• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Informacja o V edycji Konkursu im. Anselma Straussa

Informacja o V edycji Konkursu im. Anselma Straussa
Opublikowano 16 grudnia 2022 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Jakościowej i SI

Szanowni Państwo

W imieniu Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu zapraszamy do nadsyłania prac do kolejnej, piątej już edycji Konkursu im. Anselma L. Straussa na najlepszą pracę z obszaru interakcjonizmu symbolicznego.
W konkursie mogą wziąć udział publikacje, które ukazały się w latach 2021-2022, zgodnie z regulaminem: „w istotny sposób wykorzystują  i rozwijają perspektywę interakcjonizmu symbolicznego” i oparte są na empirycznym badaniu jakościowym lub/i prezentują analizy teoretyczne lub metodologiczne w tej dziedzinie”.

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: marek.gorzko@gmail.com lub anna.kacperczyk@gmail.com oraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com.

Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2022 roku. 

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS, https://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-jakosciowej-i-si/

Z pozdrowieniami

Zarząd SSJiSI

Załączniki