• Polski
  • English

Składki

Roczna składka członkowska PTS wynosi:

dr hab., prof. – 120 zł
licencjat, mgr, dr, studenci studiów doktoranckich – 75 zł
emeryci, renciści i bezrobotni – 25 zł

Składkę członkowską za dany rok należy opłacić do końca marca tego samego roku.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
PKO PB XV O/Warszawa PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW