• Polski
  • English

Sekcja Socjologii Sportu

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Sportu

O Sekcji Socjologii Sportu PTS

Impulsem do powstania Sekcji Socjologii Sportu była międzynarodowa konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wiosną 2016 roku, która udowodniła jak aktywne i twórcze jest polskie środowisko badaczek i badaczy sportu. Powołanie sekcji jesienią tego roku było inicjatywą nakierowaną na instytucjonalizację i integrację rozproszonego po różnych ośrodkach akademickich w kraju. Pierwszym przewodniczącym sekcji został Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego.

Choć Sekcja Socjologii Sportu PTS powstała dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku, nie znaczy to, że w Polsce nie ma tradycji w zakresie społecznych studiów nad kulturą fizyczną; wszak problematyką tą zajmował się już sam Florian Znaniecki. Instytucjonalizacja subdyscypliny postępowała od lat 60. XX wieku, za sprawą – związanych z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie – Zbigniewa i Barbary Krawczyków oraz Andrzeja Wohla. Krawczyk i Wohl mieli też swoje zasługi w rozwoju socjologii sportu w planie międzynarodowym, inicjując powstanie International Sociology of Sport Association czy zakładając i redagując “International Review for the Sociology of Sport”.

Aktywność sekcji przejawia się w organizacji cyklicznych konferencji naukowych oraz seminariów poświęconych dyskusjom nad konkretnymi problemami badawczymi lub pracami prowadzonymi przez członkinie członków sekcji. Efekty tego typu współpracy widać w rosnącym dorobku publikacyjnym, często we współautorstwie członkiń i członków sekcji, na który składają się coraz częściej książki wydawane w wydawnictwach międzynarodowych oraz artykuły naukowe w wiodących czasopismach zarówno związanych z subdyscypliną, jak i interdyscyplinarnych.

Jednym z kluczowych obszarów działalności sekcji jest również współpraca z zagranicznymi badaczami i ośrodkami naukowymi. Na zaproszenie sekcji w seminariach uczestniczyli czołowi socjologowie sportu: profesor John Horne z Uniwersytetu Waseda w Tokio, profesor Mark Doidge z Uniwersytetu w Brighton, profesor Ansgar Thiel, dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech oraz profesor Fabien Ohl z Uniwersytetu w Lozannie.

Od 2018 roku sekcja organizuje ogólnopolski konkurs na najlepsze prace dyplomowe z subdyscypliny.

Zarząd Sekcji Socjologii Sportu PTS (wybrany w grudniu 2022 roku)

Jakub Ryszard Stempień (UŁ) / j.r.stempien@wp.pl – przewodniczący

Michał Jasny (AWF Warszawa) – skarbnik

Przemysław Nosal (UAM) – sekretarz

Radosław Kossakowski (UG)

Natalia Organista (AWF Warszawa)

 

Konferencje

III Konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Społeczni aktorzy rzeczywistości sportowej. Problemy, perspektywy badawcze, pytania, AWF Warszawa, konferencja zdalna, 19-20.11.2020.

II Konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym – od wspólnoty do komercjalizacji, Uniwersytet Gdański, 6-7.11.2018.

I Konferencja Sekcji Socjologii Sportu PTS: Politics and Policy of Sport and Recreation, Uniwersytet Łódzki, 20-22.09.2017

Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna: Sport in sociology. Sociology about sport, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 21-22.04.2016

 

Grupa dyskusyjna

Grupa dyskusyjna – https://www.facebook.com/groups/381385892025213/

Wybrane publikacje członków sekcji z lat 2020-2023

Burski J., Woźniak W. (2021), The Sociopolitical Roots of Antisemitism Among Football Fandom: The Real Absence and Imagined Presence of Jews in Polish Football, [w:] S. Schüler-Springorum, P. Brunssen (red.), Discrimination in Football: Antisemitism and Beyond. Abingdon: Routledge, ss. 47-64.

Ciok A., Lenartowicz M. (2020), Sportowi migranci. Zagraniczni zawodnicy w polskich ligach tenisa stołowego, Warszawa: AWF Warszawa.

Grodecki M. (2021), Contingent nationalism: The genesis of ultras’ nationalist discourse, “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 56, nr 6, ss. 759-778.

Grodecki M. (2021), Occasional Nationalists. The national ideology of ultras, “Nationalities Papers”, vol. 49, nr 3, ss. 562-575.

Grodecki M. (2022), Performative nationalism in Polish football stadiums and fans’ views and attitudes: Evidence from quantitative research, “International Review for the Sociology of Sport”, DOI: 10.1177/10126902221121499, ss. 1-26.

Jasny M. (2020), Doping in e-sports. An empirical exploration and search for sociological interpretations, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, vol. 75, ss. 85-99.

Jasny M. (2021), “Playing with injury”: the health-related aspects of a career in women’s handball, „Physical Culture and Sport. Studies and Research”, vol. 93, nr 1, ss. 62-71.

Jasny M., Lenartowicz M. (2022), A war between football fans and the government from the perspective of Herbert Blumer’s collective behaviour theory, „Sport in Society”, vol. 25, nr 10, ss. 1805-1830.

