• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki » Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim

Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim

Seminarium Sekcji Socjologii Sztuki: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim
Opublikowano 16 listopada 2022 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki

Serdecznie zapraszamy na seminarium Sekcji Socjologii Sztuki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbędzie się w dniu 24 listopada o godzinie 17.00 w trybie online.

W trakcie spotkania o swojej rozprawie doktorskiej pt.: Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim, obronionej w styczniu 2022 roku w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, opowie dr Agata Sulikowska – Dejena. Po wystąpieniu prelegentki, będzie okazja do dyskusji.

Przedmiotem pracy był proces konstruowania koncepcji artysty i sztuki w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo podkarpackie. Punkt wyjścia do rozpoczęcia badań stanowiło spostrzeżenie, że w Polsce nie istnieje jeden wspólny świat sztuki, ale artystki i artyści sztuk wizualnych funkcjonują w odrębnych światach, opartych na odmiennych założeniach. Nie ma też jednej wspólnej definicji sztuki i artysty. Jest to szczególnie widoczne, gdy prowadzimy badania na peryferiach. Peryferie mogą oznaczać obszary oddalone geograficznie od dużych metropolii, ale też środowiska artystyczne świadomie dystansujące się wobec wiodących tendencji sztuki współczesnej. Głównym celem jaki postawiła sobie autorka była odpowiedź na pytanie, jak przebiega proces społecznej konstrukcji sztuki, artysty i wspólnoty artystycznej w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych ze środowisk peryferyjnych. Podczas wystąpienia autorka spróbuje odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących szczegółowych aspektów wspomnianego procesu, mianowicie: Którzy aktorzy i w jakim charakterze uczestniczą w ważnych dla pola procesach? Kto posiada legitymację do konstruowania prawomocnych definicji artysty i sztuki w badanym polu? Jakie wartości są angażowane w procesy konstrukcji? Jakie działania i interakcje aktorzy wówczas podejmują? Jakie znaczenia przypisują owym działaniom i interakcjom?

Autorka w swojej pracy wykorzystała założenia interakcjonizmu symbolicznego i konstruktywizmu oraz koncepcje teoretyczne Victora Turnera, Stanisława Ossowskiego, Jeffreya Alexandra, Pierra Bourdieu i Niklasa Luhmanna. Trwające blisko cztery lata badania, prowadzone wśród artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo podkarpackie, miały charakter jakościowy i oparte były na założeniach teorii ugruntowanej.

Link do spotkania:

https://us05web.zoom.us/j/85353531946?pwd=RXRBK0owdWpTdG55MW4rUXJjcmlsUT09

Identyfikator spotkania: 853 5353 1946

Kod dostępu: VF6mY7

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd Sekcji Socjologii Sztuki PTS