• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

Dyskusja: Badacz_ka wobec cierpienia

Dyskusja: Badacz_ka wobec cierpienia
Opublikowano 9 kwietnia 2024 w: Aktualności, Komunikaty: Oddział Łódzki PTS

Oddział Łódzki PTS oraz Instytut Socjologii UŁ zapraszają na dyskusję

Badacz_ka wobec cierpienia

Dyskusja odbędzie się 17 kwietnia br. (środa) w godzinach 18:00-20:00 online na platformie Zoom.

Do rozmowy zaprosiliśmy Jakuba Gałęziowskiego (Instytut Historii Sztuki, UW) oraz Agnieszkę Witkowską-Krych (Instytut Kultury Polskiej, UW). Dyskusję poprowadzi Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii UŁ, OŁ PTS).

Spotkanie poświęcone jest wyzwaniom i dylematom, przed jakimi stają badaczki i badacze nauk społecznych i humanistycznych podejmujący w swoich pracach kwestie cierpienia. Zaproszeni do dyskusji Agnieszka Witkowska-Krych oraz Jakub Gałęziowski są autorami monografii, w których wątek cierpienia i kolektywnej traumy wywołanej wielkim wydarzeniem historycznym jest jedną z podstawowych poruszanych przez nich kwestii. Obie książki powstały na podstawie archiwalnych źródeł zastanych – materiały te określić można mianem źródeł przesyconych cierpieniem. Obie monografie traktują o doświadczeniach dotychczas w Polsce „nieoswojonych”, nieprzepracowanych społecznie, także w obu istotnym bohaterem zbiorowym są dzieci.

Dane potrzebne do dołączenia do spotkania:

Identyfikator spotkania: 874 9593 4241
Kod dostępu: 087955

Biogramy zaproszonych gości oraz plakat spotkania znajdują się w załączeniu.
Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1574213496700073

Pozdrawiam serdecznie
Sylwia Męcfal
w imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PTS