• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed » KONFERENCJA, ZIELONA GÓRA, 3-5 KWIETNIA 2017 r.

KONFERENCJA, ZIELONA GÓRA, 3-5 KWIETNIA 2017 r.

KONFERENCJA, ZIELONA GÓRA, 3-5 KWIETNIA 2017 r.
Opublikowano 8 lutego 2017 w: Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed

Zapraszamy na konferencję pt.: “Życie jako projekt. Miejsce młodzieży we współczesnym świecie” organizowaną przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Fundację Obserwatorium Społeczne INTER ALIA oraz Sekcję Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS. Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 r. w Zielonej Górze. Celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych i koncepcji próbujących wyjaśnić zachowania współczesnej młodzieży i trendy, które są coraz bardziej wyraźne w postawach młodych ludzi (min. nacjonalizm, autorytaryzm, radykalizm, konserwatyzm).
W centrum zainteresowań konferencji jest przede wszystkim młodzież w wieku 18-29 lat tj. znajdująca się z fazie później adolescencji (18-22 lata) i wczesnej dorosłości (22-29). To wówczas zachodzą zmiany rozwojowe, które w zasadniczym stopniu decydują o dalszym przebiegu społecznych biografii. Podejmowane w tej fazie życia decyzje są znaczące, choć (co jest istotne) niedeterminujące. Najbardziej pożądane są wyniki badań porównawczych, pozwalających uchwycić trendy i wyjaśnić przyczyny zachodzących zmian.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: