• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed » Zaproszenie na wydarzenia Sekcji – Spotkanie autorskie online i Seminarium w Toruniu

Zaproszenie na wydarzenia Sekcji – Spotkanie autorskie online i Seminarium w Toruniu

Zaproszenie na wydarzenia Sekcji – Spotkanie autorskie online i Seminarium w Toruniu
Opublikowano 24 listopada 2023 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Młodzieży i Ed

Szanowni Państwo,

W kolejnych tygodniach, jeszcze przed końcem roku, zapraszamy na dwa wydarzenia zorganizowane przez Sekcję Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS – Spotkanie autorskie online wokół tematyki aktywności politycznej młodego pokolenia (30 listopada 2023, o godz. 17) oraz Seminarium im. Prof. Krystyny Szafraniec „Pokolenia i zmiana społeczna” w UMK Toruniu (15 grudnia 2023). Szczegóły obu wydarzeń poniżej. 

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Z poważaniem,

Ewa Krzaklewska, w imieniu Zarządu Sekcji

 1. Spotkanie autorskie online

„Młodzi 2022 – dyskusje wokół wartości i aktywności politycznej młodego pokolenia”

Serdecznie zapraszamy do dyskusji wokół książki prof. Marii Zielińskiej „Gotowi na dorosłość? Projekty życiowe i zasoby społeczne młodego pokolenia” (2020, Wyd. IFIS PAN), która przedstawia wyniki badań lubuskich 18-latków i poddaje krytycznej analizie ich kondycję społeczno-psychologiczną, aktywność obywatelską, ekologiczną i sieciową. Dodatkowo, omówimy wnioski z raportu nt uczestnictwa młodych w życiu społecznym i politycznym autorstwa Adama Kądzieli „Polityczny portret młodych Polaków” (2023). Zastanowimy się wspólnie nad przemianami postaw młodego pokolenia i ich zróżnicowaniem, nad identyfikacjami politycznymi i aktywnością wyborczą, a także nad postrzeganiem roli państwa i demokracji.

W dyskusji wezmą udział:

Prof. dr hab. Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski, autorka książki „Gotowi na dorosłość? Projekty życiowe i zasoby społeczne młodego pokolenia” (2020, Wyd. IFIS PAN)
Adam Kądziela, Uniwersytet Warszawski, autor raportu „Polityczny portret młodych Polaków” (2023)

Prowadząca dyskusję:
Dr Monika Kwiecińska-Zdrenka, UMK
Termin:
30 listopada 2023 (czwartek)
godz. 17-18.30, online
Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY5NmUxOWUtMjY2Ny00OTg0LWIxYWMtZDUxNWQ0Y2FmZTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%228ba26737-fb3e-4830-a8fb-180235661d61%22%7d Aby dołączyć, naciśnij link albo wklej go w przeglądarce.

Organizator: Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS

2. Seminarium im. Prof. Krystyny Szafraniec „Pokolenia i zmiana społeczna”

Zarząd Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS zaprasza na seminarium im. Prof. Krystyny Szafraniec   „Pokolenia i zmiana społeczna”.

Seminarium odbędzie się 15 grudnia 2023, godz. 9.30-16 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Fosa Staromiejska 1a).

Seminarium będzie poświęcone dyskusjom wokół dorobku śp. prof. Krystyny Szafraniec. Prof. Krystyna Szafraniec (1955-2022), założycielka Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS, wpisała się trwale w dorobek socjologii młodzieży, a jej prace naukowe na temat młodego pokolenia, zmiany społecznej czy obywatelstwa były kluczowe do zrozumienia przemian w Polsce.

Seminarium będzie okazją do spotkania się w ramach Sekcji oraz dyskusji na temat rozwoju naszej subdyscypliny. Poza wykładami i wystąpieniami, planujemy dyskusję na temat podręcznika socjologii młodzieży, który chcemy wydać w nadchodzących latach. Seminarium jest inicjatywą Sekcji i planujemy, by miało ono charakter stały i odbywało się co rok.

Osoby chętnie wygłosić referat/prezentację uprzejmie prosimy o kontakt z dr Ewą Krzaklewską, Przewodniczącą Sekcji – ewa.krzaklewska@uj.edu.pl do dnia 29 listopada, oraz o wysyłanie propozycji wystąpienia. Mamy możliwość częściowego dofinansowania podróży osobom wygłaszającym referat, prosimy o zaznaczenie takiej potrzeby w zgłoszeniu (budżet jest ograniczony). Organizatorzy zapewniają przerwę kawową. Przewidujemy składkę (40 zł) na obiad w stołówce akademickiej.

Po seminarium planujemy publikację referatów w czasopiśmie Youth in Central and Eastern Europe (40 pkt).

Rejestracja na seminarium jest możliwa poprzez link: https://forms.office.com/e/QhBBmjajcR

Ramowy program Seminarium:

9.30 Powitanie ze strony organizatorów oraz Zarządu Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS

9.40-10 Wspomnienie o Prof. Krystynie Szafraniec

10-11.30 Wykłady gościnne (m.in. prof. Maria Zielińska, UZ)

11.30-12 Przerwa kawowa

12-13.30 „Rozwój socjologii młodzieży w Polsce” – wystąpienia uczestników

13.30-14.30 Lunch

14.30 -16 „Wokół podręcznika socjologii młodzieży w Polsce” – dyskusja

Organizatorzy:

Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji PTS

Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu