• Polski
  • English

Zarząd

STRONA GŁÓWNA» Zarząd

SKŁAD

Zarząd Główny PTS

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Przewodniczący PTS

dr Mikołaj Pawlak

Wiceprzewodniczący

mgr Zbigniew Rykowski

Sekretarz ZG PTS


dr Iwona Zielińska

Skarbnik ZG PTS

 

dr hab. Anna Horolets

Członek Prezydium ZG

dr hab. Jarosław Kilias

Członek Prezydium ZG

dr Olga Nowaczyk

Członek Prezydium ZG

 

 

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Członek ZG 

prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Członek ZG

dr hab. Wojciech Misztal

Członek ZG

dr hab. Marek Rymsza

Członek ZG

dr Włodzimierz Andrzej Rostocki

Członek ZG

mgr Agata Rozalska

Członek ZG

dr Żaneta Stasieniuk

Członek ZG

dr Krzysztof Wasielewski

Członek ZG

Korespondencję do członków zarządu PTS prosimy kierować za pośrednictwem biura: pts@ifispan.waw.pl