice-przewodnicząca

Przemysław Nosal (UAM) – przemyslaw.nosal@gmail.com

Mateusz Grodecki (APS) – grodecki.mateusz@gmail.com

KONFERENCJE

Trzecia konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej. Problemy, perspektywy badawcze, pytania. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, konferencja zdalna, 19-20.11.2020. https://tinyurl.com/y4zfv9bc

XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Ja, my, oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność. 11-14 września. Organizacja dwóch grup tematycznych: Społecznie konteksty sportu (s. 110) i Sport amatorski, masowy i rekreacja fizyczna. Wzory aktywności fizycznej Polek i Polaków (s. 127):

https://17zjazdpts.uni.wroc.pl/sites/default/files/zalaczniki/ksiazeczka-programowa-internet_short_0.pdf

Druga konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji , Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 6-7.11.2018.

https://tinyurl.com/y4yohhmf

Pierwsza konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Politics and Policy of Sport and Recreation, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 20-22.09.2017 https://sportlodz2017.wordpress.com/

Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna: Sport in sociology. Sociology about sport, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 21-22.04.2016

GRUPA DYSKUSYJNA

Grupa dyskusyjna – https://www.facebook.com/groups/381385892025213/

WYBRANE PUBLIKACJE CZŁONKÓW SEKCJI: 

Monografie:

2020

Antonowicz D., Kossakowski R., Jakubowska H. (2020) Female fans, gender relations and football fandom: challenging the brotherhood culture. Abingdon: Routledge.

Doidge M., Kossakowski R., Mintert Svenja-M. (2020) Ultras: the passion and performance of contemporary football fandom. Manchester: Manchester University Press.

Kossakowski R. (2020) Hooligans, ultras, activists: Polish football fandom in sociological perspective. London: Palgrave Macmillan.

Kossakowski R., Nosal P., Woźniak W. (2020) Politics, Ideology and Football Fandom: The Transformation of Modern Poland. Abingdon: Routledge.

2019

Burdyka K. (2019) Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

2018

Grodecki M. (2018) Życie po meczu. Formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Lenartowicz M., Mosz J. (2018) Stadiony i widowiska. Społeczne przestrzenie sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Konecki K. T. (2018) Advances in Contemplative Social Research. Lodz: Lodz University Press / Krakow: Jagiellonian University Press.

2017

Jakubowska H. (2017) Skill Transmission, Sport and Tacit Knowledge. A Sociological Perspective. Abingdon: Routledge

Kossakowski R. (2017) Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna. Kraków: Universitas.

2015

Antonowicz D., Kossakowski R., Szlendak T. (2015) Aborygeni i konsumenci: o kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS.

Konecki, K. T. (2015) Is the Body the Temple of the Soul? Modern Yoga Practice as a Psychosocial Phenomenon. Kraków: Lodz: Lodz University Press / Jagiellonian University Press.

Monografie zbiorowe:

2019

Dziubiński Z., Krawczyk Z., Lenartowicz M. [red.] (2019) Socjologia kultury fizycznej (wydanie II uzupełnione), Warszawa: AWF Warszawa.

Mańkowski D., Woźniak W. [red.] (2019) Sport w ponowoczesności. Konteksty, perspektywy badawcze, narracje. Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku.

2017

Jakubowska H., Nosal P. [red.] (2017), Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Stempień J. R., [red.] (2017) Moda na bieganie – zapiski socjologiczne, Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

2021

Burski, J., Woźniak, W. (2021, in print) The Sociopolitical Roots of Antisemitism Among Football Fandom: The Real Absence and Imagined Presence of Jews in Polish Football, in: S. Schüler-Springorum, P. Brunssen (eds.) Discrimination in Football: Antisemitism and Beyond. Abingdon: Routledge.

Grodecki M. (2021) Nation as a product of resistance: Introducing post-foundational discourse analysis in research on ultras’ nationalism, “Sport in Society”, DOI:10.1080/17430437.2020.1865927.

