• Polski
  • English

Aktalności i komunikaty

STRONA GŁÓWNA» Aktualności i komunikaty» Aktualności » Zaproszenie do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon

Zaproszenie do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon

Zaproszenie do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon
Opublikowano 19 czerwca 2016 w: Aktualności

Zapraszamy do przesyłania tekstów do nowego (siódmego) numeru interdyscyplinarnego rocznika naukowego Zoon Politikon. Temat przewodni planowanego numeru pt. Protesty i ruchy społeczne w epoce globalnych przemian. Szczególnie zależy nam na refleksji nad następującymi kwestiami:

  • Jaki sens społeczny lub polityczny mają współczesne ruchy społeczne i czym różnią się od ruchów z przeszłości?
  • Jaki mają repertuar narzędzi mobilizacyjnych, jak podejmowane są decyzje w rozproszonych sieciach, jak budują się relacje, w których przenikają się świat realny z wirtualnym?
  • Czy i gdzie występuje moment wspólnotowy, jak wyłaniają się liderzy, o ile są potrzebni?
  • W jakich warunkach ruch społeczny doprowadza do zmiany, której kierunek jest zgodny z jego celami, albo poza te cele wykracza?
  • Jak klasa polityczna próbuje wykorzystywać aktywność ruchów społecznych i z jakim skutkiem?
  • Czy i jak ruchy społeczne wyprzedzają zmiany polityczne?

Zgodnie z założeniami pisma w każdym numerze publikowane są także teksty wykraczające poza temat przewodni numeru. Zapraszamy Autorów i Autorki do nadsyłania artykułów poświęconych zjawiskom, które przynależą do szeroko pojętego życia publicznego, analizujących je z perspektywy socjologicznej, pedagogicznej czy filozoficznej. Zachęcamy także do nadsyłania krótszych recenzji, polemik lub komentarzy.

Wszystkie nadesłane artykuły będą podlegały procedurze recenzji. Szczegóły oraz informacje dla Autorów można znaleźć na stronie: http://www.civitas.edu.pl/collegium/uczelnia/nauka-i-badania/publikacje-cc/zoon-politikon.

Wszelkie pytania i propozycje prosimy kierować na adres: zoonpolitikon@civitas.edu.pl lub monika.nowicka@civitas.edu.pl

Zoon_Poilitkon_07_2016_CFP

Załączniki