• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS » Oddział Warszawski PTS zaprasza: O kościele także socjologicznie

Oddział Warszawski PTS zaprasza: O kościele także socjologicznie

Oddział Warszawski PTS zaprasza: O kościele także socjologicznie
Opublikowano 5 grudnia 2017 w: Komunikaty: Oddzial Warszawski PTS

Oddział Warszawski PTS serdecznie zaprasza na dyskusję pod tytułem „O kościele także socjologicznie”, która odbędzie się 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 17:00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) sala 232 (dawna 242).

Punktem wyjścia dla dyskusji będzie opublikowana niedawno przez PWN książka Andrzeja Potockiego zatytułowana „O kościele także socjologicznie”.

Uczestnicy dyskusji
prof. dr hab. Andrzej Potocki (IPSiR UW)
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (ISPiR UW)
dr hab. Sławomir Mandes (IS UW)
dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik (ISNS UW)
dr Mateusz Tutak (WT UKSW)

Prowadzenie
Agata Rozalska (IS UKSW)

Z informacji wydawcy o książce „O kościele także socjologicznie”
Andrzej Potocki, dominikanin i profesor socjologii, autor wielu publikacji z zakresu socjologii religii, teologii pastoralnej i katechetyki jest niekwestionowanym autorytetem spajającym środowisko socjologiczne z teologicznym i odwrotnie. Książkę O Kościele także socjologicznie świadomie przygotował w formie przewodnika i łącznika między tymi dwiema dyscyplinami. Namawia w niej do wzajemnej konfrontacji perspektyw badawczych, metodologii, a także języka, w jakim opisywany jest wielowymiarowy fenomen Kościoła katolickiego i religijność jego wyznawców. Teologów uwrażliwia na społeczne aspekty Kościoła, socjologów zaś przekonuje, że Kościół to coś więcej niż tylko jego widzialna powłoka. Przy tym badawczej ostrożności stara się uczyć jednych i drugich.

Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki.

Informacje o panelistach:
prof. dr hab. Andrzej Potocki – jest emerytowanym profesorem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Teolog, socjolog, dominikanin. W pracy naukowej specjalizuje się w socjologii religii i socjologii wychowania oraz w teologii praktycznej (zwłaszcza w teologii pastoralnej i katechetyce). Autor licznych prac sytuujących się na styku tych dyscyplin, m.in. „Parafie bieszczadzkie”, „Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno-pastoralne”.

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Jej zainteresowania naukowe obejmują religię i duchowość jako zjawiska społeczne, konwersję i nowe ruchy religijne, kulturę życia codziennego i odświętnego, socjologiczne aspekty medycyny, zdrowia i choroby, profilaktykę i promocję zdrowia. Autorka takich książek jak „Wiara uczonych”, „Konwertyci nowych ruchów religijnych”.

dr hab. Sławomir Mandes – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW. Jego zainteresowania obejmują teoria socjologiczna, socjologia religii, teoria komunikacji, teoria i praktyka polityki społecznej. Autor książki „Miejsce religii w społeczeństwie: W poszukiwaniu nowego programu badawczego socjologii religii”.

dr hab. prof. UW Wojciech Pawlik – dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, kierownik Katedry Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w ISNS UW. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką wartości i religijności społeczeństwa polskiego oraz socjologią emocji. Autor wielu badań, publikacji i ekspertyz dotyczących przemian aksjologicznych i obyczajowych we współczesnej kulturze. Autor książki „Grzech: Studium z socjologii moralności”.

dr Mateusz Tutak – pracuje na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest teologiem i socjologiem. Zajmuje się socjologią młodzieży, religijnością i socjologią duszpasterstwa.