• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Werdykt Jury Nagrody im. Anselma Straussa 2021

Werdykt Jury Nagrody im. Anselma Straussa 2021
Opublikowano 1 czerwca 2021 w: Aktualności, Komunikaty Sekcji Socjologii Jakościowej i SI

Jury Nagrody im. Anselma Straussa ustanowionej przez Sekcję Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu, podczas obrad w trybie on-line dnia 28 maja 2021 r. oceniło publikacje nadesłane na tegoroczny konkurs i jednogłośnie zdecydowało oprzyznaniu

Nagrody im. Anselma Straussa 2021

Pani Magdalenie Wojciechowskiej

za książkę pt. „Dwie matki jednego dziecka. Macierzyństwo nieheteronormatywne w doświadczeniu kobiet wychowujących dzieci poczęte w związku jednopłciowym”,

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Jury Nagrody im. Anselma Straussa

Anna Kacperczyk, Przewodnicząca Jury

Izabela Bukalska, Sekretarz Jury

Joanna Bielecka-Prus, Członek Jury

Marek Gorzko, Członek Jury

Katarzyna Kowal, Członek Jury