Kobierecki M.M. (2020), Sports diplomacy. Sports in the Diplomatic Activities of States and Non-State Actors, Lanham: Lexington Books/Rowman & Littlefield.

Kobierecki M.M. (2022), Politics of the group draws in football. The case of restricted team clashes, “International Journal of Sport Policy and Politics”,  vol. 14, nr 2, ss. 321-336.

Kobierecki M.M. (2023), Olympic  Truce  during  the  Nagano  Olympics:  Between  Diplomacy  and  Public  Diplomacy  of  the  International  Olympic  Committee, “The International Journal of the History of Sport”, ss. 1-19.

Kobierecki M.M., Kossakowski R., Nosal P. (2022), Opportunistic nationalism and racism: race, nation, and online mobilization in the context of the Polish Independence March 2020, “Soccer and Society”, vol. 23, nr 8, ss. 865-879.

Kossakowski R., Nosal P., Woźniak W. (2020), Politics, Ideology and Football Fandom. The Transformation of Modern Poland, London-New York: Routledge.

Lenartowicz M., Dobrzycki A., Jasny M. (2023), ‘Let’s face it, it’s not a healthy sport’: Perceived health status and experience of injury among Polish professional mixed martial arts athletes, “International Review for the Sociology of Sport”, vol. 58, nr 3, ss. 589-607.

Lenartowicz, M. (2022), Clash of sports organization cultures: Differences in table tennis training and coach–athlete relationships between China and Poland, “International Journal of Sports Science & Coaching”, vol. 18, nr 1, ss. 46-56.

Mańkowski D. (2018), Polski Związek Sportowy jako organizacja w teorii pól Fligsteina i McAdama, „Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, vo. 65, ss. 27-40.

Mańkowski D. (2020), Sport in the time of transformation in Poland. Gdańsk case study, “Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica”, vol. 75, ss. 101-120.

Mańkowski D., Woźniak W. (2019), Sport w ponowoczesności: konteksty, perspektywy badawcze, narracje, Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku.

Nosal P. (2023), Sportowe zakłady bukmacherskie. Społeczna praktyka grania, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nosal P., Gonzalez-Lopez H. (2021), How did regular sports bettors behave during covid-19 lockdown? Evidence from Poland, “European Sport Management Quarterly”, vol. 21, nr 3, ss. 406-420.

Nosal P., Kossakowski R., Woźniak W. (2021), Guerrilla patriotism and mnemonic wars: cursed soldiers as role models for football fans in Poland, “Sport in Society”, vol. 11, nr 24, ss. 2050-206.

Nosal P., Organista N. (2021), Dark-skinned pioneers in European national football teams: patterns and stories, “Soccer and Society”, vol. 22, nr 4, ss. 388-410.

Omorczyk A. (2020), The Olympic Games and new Sport, Recreation and Leisure Spaces for the Local Community, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 75, ss. 121-131.

Omorczyk A. (2021), Opportunities, threats, and possible implications for the city,its spaces, and its inhabitants as a result of the change of dateof the Olympic Games, [w:] A. Banio (red.), Summer Olympic Games Tokyo 2020Facing the Coronavirus COVID-19 Pandemic, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ss. 69-87.

Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2020), BBC’s documentary “Stadiums of Hate” and manufacturing of the news. Case study in moral panics and media manipulation, “Journal of Sport and Social Issues”, vol. 44, nr 6, ss. 515-533.

Sahaj T. (2021), Marginalizowane grupy społeczne w kontekście kultury fizycznej i sportu, Poznań: AWF Poznań.

Sahaj T. (2021), Od rekreacji do e-sportowej profesjonalizacji. Kulturowo-społeczne aspekty gier elektronicznych, „Rocznik Lubuski”, vol. 47, nr 2, ss. 23-42.

Sahaj T. (2022), Reklamy społeczne towarzyszące igrzyskom paraolimpijskim. Od superbohatera do zwykłego człowieka, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” vol. 55, nr 1, ss. 99-122.

Stempień J.R. (2022), Social footprint of the leisure running boom in Poland, „Polish Sociological Review”, vol. 220, nr 4, ss. 525-542.

Stempień J.R., Mielczarek R., Tokarski J. (2021), New perspectives in social studies on recreational running: The case of Poland, „Physical Culture and Sport. Studies and Research”, vol. 93, nr 1, ss. 24-37.

Stempień J.R., Stańczyk M., Tokarski J., Tkaczyk M. (2020), Running for Health? Polish Long-Distance Leisure Runners and the Problem of Health Literacy, „Polish Sociological Review”, vol. 211, nr 3, ss. 379-392.

Woźniak W. (2020), Politics, sport mega events and grassroots mobilization. Anticipated triumph and unexpected failure of political elite in Poland, “Communist and Post-Communist Studies”, vol. 52, nr 4, ss. 367-378.

Woźniak W., Kossakowski R., Nosal P. (2020), A Squad with No Left Wingers: The Roots and Structure of Right-Wing and Nationalist Attitudes among Polish Football Fans, “Problems of Post-Communism”, vol. 67, nr 6, ss. 511-524.

Komunikaty sekcji