Grodecki M., Kossakowski R. (2021, in print) Rescuing Football Clubs by Supporters. The Role and Forms of Social Capital, in: J. Carr, D. Parnell, P. Widdop, M.J. Power, S.R. Millar (eds.), Football, Politics and Identity. Abingdon: Routledge.

Jasny M., Lenartowicz M. (2021, in print) A war between football fans and the government from the perspective of Herbert Blumer’s collective behaviour theory, “Sport in Society”.

Nosal P., Kossakowski R., Woźniak W. (2021, in print) Guerrilla patriotism and mnemonic wars: Cursed Soldiers as role models for football fans in Poland. “Sport in Society”.

 

 

2020

Antonowicz D., Kossakowski R., Jakubowska H. (2020) Marginalised, patronised and instrumentalised: Polish female fans in the ultras’ narratives. “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 55, nr 1, 2020, ss. 60-76, DOI:10.1177/1012690218782828.

Antonowicz D., Kossakowski R., Jakubowska H. (2020) A bittersweet welcome: attitudes of Polish ultra-fans toward female fans entering football stadiums. “Sport in Society”, online first. DOI:10.1080/17430437.2020.1737018.

Antonowicz D., Kossakowski R. Jakubowska H. (2020) The reproduction of hegemonic masculinity in football fandom: an analysis of the performance of Polish ultras [w:] R. Magrath, J. Cleland, E. Anderson (eds). The Palgrave handbook of masculinity and sport. London: Palgrave Macmillan.

Kossakowski R., Nosal P., Woźniak W. (2020) A squad with no left wingers: The roots and structure of right-wing and nationalist attitudes among Polish football fans, “Problems of Post-Communism”, 67 (4), 511-524.

Grodecki M. (2020) Contingent nationalism: The genesis of ultras’ nationalist discourse, “International Review for the Sociology of Sport”, DOI: 10.1177/1012690220968116.

Grodecki M. (2020) Occasional Nationalists. The national ideology of ultras, “Nationalities Papers”, DOI: 10.1017/nps.2020.25.

Grodecki M., Kossakowski R. (2020) Class wars among devoted football supporters. Hooligan bourgeoisie and non-hooligan proletariat, “Soccer & Society”, DOI: 10.1080/14660970.2020.1828076.

Jasny M. (2020) Doping in E-sports. An Empirical Exploration and Search for Sociological Interpretations, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 75.

Mańkowski D. (2020, in print) Sport in time of transformation in Poland. Gdańsk case study. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”. vol. 75.

Organista N. (2020) Gendering of recruitment and selection processes to boards in Polish sports federations, “International Journal of Sport Policy and Politics”, 10.1080/19406940.2020.1859587

Organista N.,  Mazur Z. (2020) ‘I’ve never really thought about it’: The process of news construction and perception of underrepresentation of women’s sport media coverage by editors-in-chief in mainstream Polish media. “Sport in Society” 10.1080/17430437.2020.1777100

Organista N., Mazur Z. (2020) “You either stop reacting or you don’t survive. There’s no other way”: the work experiences of Polish women sports journalists. “Feminist Media Studies”, vol. 20(8), s. 1110-1127.

Organista N. (2020) “The Top is Always Reserved for Men”: Gendering of Leadership Positions in Polish Sports Federations. “Polish Sociological Review”, vol. 212(4), s. 497-516.

Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2020) BBC’s documentary “Stadiums of Hate” and manufacturing of the news. Case study in moral panics and media manipulation. ”Journal of Sport and Social Issues” 44 (6), 515-533.

Stempień J. R., Stańczyk M., Tokarski J., Tkaczyk M. (2020) Running for Health? Polish Long-Distance Leisure Runners and the Problem of Health Literacy. “Polish Sociological Review”, vol. 211, s. 379-392.

Stempień J. R. (2020) The medical sociology and the sport sociology in Poland – the dissimilar twins. “Acta Universitatis Lodziensis – Folia Sociologica”, vol. 72, s. 115-129.

