• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socj. Zdrowia i Medycyny » V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing” – ZAPROSZENIE

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing” – ZAPROSZENIE

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – wellbeing” – ZAPROSZENIE
Opublikowano 13 stycznia 2023 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socj. Zdrowia i Medycyny

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na piątą, jubileuszową edycję ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia –…”, której motywem przewodnim będzie WELLBEING w odniesieniu do szeroko rozumianego zdrowia i promocji zdrowia. 

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu dniach 22-23 września 2023 r.

Organizatorami Konferencji są:

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia z Wrocławia oraz

Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Aktualności dotyczące Konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stroniehttps://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki.

Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Zapraszamy do przygotowania zarówno referatów poglądowych, jak i oryginalnych, będących wynikiem realizowanych przez Państwa badań, a także prezentowania praktycznych, przygotowywanych i wdrażanych projektów promujących zdrowie.  

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia i tematu referatu wraz ze streszczeniem do 24.03.2023 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. Włączenie referatu do programu Konferencji uzależnione jest od pozytywnej decyzji Komitetu Naukowego. 

Więcej informacji, terminarz zgłoszeń oraz wysokość opłaty konferencyjnej znajdą Państwo w treści I Komunikatu Konferencyjnego (w załączeniu)https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSIkomunikat.pdf  

ELEKTRONICZNY FORMULARZ REJESTRACJIwww.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNSformularz.htm 

REGULAMIN KONFERENCJIwww.kreatywniedlazdrowia.pl/kdz/VKKNSregulamin.pdf  

Tak, jak w poprzednich edycjach, planowana jest publikacja referatów jako artykułów w jednym z czasopism naukowych współpracujących z nami w ramach konferencji (min. 40 punktów MNiSW). Pełną listę czasopism naukowych, w których publikowane będą artykuły, podamy w II komunikacie konferencyjnym. 

W ramach Konferencji przewidziane są także Sesje Studenckie – Konkurs prac. Prosimy o upowszechnienie informacji wśród Studentów I i II stopnia (zasady udziału dostępne są w regulaminie konferencji).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontaktkreatywniedlazdrowia@gmail.com

Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o konferencji wśród Państwa Współpracowników. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej, piątej edycji konferencji, która nie tylko pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych, ale będzie również wspaniałą okazją do integracji środowiska naukowego zajmującego się szeroko rozumianą problematyką zdrowia.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 w imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat

dr Krzysztof Puchalski

dr Agnieszka Borowiec

Zarząd Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny PTS

Załączniki