• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności Komunikaty: Oddział Wrocławski PTS » SocjoPercepcja pt. Ruchy miejskie w Polsce. W obronie wartości czy interesów?

SocjoPercepcja pt. Ruchy miejskie w Polsce. W obronie wartości czy interesów?

SocjoPercepcja pt. Ruchy miejskie w Polsce. W obronie wartości czy interesów?
Opublikowano 24 września 2021 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Wrocławski PTS

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Miasta PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław serdecznie zapraszają do udziału w październikowym spotkaniu SocjoPercepcji pt. Ruchy miejskie w Polsce. W obronie wartości czy interesów?

Spotykamy się 27 października (środa) o godz. 18:00 na żywo w RECEPCJI na ul. Ruskiej 46 (oraz w formie transmisji na kanale facebookowym PTS o. Wrocław).

Goście / gościnie:

dr Anna Domaradzka-Widła – socjolożka, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ – socjolog, Instytut Studiów Europejskich, Uniwersytet Jagielloński

Prowadzenie:

dr hab. Maciej Kowalewski, prof. USz – socjolog w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodniczący Sekcji Socjologii Miasta PTS.

W pierwszej dekadzie XXI w nastąpiła w Polsce organizacja zainteresowania miejską lokalnością, progresywnymi (ale i konserwatywnymi) postulatami odnoszącymi się do rozmaitych dziedzin miejskiego życia: transportu, planowania przestrzennego, ekologii, terytorialnych tożsamości. Ruchy miejskie, które odwoływały się do tych postulatów niosły nadzieję na oddolne, pozapartyjne przebudzenie polityczne i wiara w możliwość zmiany. Ile z tej nadziei pozostało dzisiaj?

Zwolennicy ruchów miejskich (wciąż) wiążą z nimi szansę na realizację powszechnego „prawa do miasta”. Przeciwnicy krytykują za to, że są kolejną grupą nacisku, że stawiają niezrozumiały opór wobec polityk szybkiego rozwoju, a nawet za to, że stają się „odskocznią” do politycznych karier swoich członków. W roku 2021 możemy dokonać pewnego podsumowania ponad dziesięcioletniej obecności ruchów miejskich na lokalnych scenach obywatelskiego zaangażowania, ale także badań i narracji wokół miejskiego aktywizmu. Okazję mamy do tego znakomitą – zaprosiliśmy autorów prac opisujących, skąd wzięły się ruchy miejskie w Polsce i jaki jest ich aktualny status.

Naszymi gośćmi będą: dr Anna Domaradzka-Widła, socjolożka, dyrektorka Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW), autorka książki Klucze do miasta. Ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej (wyd. Scholar, Warszawa 2021) oraz dr hab. Paweł Kubicki, prof. UJ, autor pracy Ruchy miejskie w Polsce (wyd. Nomos, Kraków 2020), za którą otrzymał w 2021 r. nagrodę im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej w konkursie organizowanym przez Sekcję Socjologii Miasta PTS.

Wspólnie z prelegentami poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: Jaka jest „polska specyfika” ruchów miejskich? Jakie klasy społeczne i jakie wartości “obsługują” ruchy miejskie? Jak ruchy miejskie zmieniły nasz sposób myślenia o miastach i polityce? Jaki będą dalsze losy miejskiego aktywizmu?

Załączniki