• Polski
  • English

Patronat PTS

STRONA GŁÓWNA» Patronat PTS

Ubiegający się o uzyskanie patronatu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego są proszeni o przesłanie na adres Biura PTS pocztą elektroniczną lub tradycyjną wniosku obejmującego:

1)      informację o organizatorach konferencji naukowej lub innego przedsięwzięcia;

2)      nazwę przedsięwzięcia (a także główne cele/założenia/przesłanki etc.  jeżeli nazwa tego nie precyzuje);

3)      jego czas i miejsce;

4)      zasięg (międzynarodowy, ogólnopolski czy regionalny);

5)      zakładaną liczbę uczestników.

Wniosek powinien być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem ze względu na to, że Zarząd Główny PTS ma obowiązek zbierać się trzy razy w roku natomiast Prezydium ZG PTS – nie rzadziej niż sześć razy w roku. Rozpatrzenie wniosku ułatwi uzyskanie pozytywnej opinii Sekcji PTS właściwej ze względu na tematykę lub Oddziału PTS, na którego terenie konferencja naukowa lub inne przedsięwzięcie będzie organizowane.