• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed » Seminarium Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 24.05, godz. 15.00

Seminarium Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 24.05, godz. 15.00

Seminarium Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS 24.05, godz. 15.00
Opublikowano 21 maja 2024 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed

Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji zaprasza na seminarium on-line w dniu 24.05, godz. 15. Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka (Instytut Socjologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprezentuje wystąpienie pt. “Wyłanianie się nowych sfer publicznych. O zaangażowaniu obywatelskim młodzieży i młodych dorosłych”. Moderatorem spotkania będzie dr Ewa Krzaklewska (Instytut Socjologii Uniwersytet Jagielloński).

Abstrakt
Młodzi zaskoczyli nas politycznym włączeniem 15 października i rozczarowali wyłączeniem 7 kwietnia. Czy jednak rzeczywiście zmienność ta powinna nas zaskakiwać? Stawiamy tezę, że trwale zmienił się typ aktywności obywatelskiej młodych – zarówno jeśli chodzi o repertuar zachowań młodych, jak i motywacje działań oraz wachlarz spraw, które te działania mogą uruchamiać. Wydaje się, że będziemy obserwowali także w kolejnych latach falowanie aktywności politycznej oraz zmiany stylów włączania się obywatelskiego. Sprzyjać będą nie tyle czynniki strukturalne (cechy położenia społecznego młodych i ich środowisk pochodzenia), ale mentalne. To m.in. poziom zaufania, alienacji (młodych od polityki i polityki od młodych), ale także poziom satysfakcji z własnego życia mogą wpływać na uaktywnianie potrzeby włączania się w sprawy wspólne lub wyciszaniu tej potrzeby. Z drugiej strony, można spodziewać się, że ten poziom pobudzenia obywatelskiego w przypadku rosnącej liczby młodych będzie uruchamiany tylko w szczególnych okolicznościach (przyjrzymy się temu, w jakich w trakcie
seminarium) i będą oni raczej obywatelami typu „stand-by”, gapiów, którzy nie przechodzą przez sferę publiczną obojętni, ale wychłodzeni, gotowi jednak podjąć działanie, gdy nie będzie innej możliwości.
Tezę tę będziemy prezentować w odniesieniu do wyników dwóch badań: 
toruńskiego longitudinalnego badania pokoleń (2017), których wyniki autorka opublikowała w książce Pokolenie (nie)obecne. Uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i bierności młodych dorosłych (PWN, Warszawa 2022) oraz badania toruńskiej młodzieży szkolnej z 2024.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjc3MTYwMzUtNmU1OS00M2ZkLTllM2UtZTQ3MGIxMGQwMjM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%228ba26737-fb3e-4830-a8fb-180235661d61%22%7d