• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki » Konferencja: Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne

Konferencja: Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne

Konferencja: Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne
Opublikowano 24 lutego 2023 w: Aktualności, Komunikaty Sekcja Socjologii Sztuki

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań” „Wspólnoty estetyczne i instytucje artystyczne”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Impulsem do organizacji wydarzenia jest zamiar dalszego integrowania wokół Sekcji Socjologii Sztuki PTS środowiska polskich badaczy i badaczek społecznych zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sztuki i kultury artystycznej oraz edukacją kulturalną i artystyczną. Jesteśmy przekonani, że proponowana konferencja stanie się miejscem swobodnej wymiany pomysłów i idei w tej dziedzinie.

Chcielibyśmy, aby w ramach konferencji pojawiły się nie tylko prezentacje wyników badań empirycznych, ale też rozważania teoretyczne i metodologiczne, relacje z praktyk podejmowanych w polu działań edukacji kulturalnej i doświadczeń artystycznych. W trakcie obrad przewidujemy organizację sesji plenarnych, panelowych, a także sesji posterowej (plakatowej).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 kwietnia 2023 r.

Formularz zgłaszania abstraktów (maksymalnie 350 słów) dostępny jest tutaj

Załączniki