• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

CfP: Kobieta – nauka – społeczeństwo

CfP: Kobieta – nauka – społeczeństwo
Opublikowano 19 października 2017 w: Aktualności, Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa
z cyklu „Kobieta w nauce”
pt. „Kobieta – nauka – społeczeństwo”
24 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy:
Zespół ds. Dobrych Praktyk
działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Socjologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz
Oddział Warszawski
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

 

Zespół ds. Dobrych Praktyk, działający na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii UKSW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kobieta – nauka – społeczeństwo”, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. na terenie uczelnianego campusu im. ks. R. Rumianka przy ul. Wóycickiego 1/3.

Celem piątej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w nauce, społeczeństwie, przestrzeni publicznej i różnych sferach życia.

Pragniemy aby dyskusja tej edycji konferencji skoncentrowana była wokół następujących obszarów: praca naukowa kobiet; status kobiet w nauce; kobiety w przestrzeni miejskiej i wiejskiej; kobiety a sztuka; praca zawodowa kobiet; obowiązki domowe i rodzinne kobiet; work life balance w życiu kobiet; kobiecość ucieleśniona – zdrowie, kondycja fizyczna, wizerunek kobiet, postrzeganie siebie; kobiety w relacji z innymi; rola kobiet w społeczeństwie. Zaproponowane tematy sesji są tylko punktem wyjścia do naszej dyskusji. Jesteśmy także otwarci na propozycje wystąpień, które stanowią eksplorację tematyki szeroko pojętej obecności kobiet w nauce oraz społeczeństwie.

Pragnąc kontynuować dyskusję na ten temat do udziału w konferencji zapraszamy: socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, prawników, a także przedstawicieli innych nauk zainteresowanych tą tematyką. Mile widziane są zarówno prezentacje wyników badań własnych i projektów naukowych, prezentacje studium przypadku, jak i wystąpienia teoretyczne.

Abstrakty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres: womeninsciencezdsdp@gmail.com (formularz zgłoszenia uczestnictwa).

Informacja o zakwalifikowaniu wystąpień zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 15 lutego. Organizatorzy planują wydanie zeszytów, na które składać się będą przyjęte abstrakty.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim oraz angielskim.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami komitetu organizacyjnego: womeninsciencezdsdp@gmail.com.

Komitet Naukowy Konferencji:
dr hab. Mariola Bieńko – Uniwersytet Warszawski
doc. dr. Sigita Burvytė – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
dr hab. Aneta Gawkowska – Uniwersytet Warszawski
prof. Claudine Hermann – Europejska Platforma Kobiet w Nauce
doc. dr. Elena Kocai – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
prof. zw. dr hab. Anna Kwak – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Andrzej Ochocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Ion Pohoață – Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
prof. dr. Dalia Šatkovskienė – Uniwersytet Wileński
dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Sławomir Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet Organizacyjny:
dr Martyna Kawińska
dr Olga Kotowska-Wójcik
dr Anna Linek
dr Marta Luty-Michalak
mgr Agata Rozalska
dr Joanna Wróblewska-Skrzek
dr Katarzyna Wyrzykowska

Miejsce Konferencji:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Instytut Socjologii
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Ważne daty:
31 styczeń 2018 – zgłoszenia abstraktów
15 luty 2018 – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu referatów
15 marzec 2018 – ostateczny termin dokonywania opłat za uczestnictwo w konferencji
30 marzec 2018 – termin nadsyłania pełnych artykułów

Opłata Konferencyjna:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu oraz opublikowanie artykułu) – 350 PLN (85 EUR)
Wygłoszenie referatu bez publikacji artykułu – 250 PLN (60 EUR)
Publikacja artykułu bez wygłoszenia referatu – 250 PLN (60 EUR)

Dla członków OW PTS:
Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu oraz opublikowanie artykułu) – 250 PLN (60 EUR)
Wygłoszenie referatu bez publikacji artykułu – 150 PLN (35 EUR)
Publikacja artykułu bez wygłoszenia referatu – 150 PLN (35 EUR)

Prosimy o uiszczenie opłaty konferencyjnej do 15 marca 2018 roku na konto Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Nr konta:
PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252 (wpłaty w PLN)
PL 75 1020 1156 0000 7802 0059 7252 IBAN: PL SWIFT: BPKOPLPW (wpłaty w EUR)
Na dowodzie wpłaty należy podać nazwę konferencji: „Kobieta – nauka – społeczeństwo” oraz imię i nazwisko uczestnika.

Faktury będą wystawiane przez PTS na osobę lub instytucję, z konta której zostanie dokonana płatność. Opłata pokrywa koszt przerw kawowych, obiadu oraz materiałów konferencyjnych. Opłaty konferencyjne są bezzwrotne. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania na czas konferencji.

Artykuły naukowe przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi i przesłane do 30 marca 2018 roku na adres mailowy: womeninsciencezdsdp@gmail.com zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej wyłącznie pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty, a następnie po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Wymagania edytorskie zostaną przesłane w późniejszym terminie.