Stempień J. R. (2020) Dysfunkcjonalizm metodologiczny – nowa propozycja analityczna w socjologii sportu i jej zastosowanie na przykładzie szachów. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 16, s. 162-185.

Woźniak W. (2020) Od PRON-u do Europarlamentu. Polscy sportowcy w polityce „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” XXVII (1), 131-149.

2019

Burdyka K. (2019). Od pastwiska do orlika – proces usportowienia polskiej wsi, w: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, t.1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dziubiński Z., Organista N., Mazur Z. (2019) Still marginalized: Gender inequalities in the largest Polish daily’s sports coverage. “Communications”, vol. 44(1), s. 33-57.

Grodecki M. (2019) Building social capital: polish football supporters through the lens of James Coleman’s conception, “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 54, no. 4, s. 459–478.

Kossakowski R. (2019) Euro 2012, the ‘civilizational leap’ and the ‘supporters United’ programme: a football mega-event and the evolution of fan culture in Poland. “Soccer and Society”, vol. 20(5), s. 729-743.

Nosal P. (2019) Późny kapitalizm i hazard, „Przegląd Socjologiczny”, 68(2), s. 9-31

Omorczyk A. i inni (2019) Triathlon as a Form of Sports Consumption: Motives for Participation. „Tourism/Turyzm” vol. 28/2, s. 41-48.

Organista N., Mazur Z., Lenartowicz M. (2019) I Can’t Stand Women’s Sports”: The Perception of Women’s Sports by Polish Sports Journalists. “Communication & Sport”. DOI: 2167479519876886.

Organista N., Lenartowicz M. (2019) Klasa społeczna a poziom i zróżnicowanie rodzinnej aktywności sportowo-rekreacyjnej. Wyniki badań jakościowych.  “Przegląd Socjologii Jakościowej, vol. 15(3), s. 116-135.

Woźniak W. (2019) Politics, sport mega events and grassroots mobilization. Anticipated triumph and unexpected failure of political elite in Poland. “Communist and Post-Communist Studies” 52(4), 367-378.

Woźniak W. (2019) Match Fixing in Polish Football. Historical Perspectives and Sociological Interpretations, “The International Journal of the History of Sport” 35(2-3), 247-263. reprinted in: (2020) M. Huggins, R. Hess (eds) Match-fixing in Sport. Abingdon, New York: Routledge, 125-141.

2018

Antonowicz D., Grodecki M. (2018) Missing the goal. Policy evolution towards football–related violence in Poland (1989-2012), “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 53, no. 4, s. 490-511.

Grodecki M. 2018. ‘Nowi aktywiści’. Polski ruch ‘socios’ jako nowa forma relacji kibiców z klubem,  „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 14, no. 2, s. 30-49.

Mańkowski D. (2018) Polski Związek Sportowy jako organizacja w teorii pól Fligsteina i McAdama. „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, vol. 65. s. 27-40.
Mańkowski D. (2018) Sport organizations and environmental pressures: an institutional analysis. “Society Register”, vol. 2 (1). s. 155-170.

Nosal  P. (2018), Trzy pytania o polską socjologię sportu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 65, s. 9-25

Kossakowski R., Besta T. (2018) Feeling of Oneness with the Group: A Study of Polish Football Fandom. “East European Politics & Societies and Cultures”, vol. 32(4), s. 866-891.

Kossakowski R., Besta T. (2018) Football supporters: group identity, perception of in-group and out-group members and pro-group action tendencies. “Revista de Psicología del Deporte”, vol. 27: 1-17.

Kossakowski R., Szlendak T., Antonowicz D. (2018) Polish ultras in the post-socialist transformation. “Sport in Society”, 21(6): 854-869.

Malchrowicz-Mośko E., Omorczyk A. (2018) Znaczenie nostalgii we współczesnej turystyce. Historyczne eventy sportowe a marketing terytorialny. „Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu” vol. 63, s. 143-150.

