• Polski
  • English

Składki

Od 2022 roku składki członkowskie wynoszą:

– składka płacona przez doktorów habilitowanych i profesorów – 150 zł,

– składka płacona przez licencjatów, magistrów i doktorów 90 zł,

– składka płacona przez emerytów, studentów studiów I stopnia, bezrobotnych i osoby niepracujące – 30 zł.

Składka jest nieobowiązkowa dla członków, którzy ukończyli 80. rok życia.

Od 1.01.2022 roku wprowadzona została składka sekcyjna w wysokości 10  złotych lub wielokrotność tej kwoty odpowiadającej liczbie sekcji, w których członkostwo zadeklarował opłacający składki.

Za lata 2010 – 2021  obowiązują następujące składki członkowskie:

dr hab., prof. – 120 zł
licencjat, mgr, dr, studenci studiów doktoranckich – 75 zł
emeryci, renciści i bezrobotni – 25 zł

 

Składkę członkowską za dany rok należy opłacić do końca marca tego samego roku.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
PKO PB XV O/Warszawa PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW