• Polski
  • English

Sekcja Badań Biograficznych

STRONA GŁÓWNA» Sekcje » Sekcja Badań Biograficznych

Sekcja Badań Biograficznych została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTS z dnia 13.05.2016 r. Inicjatorkami powstania Sekcji były prof. Kaja Kaźmierska (pierwsza przewodnicząca Sekcji) i dr Katarzyna Waniek (obecna przewodnicząca) z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego (IS UŁ). Inspiracją do utworzenia Sekcji była działalność Research Committee 38 „Biography and Society” w ramach International Sociological Association oraz Research Network 03 „Biographical Perspectives on European Societies” w ramach European Sociological Association.

Celem Sekcji Badań Biograficznych PTS jest integracja środowiska polskich socjologów pracujących w podejściu biograficznym, stymulowanie wymiany myśli i współpracy naukowej, a także propagowanie dobrych praktyk badawczych i krytycznego namysłu nad metodami stosowanymi w badaniu biografii.

Sekcja organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone podejściu biograficznemu (kontynuując tradycję rozpoczętą jeszcze przed formalnym zawiązaniem Sekcji). Inauguracyjna konferencja odbyła się w 2017 r. w Spale (PROGRAM), kolejna zaplanowana jest na wrzesień 2020 r. Ponadto Sekcja organizuje sesje tematyczne na Ogólnopolskich Zjazdach Socjologicznych. W ciągu roku akademickiego Sekcja wspólnie z Katedrą  Socjologii Kultury IS UŁ prowadzi Cykliczne Seminarium Badań Biograficznych – interdyscyplinarne przedsięwzięcie, otwarte dla wszystkich badaczy (niezależnie od zaawansowania na ścieżce akademickiej) zainteresowanych prezentacją własnych materiałów jakościowych o charakterze dokumentów osobistych oraz dla osób zainteresowanych analizą jakościowych materiałów empirycznych, metodą badań biograficznych i etyką badań jakościowych. Sekcja włącza się również w aktywność European Sociological Association (RN03) i International Sociological Association (RC38), m.in. poprzez udział swoich przedstawicieli we władzach ww. sekcji ESA i ISA. W 2018 r. Sekcja współorganizowała ESA RN03 Midterm Conference  (http://esamidterm2018.uni.lodz.pl/).

Zarząd Sekcji (wybrany w 2023 roku):

Dr hab. Agnieszka Golczyńska – Grondas, prof. UŁ – Przewodnicząca

Dr Jacek Burski, UWr

Mgr Anna Dolińska, UW

Dr Rozalia Ligus,

Dr hab. Katarzyna Waniek, UŁ

Kontakt mailowy: badania.biograficzne@gmail.com

Profil Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Badania-Biograficzne-1650366255216490/

Sprawozdanie z działań Sekcji w 2019 roku (Sprawozdanie)

Komunikaty sekcji

    Chwilowo nie ma żadnych komunikatów do wyświetlenia. Zapraszamy wkrótce.