Mazur Z., Organista N., Dziubiński Z. (2018) Konstruowanie kobiecości i męskości w sporcie na przykładzie języka sportowych przekazów prasowych w „Gazecie Wyborczej”. “Studia Socjologiczne, vol. 1(228),s. 195-218.

Omorczyk A., Banio A. (2018) Turystyka Olimpijska. Zarys problematyki. „Turystyka Kulturowa” vol. 7, s. 90-101.

Omorczyk A. (2018) Dziedzictwo igrzysk olimpijskich a polityka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. „Rozprawy naukowe AWF we Wrocławiu” vol. 63, s. 11-27.

Stempień J. R. (2018) Moda na bieganie – doświadczenia Polski i innych krajów. Analiza porównawcza. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 65, s. 89-107.

Stempień J. R. (2018) Wokół pytań o polską socjologię sportu. „Studia Socjologiczne”, vol. 228, s. 171-193.

Woźniak W. (2018) Poland [w:] J-M De Waele, S. Gibril, E. Gloriozova, R. Spaaij (red.) Palgrave International Handbook of Football and Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2017

Dziubiński Z., Organista N., Mazur Z. (2017) O męskości konstruowanej medialnie: zarys zagadnień teoretycznych i przykład analizy empirycznej. “Kultura i Społeczeństwo”, vol. 2, s. 85-102.

Kossakowski R. (2017) Where are the hooligans? Dimensions of football fandom in Poland. “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 52(6), s. 693-711.

Kossakowski R. (2017) From Communist Fan Clubs to Professional Hooligans: A History of Polish Fandom as a Social Process. “Sociology of Sport Journal”, vol. 34(3), s. 281-292.

Kossakowski R. (2017) From the bottom to the premiership : the significance of the supporters’ movement in the governance of football clubs in Poland [in:] B. García, J. Zheng (eds.). Football and supporter activism in Europe: whose game is it? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kossakowski R., Bieszke Ł. (2017) The pacts, the death of the Pope and boycotts : the modes of cooperation in Polish football fandom [in:], Ch. Brandt, F. Hertel, S. Huddleston (eds.). Football fans, rivalry and cooperation. Abingdon: Routledge.

Nosal P. (2017) Konfesje o „niedoczynie”. Analiza modalności (auto)biografii polskich piłkarzy urodzonych w latach siedemdziesiątych, „Autobiografia. Literatura – Kultura – Media”, nr 2(9), s. 73-82

Nosal P., Kossakowski R. (2017), Doświadczenie czarnego łabędzia, mity logistyczne i okręt Tezeusza. Trzy mechanizmy wytwarzania i wzmacniania tożsamości zbiorowej kibiców, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 75-99

Nosal P. (2017) Trzy żywoty Oscara Pistoriusa, „Kultura Współczesna”, 1, s. 148-163

Nosal P., Jakubowska H. (2017) Kierunki rozwoju polskiej socjologii sportu [w:] H. Jakubowska, P. Nosal (red.) Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stempień Jakub R. (2017) Ideologia healthismu jako fons et origo mody na bieganie. „Kultura i Społeczeństwo”, vol. 61, s. 125-152. 

Stempień J. R. (2017) Maraton uliczny jako teatrum. Socjologiczne impresje w duchu Ervinga Goffmana [w:] M. Hasiuk, E. Kołdrzak (red.), Kręgi i płomienie. Szkice o teatrze i socjologii. Łódź: Wyd. Primum Verbum.

Stempień J. R. (2017) Bieganie jako praktyka dystynktywna. Analiza z wykorzystaniem teorii Pierre’a Bourdieu [w:] J. R. Stempień, (red.), Moda na bieganie – zapiski socjologiczne, Łódź: Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Woźniak W. (2017) Polityka wobec sportu. Sport jako element polityki publicznej. „Problemy polityki społecznej”, 37(2), 33-52.

Woźniak W. (2017) Bieganie jako deklaracja ideowa, biegi masowe jako element polityki pamięci [w:] J. R. Stempień (red.) Moda na bieganie – zapiski socjologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.