• Polski
  • English

PODARUJ PTS-owi 1.5%

STRONA GŁÓWNA» PODARUJ PTS-owi 1.5%

APEL ZG PTS O PRZEKAZANIE 1.5% PODATKU

DLA NASZEGO TOWARZYSTWA

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, w związku ze zbliżającą się porą rozliczeń podatkowych obywateli, ponownie gorąco apeluje o przekazywanie Polskiemu Towarzystwu Socjologicznemu 1.5 %  swojego podatku dochodowego.

Przypominamy, że aby przekazać Polskiemu Towarzystwu Socjologicznemu 1.5 % swojego podatku dochodowego, należy w zeznaniu rocznym (PIT) wskazać Polskie Towarzystwo Socjologiczne jako beneficjenta 1.5 % odpisu podatkowego. W tym celu należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu tego, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje PTS w Krajowym Rejestrze Sądowym — „0000073055”. Wpisujemy do zeznania podatkowego także kwotę, którą chcemy przekazać PTS-owi, pamiętając, że nie może ona przekraczać 1.5 % należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Zgodnie z funkcjonującymi obecnie przepisami 1.5 % podatku należnego urząd skarbowy przekaże na konto beneficjenta w terminie do 3 miesięcy, z wyliczonej zaś kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1.5 % między kilka organizacji, nie ma także możliwości samodzielnej wpłaty 1.5 % (taka konieczność istniała w latach poprzednich). 1.5 % można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Podatnik ma obecnie możliwość określenia szczegółowego celu, na który chce przekazać 1.5 %. Jednakże deklaracja ta dla beneficjenta pełni funkcję jedynie informacyjną, nie jest ona dlań zobowiązująca. Uważamy, że warto wspomóc działalność PTS-u, a do wsparcia organizacji charytatywnych (przeznaczenia własnych pieniędzy dla potrzebujących) zachęcamy niezależnie od przekazania 1.5 % podatku (które jest swoistego rodzaju transferem pieniędzy publicznych z budżetu państwa, w tym przypadku do PTS-u).

Koleżanki i Koledzy,
Zwracamy się do Was również o pomoc w rozpropagowaniu niniejszego apelu, przekazanie go wszystkim, także niezrzeszonym, socjolożkom i socjologom oraz innym osobom mogącym pomóc naszemu Towarzystwu w uzyskaniu pełnej niezależności finansowej i — tym samym — przyczynić się do podniesienia poziomu naszej pracy na rzecz dobra wspólnego.

Zarząd Główny PTS