• Polski
  • English

Zarząd

STRONA GŁÓWNA» Zarząd

SKŁAD

Zarząd Główny PTS

prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Przewodnicząca PTS

dr hab. Rafał Wiśniewski

Wiceprzewodniczący

mgr Zbigniew Rykowski

Sekretarz ZG PTS


dr Iwona Zielińska

Skarbnik ZG PTS

 

dr hab. Barbara Lewenstein

Członek Prezydium ZG

dr hab. Anna Horolets

Członek Prezydium ZG

dr hab. Marek Rymsza

Członek Prezydium ZG

 

 

dr Włodzimierz Andrzej Rostocki

Członek ZG

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Członek ZG

dr hab. Jarosław Kilias

Członek ZG

dr hab.Wojciech Misztal

Członek ZG

dr Olga Nowaczyk

Członek ZG

dr Żaneta Stasieniuk

Członek ZG

dr Krzysztof Wasielewski

Członek ZG

dr Joanna Zamecka

Członek ZG

 

Korespondencję do czlonków zarządu PTS prosimy kierować za pośrednictwem biura: pts@ifispan.waw.pl