• Polski
 • English

Sekcja Socjologii Środowiska

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Socjologii Środowiska

Sekcja Socjologii Środowiska PTS jest platformą integrującą badaczy (socjologów oraz przedstawicieli innych nauk) zajmujących się problemami środowiskowymi z perspektywy nauk społecznych. Socjologia środowiska (environmental sociology) stanowi subdyscyplinę socjologii o sporej tradycji i rosnącym znaczeniu, czego wyrazem są aktywnie działające sekcje o tym profilu w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (ASA). Polecamy naszą publikację o historii i przyszłych kierunkach badań polskiej socjologii środowiska w Polish Sociological Review

Sekcja Socjologii Środowiska PTS stawia sobie za zadanie:

 1. tworzenie badaczom społecznym zainteresowanym tematyką środowiska możliwości zaprezentowania swoich badań (pomysłów na badania, wyników badań) gronu osób, które w sposób krytyczny, przyjazny i kompetentny ocenią podejmowane wysiłki badawcze;
 2. tworzenie platformy wymiany informacji o planowanych, podejmowanych i realizowanych badaniach, co umożliwi lokalizowanie luk w wiedzy, realizowanie badań komplementarnych oraz pomoże w uniknięciu powielania badań;
 3. umożliwienie inicjowania wspólnych przedsięwzięć badawczych;
 4. stworzenie forum wymiany informacji na temat badań prowadzonych w przez socjologów w innych krajach, planowanych numerach specjalnych czasopism, planowanych przedsięwzięciach badawczych, konkursach na granty, wolnych miejscach pracy dla socjologów środowiska, itp.
 5. promowanie socjologii środowiska poprzez organizowanie sesji i sympozjów podczas konferencji socjologicznych w kraju i zagranicą.

Nasze aktualne działania:

 1. prowadzenie cyklicznych seminariów naukowych Sekcji, w formule on-line;
 2. organizacja warsztatów tematycznych, dofinansowanych z funduszy Sekcji;
 3. organizowanie sesji tematycznych i sympozjów podczas zjazdów PTS;
 4. organizowanie konferencji Sekcji pomiędzy zjazdami PTS (mid-term conferences);
 5. prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych Sekcji;
 6. wydawanie raz do roku biuletynu informacyjnego Sekcji (recenzje, relacje z konferencji, informacje o grantach badaniach, publikacjach, doktoratach itd.);
 7. wymiana informacji o różnych działaniach Członków i Członkiń Sekcji za pośrednictwem listy mailingowej;
 8. nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych z podobnymi stowarzyszeniami naukowymi zagranicą;
 9. inicjowanie wspólnych publikacji naukowych przez Członków i Członkinie Sekcji.

Zarząd sekcji (2022-25):

Przewodniczący: Joanna Tusznio, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński; joanna.tusznio@uj.edu.pl

Wice-przewodniczący: Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz: Renata Putkowska-Smoter, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Strona internetowa Sekcji: https://socjologiasrodowiska.wordpress.com/

Grupa sekcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/socjologiasrodowiska

Zapraszamy do współpracy!