- Polskie Towarzystwo Socjologiczne | 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72; tel. 22 826 77 37 - https://pts.org.pl -

Zarząd

SKŁAD

Zarząd Główny PTS

prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Przewodniczący PTS

dr hab. Mikołaj Pawlak

Wiceprzewodniczący

mgr Zbigniew Rykowski

Sekretarz ZG PTS


dr Adam Ostolski

Skarbnik ZG PTS

mgr Agata Rozalska

Członek Prezydium ZG

dr Justyna Pokojska

Członek Prezydium ZG

dr Olga Nowaczyk

Członek Prezydium ZG

dr Agata Bachórz

Członek ZG 

dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Członek ZG

dr hab. Kaja Gadowska

Członek ZG

dr hab. Beata Kowalska

Członek ZG

dr hab. Tomasz Nawrocki

Członek ZG

dr hab. Marek Nowak

Członek ZG

dr hab. Mikołaj Cześnik

Członek ZG

dr Iwona Zielińska-Poćwiardowska

Członek ZG

Korespondencję do członków zarządu PTS prosimy kierować za pośrednictwem biura: pts@ifispan.edu.pl [1]

Załączniki