• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki » CfP do Przeglądu Socjologii Jakościowej i Przeglądu Socjologicznego

CfP do Przeglądu Socjologii Jakościowej i Przeglądu Socjologicznego

CfP do Przeglądu Socjologii Jakościowej i Przeglądu Socjologicznego
Opublikowano 14 maja 2020 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do tworzenia numerów monograficznych „Przeglądu Socjologicznego” i „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Oba wydania poświęcone będą zagadnieniom teoretycznym, metodologicznym i empirycznym z zakresu socjologii sztuki. Wydanie numerów planowane jest na maj 2021 roku.

Zaproszenie kierujemy do środowiska badaczy i badaczek zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej, w tym socjologią artystów i artystek, naukową eksploracją światów artystycznych, instytucji kultury, wspólnot estetycznych, socjologicznymi zagadnieniami edukacji kulturalnej i artystycznej. Interesuje nas teoria i badania różnych sztuk, a także obszarów na pograniczu sztuk, historia oraz współczesna kondycja socjologii sztuk wizualnych, werbalnych, fabularnych, niefabularnych, system artystyczny jako całość oraz jego poszczególne podsystemy i pola (np. sztuk plastycznych, wizualnych, muzyki, literatury, fotografii, teatru, filmu, architektury i innych).

Szczegółowe informacje znajdują się pod następującymi adresami:

https://www.dropbox.com/s/hwwvnqar24il1uh/CFP_Przegl%C4%85d_Socjologiczny.pdf?fbclid=IwAR1tTcdHvpUqP6uKzgMhhbviPvbW4dQMPZSVJRfq1RvfFHgoSllfRVm1DD0

https://www.dropbox.com/s/02wuzu42qx13gse/CFP_Przegl%C4%85d_Socjologii_Jako%C5%9Bciowej.pdf?fbclid=IwAR0Iyo6Bacryal88FnwpZ2g1tkTi681CqpzIsHctNcW4AXWIAnWV3HebYvY